Odwiedzin: 123566
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego

Mnisi Klasztor Jabłeczna

Mnisi w  Klasztorze Jabłeczna

© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej