Odwiedzin: 121825
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Koniec Wielkiego Postu. Tydzień Męki Pańskiej.
 


   Szczęśliwie dokonaliśmy dzieła Wielkiego Postu w 2016 roku. Jesteśmy wdzięczni Bogu za zesłane siły dla tych nielekkich dni, które za nami, jednakże prosimy usilnie także o pomoc w dniach, które nadejdą.

   Tydzień Męki Pańskiej to przeżywanie ostatnich wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa wśród ludzi, na ziemi. Po raz kolejny staniemy się świadkami zarówno tych najsmutniejszych wydarzeń, jak i tych weselszych, gdzie nasze serca razem z Apostołami będą trzebiotać jak ptaki niebieskie na niebie. Końcowym stanem naszych przeżyć będzie niecierpliwe oczekiwanie niezwykłego zawołania Woskresienije Twoje Chrystie Spasie..., które usłyszymy śpiewane najpierw cichuteńko w Ołtarzu przy stopniowo otwieranych Królewskich Wrotach, później o wiele głośniej - by doprowadzić, poprowadzić nas do niezwykłej światłości Paschy Jezusa Chrystusa.

   Przed nami niewiele tych dni, jednak niosą one bardzo poważny ładunek duchowy oraz odświeżają nasze informacje o Ewangelii Chrystusa. Po raz kolejny postaramy się godnie uczestniczyć w niezwykłych obrzędach i tajemnicach Cerkwi, po raz kolejny wysłuchamy smutnych Ewangelii a także staniemy się świadkami - daj Boże! - najpierw przemiany kolorystyki szat cerkiewnych z ciemnych na jaśniejsze aż do śnieżnobiałej ich jaśniejącej mocy olśniewającej bieli świątecznej. To będzie Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako dar dla całej ludzkości, dla wszystkich tych, którzy tego dobrowolnie pragną niosąc tę odpowiedzialność na cały świat, zwiastując chrześcijańskie Święto Świąt.

   Życzymy Wszystkim oraz prosimy Boga o potrzebne siły dla godnego pokonania tego niewielkiego dystansu, który pozostał do Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To święte oczekiwanie, ten Tydzień pozostaje wyjątkowy jak wyjątkowe jest paschalne nabożeństwo pełne światła i radosnej obecności Zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa.Dodano: 24 kwietnia 2016

Wielki Post   Oto znajdujemy się w objęciach Wielkiego Postu. Przed nami niezwykle głębokie teologicznie teksty nabożeństw tego wyjątkowego czasu. Niech każdy z nas za każdym razem gdy przekroczy próg cerkwi pomodli się za wszystkich współwyznawców, za zdrowie, za spokój, życząc im zbawienia dusz. Taka wielka wspólnota modlitewna jednoczy wielu i łączy nas duchowo, lepiej jest się modlić gdy w sercu znajduje się określona intencja. Prosimy więc wszystkich o szczególnie ciepłą za nas modlitwę podczas wyjątkowych postnych nabożeństw, sami zapewniając o naszych modlitwach za wszystkich.

   Dobrego Wielkiego Postu 2016.Dodano: 14 marca 2016

Świętego Jana Kasjana Rzymianina
 


   Wiosna duchowa ogarnia nas przemożnym objęciem wiosny pogodowej, duchowe słońce wschodzi na wschodzie na wzór wschodu słońca - planety na naszym nieboskłonie. Tegoroczny początek Wielkiego Postu nijak nie oznacza smutku bądź deszczowej pogody w środku ani na zewnątrz. Dziwne te fakty łączą się w jedną spójną wiadomość - nie należy znów obawiać się Wielkiego Postu. Za każdym razem, gdy czarne i niewygodne myśli napadną na nasze kruche postrzeganie świata - zgromić je i odpędzić świętym gniewem.

   Do ogólnej wesołości dochodzi jeszcze jeden ciekawy ewenement liturgiczny. W dniu dzisiejszym według juliańskiego kalendarza mamy 29 lutego - raz na 4 lata się to zdarza, więc jest to liturgiczne wspominanie postaci wielkiego i niezwykle interesującego mnicha: Świętego Jana Kasjana, zwanego Rzymianinem.

   Był to dociekliwy człowiek, który znał wielu wielkich Ojców i Doktorów Cerkwi, z którymi prowadził jeśli nie korespondencję listowną, to bezpośrednie rozmowy. Bardziej uczył się od nich z przykładu życia, jakie prowadzili niż męczył pytaniami o wszystko. Zbierał cenne zapisy różnych reguł monastycznych oraz wcielał je w późniejszej monastycznej działalności na Zachodzie. Jego osoba połączyła duchowo Wschód i Zachód.

   Jeden z naszych mnichów - Arcydiakon Kasjan - w dniu dzisiejszym świętuje więc liturgicznie Dzień Imienin. Po wczorajszym wieczornym nabożeństwie Namiestnik Monasteru - o. Archimandryta Atanazy - uroczyście przewodniczył chóralnemu śpiewaniu Mnogaja leta ! naszemu młodemu mnichowi. W słowie pouczenia zauważył, że mnicha nie pozdrawiamy świeckimi życzeniami zdrowia, pomyślności, itd..., lecz szczerymi słowami: DOBREGO RAJU !

   Dołączamy więc do tej dawnej monasterskiej tradycji i chętnie wtórując śpiewom przedpostnej wesołości modlimy się razem z ojcem Kasjanem o Raj, piękny, radosny, dobry, ciepły, cudny, relax maksymalny :) Niechaj jego Anioł - Patron, św. Jan Kasjan będzie zawsze z nim podczas wszelkich chwil godnych duchowej uwagi a błogosławieństwo Świętego, niech pociesza każdego dnia mniszej posługi. 
                                
                                           Спаси, Христе Боже !!!!!!!
Dodano: 13 marca 2016


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej