Odwiedzin: 123566
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Uzdrowienie paralityka
 


   Wtorek tygodnia poświęconego paschalnemu wspominaniu uzdrowionego człowieka przy sadzawce stał się naszą rzeczywistością. Wiemy dokładnie co się z nami dzieje gdy choruje nasze ciało, jednak ten rodzaj bólu duchowego, który odczuwał paralityk z ewangelicznej opowieści niedzieli O Paralityku - pozostaje dla nas zagadką. Jesteśmy w stanie wczuć się w jego położenie - wielokrotnie próbował doczołgać się, przemieścić się do sadzawki, w której poruszyła się uzdrawiająca wszelkie niemoce woda ale za każdym razem ktoś go ubiegł w tych staraniach - nie potrafimy jednakże w prawdziwej pełni czuć tak jak on. Możemy więc naszą niemoc poznawczą przyoblec w filozoficzne określenia w wywodach o niepełosprawności człowieka lub zapytać osób podobnych jak ewangeliczny szczęślwiec o ich prywatne postrzeganie stanu faktyczego. Nawet wtedy nie zdobędziemy się na osiągnięcie poziomu czy stanu ducha tych osób, mimo naszych usilnych wysiłków.

   Ewangeliczny chory przy sadzawce wspominany jest nie jako chory, tytularnie jedynie, jednak każdy z nas postrzega go jako owego uzdrowionego, który przedtem był niepełnosprawny. Taki kontrast dopomaga nam w rozumieniu pojęcia cudu. Cud Boży dokonuje się z Jego woli i przy Jego współudziale, sami z siebie nie potrafimy i nie możemy tego dokonać. Pozostaje nam jeszcze modlitwa o dar czucia i odczuwania podobnie jak ci błogosławieni Bogiem ludzie, których życiowy krzyż okazał się cięższy, niepospolity zupełnie i wyjątkowy..

   Modlitewne działanie od zarania dziejów pozostaje jedynym cudownym dążeniem człowieka - ono również pozostaje w sferze daru Bożego. Sami z siebie nie potrafilibyśmy wyobrazić, zobaczyć, wymyślić modlitwy do Boga, szczególnie po upadku prarodziców. Modlitwa to rozmowa z Bogiem, więc była to naturalna czynność człowieka Adama w Raju. Pojawienie się Ewy oznacza rozdział modlitwy na rozmowę z innym człowiekiem. Nie to okazało się zgubne a myśli, dążenia, plany, które z takiej rozmowy wyniknęły.

   Po upływie tysięcy lat od stworzenia wszechświata, po przeminięciu Starego Zakonu, po wydarzeniach określających Nowy Testament na ziemi - pozostajemy w sytuacji potrzeby cudu modlitwy. To właśnie my jesteśmy niepełnosprawni, jeśli o niej nie pamiętamy, to o nas samych mówi Cerkiew w przypowieści minąwszej niedzieli, która oświęca trwający tydzień. Potrzebujemy codziennych cudów, które dokonując się na naszych oczach z taką częstotliwością, stały się dawno zwyczajnością naszego życia. Nie potrafimy zauważyć wielkości Boga w naszym życiu ponieważ ów zły świat zmusza nas do nieustannego pędu za nieokreślonym szczęściem. Nie mamy czasu na modlitwę - więc nie jest nam dana.

   Gdy poczujemy się odpowiedzialni za cokolwiek bądź kogokolwiek - wtedy prosimy Boga o pomoc. Gdybyśmy stale z Nim przebywali, nie zwracalibyśmy uwagi na to, co zewnętrzne. Ontologia Bożej pomocy dostępna jest jedynie tym, którzy oddają siebie Bogu. Niezwykłość Jego pomocy ludziom zawiera się w fenomenie modlitwy, nawet krótkiej - porównując z całym okresem życia człowieka na ziemi - modlitwa jest jedynie określonym czasowym momentem ukierunkowanej dzialalności człowieka. Niezwykle często modlitwa bywa przysłowiową ostatnią deską ratunku, ponieważ nagle coś się dzieje, czego nie było wcześniej a człowiek nie przebywał w modlitwie nieustannie i w tym momencie potrzebuje zaistnienia cudu Bożego w jego osobistym życiu.

   Tymczasem, cud Boży dokonuje się nadal mimo wszystko. Istnieje ten świat, nie ustaje działalność człowieka na ziemi, każdy z nas dąży do rozwoju swojej osoby i osobowości dbając o dobro innych - to także dary Boże! Cud Boskiej ingerencji nie ustaje w ciągu naszego życia na ziemi, nie ustaje od czasu stworzenia i wciąż trwa. Umiejętnością rozwoju osoby i osobowości nazwijmy akt modlitwy, ponieważ w nim dokonuje się poznanie siebie i Boga, Który pragnie dać się poznać. Nie warto bać się ani wstydzić modlitwy w każdym jej przejawie, ponieważ nie jesteśmy pewni naszej przyszłości a "nie opłaca się" zaprzepaścić wieczność przejawem krótkotrwałego wstydu przed ludźmi...

   Nie pozostajemy trędowaci ani niepełnosprawni gdy korzystamy z Bożego daru modlitwy. W niej, naszej modlitwie, możemy przytulić cały wszechświat, psychologię, fizykę, wszelkie nauki oraz wachlarz uczuć a szczególnie wszelką duchowość świata. Ona, nasza modlitwa, okaże się przewyższającą wszystko wartością ze względu na cud współpracy z nami Boga. To Jego dzieło przy naszym świadomym współudziale, to synergia Boga i człowieka. To najprawdziwszy cud: Jeśli pragniesz - Zapraszam; jeśli nie - twoja wola, Kochany człowieku.Dodano: 24 maja 2016

Dzień Kobiet
 

   Święte Niewiasty Niosące Wonności patronują nam w radości Paschy Chrystusa w ciągu rozpoczętego dzisiaj tygodnia. O co możemy zwrócić się do nich w swoich modlitwach? Zapewne największym skarbem dla każdego proszącego będzie stałość wiary oraz jej twardość na podobieństwo tej, którą odznaczają się owe Święte Niewiasty. To głównie z tego powodu zostały wychwalone i wywyższone przez Cerkiew ziemską, by nikt o nich nie zapominał, by mieć możliwość zwracania się do nich właśnie w momentch osłabienia naszej wiary w Boga Jezusa Chrystusa.

   Niezwykłość i odwaga działalności Niewiast Niosących Wonności to dziś przykład do odważnego świadectwa przed światem o Zmartwychwstałym Jezusie. Nie budzi więc emocji fakt aktualności zagadnienia wielkości ich wiary jako wzorca dla każdego wiernego w każdym czasie, jego ponadczasowości i uniwersalizmu.

   Święci Józef z Arymatei z Nikodemem także w sposób wyjątkowy zasługują na naszą modlitewną estymę, ponieważ ich odważne słowa skierowane do namiestnika Poncjusza Piłata w bezpośrednim momencie trwania najważniejszych wydarzeń poprzedzających chwalebne Jezusa Chrystusa Zmartwychwstanie wymagały ostatecznej decyzji, której nie mogły cofnąć żadne zastraszające czy temu podobne działania Izraelitów z synagogi. Odłączali oni bowiem ze wspólnoty świątynnej każdego, kto ośmieliłby się przyznać do wiary w Jezusa Chrystusa, bojąc się Syna Bożego, Mesjasza zwiastującego Nowe Przymierze - Ewangelię zbawienia.

   Niech modlitwy tych Świętych poprzedzają każdą naszą decyzję w tym tygodniu i będzie ona Bogiem błogoslawiona oraz wiążąca dla późniejszych etapów naszej ziemskiej pielgrzymki ku zbawieniu dusz w Bogu.


Święte Niewiasty Niosące Myrrę z Józefem i Nikodemem Arymatejskimi, módlcie się o nasze zbawienie!Dodano: 15 maja 2016

PASCHA CHRYSTUSA NASZEGO PANA
 

 
Chrystus Zmartwychwstały niech obdarzy każdego Czytelnika naszej strony wyjątkowym zdrowiem, wyjątkowym umysłem oraz wszelką pozytywną wyjątkowością w tym życiu oraz przyszłym!

CHRYSTOS WOSKRESIE !!!!!!!

   W Jabłecznej dokonaliśmy Boskiej Służby jeszcze przed godziną 3 rano, więc już teraz od radości nie mogąc wytrzymać, pozdrawiamy serdecznie i paschalnie wszystkich naszych Przyjaciół, Znajomych - tych, których znamy oraz (szczególnie!) tych, których poznamy w przyszłości. Zapraszamy do Jabłecznej. Wszystkich.

   Niech Zmartwychwstały obdarzy Was i nas podobnym strumieniem łaski łagodnego świętowania w duchu Apostolskiego podążania Drogą za Prawdą i Życiem, Bogiem i Zbawicielem naszym, Jezusem Chrystusem.Dodano: 01 maja 2016


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej