Odwiedzin: 110638
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Dzień Kobiet
 

   Święte Niewiasty Niosące Wonności patronują nam w radości Paschy Chrystusa w ciągu rozpoczętego dzisiaj tygodnia. O co możemy zwrócić się do nich w swoich modlitwach? Zapewne największym skarbem dla każdego proszącego będzie stałość wiary oraz jej twardość na podobieństwo tej, którą odznaczają się owe Święte Niewiasty. To głównie z tego powodu zostały wychwalone i wywyższone przez Cerkiew ziemską, by nikt o nich nie zapominał, by mieć możliwość zwracania się do nich właśnie w momentch osłabienia naszej wiary w Boga Jezusa Chrystusa.

   Niezwykłość i odwaga działalności Niewiast Niosących Wonności to dziś przykład do odważnego świadectwa przed światem o Zmartwychwstałym Jezusie. Nie budzi więc emocji fakt aktualności zagadnienia wielkości ich wiary jako wzorca dla każdego wiernego w każdym czasie, jego ponadczasowości i uniwersalizmu.

   Święci Józef z Arymatei z Nikodemem także w sposób wyjątkowy zasługują na naszą modlitewną estymę, ponieważ ich odważne słowa skierowane do namiestnika Poncjusza Piłata w bezpośrednim momencie trwania najważniejszych wydarzeń poprzedzających chwalebne Jezusa Chrystusa Zmartwychwstanie wymagały ostatecznej decyzji, której nie mogły cofnąć żadne zastraszające czy temu podobne działania Izraelitów z synagogi. Odłączali oni bowiem ze wspólnoty świątynnej każdego, kto ośmieliłby się przyznać do wiary w Jezusa Chrystusa, bojąc się Syna Bożego, Mesjasza zwiastującego Nowe Przymierze - Ewangelię zbawienia.

   Niech modlitwy tych Świętych poprzedzają każdą naszą decyzję w tym tygodniu i będzie ona Bogiem błogoslawiona oraz wiążąca dla późniejszych etapów naszej ziemskiej pielgrzymki ku zbawieniu dusz w Bogu.


Święte Niewiasty Niosące Myrrę z Józefem i Nikodemem Arymatejskimi, módlcie się o nasze zbawienie!Dodano: 15 maja 2016

PASCHA CHRYSTUSA NASZEGO PANA
 

 
Chrystus Zmartwychwstały niech obdarzy każdego Czytelnika naszej strony wyjątkowym zdrowiem, wyjątkowym umysłem oraz wszelką pozytywną wyjątkowością w tym życiu oraz przyszłym!

CHRYSTOS WOSKRESIE !!!!!!!

   W Jabłecznej dokonaliśmy Boskiej Służby jeszcze przed godziną 3 rano, więc już teraz od radości nie mogąc wytrzymać, pozdrawiamy serdecznie i paschalnie wszystkich naszych Przyjaciół, Znajomych - tych, których znamy oraz (szczególnie!) tych, których poznamy w przyszłości. Zapraszamy do Jabłecznej. Wszystkich.

   Niech Zmartwychwstały obdarzy Was i nas podobnym strumieniem łaski łagodnego świętowania w duchu Apostolskiego podążania Drogą za Prawdą i Życiem, Bogiem i Zbawicielem naszym, Jezusem Chrystusem.Dodano: 01 maja 2016

Koniec Wielkiego Postu. Tydzień Męki Pańskiej.
 


   Szczęśliwie dokonaliśmy dzieła Wielkiego Postu w 2016 roku. Jesteśmy wdzięczni Bogu za zesłane siły dla tych nielekkich dni, które za nami, jednakże prosimy usilnie także o pomoc w dniach, które nadejdą.

   Tydzień Męki Pańskiej to przeżywanie ostatnich wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa wśród ludzi, na ziemi. Po raz kolejny staniemy się świadkami zarówno tych najsmutniejszych wydarzeń, jak i tych weselszych, gdzie nasze serca razem z Apostołami będą trzebiotać jak ptaki niebieskie na niebie. Końcowym stanem naszych przeżyć będzie niecierpliwe oczekiwanie niezwykłego zawołania Woskresienije Twoje Chrystie Spasie..., które usłyszymy śpiewane najpierw cichuteńko w Ołtarzu przy stopniowo otwieranych Królewskich Wrotach, później o wiele głośniej - by doprowadzić, poprowadzić nas do niezwykłej światłości Paschy Jezusa Chrystusa.

   Przed nami niewiele tych dni, jednak niosą one bardzo poważny ładunek duchowy oraz odświeżają nasze informacje o Ewangelii Chrystusa. Po raz kolejny postaramy się godnie uczestniczyć w niezwykłych obrzędach i tajemnicach Cerkwi, po raz kolejny wysłuchamy smutnych Ewangelii a także staniemy się świadkami - daj Boże! - najpierw przemiany kolorystyki szat cerkiewnych z ciemnych na jaśniejsze aż do śnieżnobiałej ich jaśniejącej mocy olśniewającej bieli świątecznej. To będzie Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako dar dla całej ludzkości, dla wszystkich tych, którzy tego dobrowolnie pragną niosąc tę odpowiedzialność na cały świat, zwiastując chrześcijańskie Święto Świąt.

   Życzymy Wszystkim oraz prosimy Boga o potrzebne siły dla godnego pokonania tego niewielkiego dystansu, który pozostał do Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To święte oczekiwanie, ten Tydzień pozostaje wyjątkowy jak wyjątkowe jest paschalne nabożeństwo pełne światła i radosnej obecności Zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa.Dodano: 24 kwietnia 2016


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej