Odwiedzin: 111573
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Zima nam przepadła...
 


   Po dokonaniu świątecznych oględzin Bożej służby w cerkiewnych księgach ze zdziwieniem i nieukrywaną troską stwierdziliśmy po raz kolejny, że upływający czas zrobił swoje. Szybko i prędko przeminęły wszelkie wesołości świąt, do których każdy przygotowywał się zgodnie z predyspozycjami ducha i ciała. Święta przeminęły jednak nie zmieniła się duchowa konsystencja nas samych, naszego spojrzenia na świat - w Jabłecznej nad przepięknym Bugiem od pięciu wieków mieszkają mnisi radośnie wychwalają Stwórcę wszystkiego.

   Po wielu dniach wspaniałych mrozów, krótkich z tego powodu spacerów (na które szczególnie zapraszamy), skróconym limicie prac (też z tego samego powodu) - nadeszła niezwykła niespodzianka w tym roku. Planowana i przeżywana świątecznie zimowa sceneria przemieniła się na kilka dni w zupełnie inną, wiosenną aurę radosnego i jasnego słońca, które świeci na wszystkich wszędzie gdzie się pojawi. Nawet ta zewnętrzna orbita naszych spostrzeżeń skłania po raz kolejny do przyjęcia zupełnie innego toku pojęć własnego ja oraz stosunku do otaczającego zewnętrznego ale i duchowego świata.

   Sprawowanie nabożeństw niedzielnych oraz codziennych w malutkim refektarzu stanowi nie lada wyczyn dla celebransów jak i chóru ale także naszych nielicznych Parafian i Przyjaciół, którzy wiernie o nas pamiętają. Dziękując wszystkim informujemy, że codzienna modlitwa przed ikoną Patrona Monasteru w Jabłecznej trwa oraz nieustannie zanoszone są modlitwy o zdrowie wszystkich. Jeszcze przez krótki czas pogoda spłata nam figla a później przeniesiemy nabożeństwa do cerkwi św. Onufrego Wielkiego. To rzecz nieunikniona. Poprosimy o to także Samego Świętego, Którego ciepłe modlitwy napełniają nas miłością i wytrwałością w dążeniu do duchowego celu, którym pozostaje zbawienie duszy w Bogu.

   Niech błogosławione dni wyczekiwania kolejnego wielkiego święta Cerkwi - Spotkania Pańskiego - dopełnią nasze siły w przezwyciężaniu przychodzących wrednych i gnuśnych myśli, nie zwracaniu uwagi na podszepty złego oraz deptanie sił piekła Imieniem Jezusa Chrystusa. To nie fikcja, to najprawdziwsza kolej zdarzeń na duchowej drodze każdego człowieka.

   Niechaj Święty Onufry nieustannie trwający przy Ołtarzu Najwyższego wznosi Swoje modlitwy za nas, by chroniły nas od wszelkiego zła na krętej drodze wiodącej ku Bogu.


Dodano: 07 lutego 2016

S Prazdnikom Kreszczenija !!!
 

   Namiestnik and Bracia Monasteru w Jabłecznej życzą gorąco wszystkim wielu potrzebnych sił duchowych w dążeniu do zbawienia dusz - niech wspomaga nas wszystkich w tym zaczerpnięta Wielka Agiasma świąteczna - Woda Chrztu Pańskiego.

   Radosny tryptyk Świąt już dobiega końca lecz nie oznacza to wcale zamknięcia wesołego i radosnego etapu życia duchowego. Pragnąca zbawienia dusza zawsze odnajdzie się we wszelkiej rzeczywistości empirycznej i niełatwo będzie ją zaskoczyć szybkim upływem czasu.

   Podczas, gdy Boże Narodzenie dało nam moc prezentów, które jeszcze długo potem do nas docierały z najprzeróżniejszych stron świata i od najróżniejszych osób, to Nowy Rok uczulił nas na pojęcie etapowości życia oraz ważności określonych okresów w naszym życiu duchowym, podobnie jak i fizycznej egzystencji. Święty Chrzest Pański obdarował nas niezwykłą mocą Wody Jordanu w naszych domostwach. Wypływająca z niej siła służy w walce ze złem, które w każdym momencie naciera na nasze osobowości dręczącymi pytaniami o wszystko (nie w porę!) - ona służy dla naszego zdrowia ciała i ducha, odnawia nas całkowicie a nie wybiórczo. Święta Agiasma jest widzialnym znakiem Chrztu Pańskiego i w dniu Święta oczyszcza cały świat po raz kolejny na cały rok Boży. Dzięki wydarzeniom Święta Chrztu Jezusa Chrystusa utwierdza się nasza wiara oraz umacnia się postanowienie poprawy. To dobry, kolejny, nowy etap w naszym życiu, od teraz na każdy dzień życia mamy najwspanialasze lekarstwo w naszym domu.

   Kolejny Boży Dar człowiekowi kontemplujemy jako nowy przejaw wielkiej Bożej Łaski, wielkiego błogosławieństwa naszego Stwórcy. Niech woda Chrztu Pańskiego zniweczy wszelkie knowania złego i pomoże wzrastaniu jakości
naszej wiary!
Dodano: 19 stycznia 2016

2 0 1 6 w pięknym, starym stylu !
 

  
   Kochany, Wspaniały, Wyczekiwany i niezwykle Potrzebny - Nowy dwatysiąceszesnasty Rok - oczekuje na nasze postanowienia noworoczne oraz huczne przywitanie w gronie wesołego przygotowywania się ku niezmąconej szczęśliwości jego obdarowań. Wszelkich.

   Niech od teraz aż do zawsze i po wieki zgasną wszelkie pretensje o wszelkie wszelakości życiowe. Niech Nowy Rok obdarzy nas szczególną wolą Bożą na nasze szczęśliwe przyjęcie wszelkich nowości naszego powołania. Daj Dobry Boże, by te błogosławione minuty i momenty Nowego Roku stały się zaczynem nowego życia duchowego, błogosławionego Bogiem w Trójcy na każdy dzień naszej wędrówki.

   O, jak wyczekiwany jest ten moment, gdy cały świat przyjmuje nowe - gdy wszystko wokół (bez własnej woli) zobligowane jest do bycia starszym, bo przecież taką oczywistą oczywistość starał się przedłożyć pan Albert Einstein w teorii liniowego pojęcia owego naszego cudnego czasu a nawet czasoprzestrzeni. Młodzież wyczekuje starszeństwa wiekowego, starość pragnie powrócić do lat młodzieńczych. Jeden moment, mgnienie, nie pociesza ani jednych ani tych drugich; młodzi wciąż oczekują dorosłości - starzy wciąż wspominają własną młodość...
 
   Jedynie Cerkiew proponuje wszystkim możliwość rozpoczęcia kolejnego nowego etapu życiowego bez względu na ów moment, w którym każdy się znajduje - w Cerkwi na zawsze pozostaje to wiara z nadzieją na lepsze jutro. O to modlimy się w świątyniach i dlatego nasza wiara wzrasta bez względu na wszelkie fizyczne uwarunkowania. Nic to, że nie dokonaliśmy zamierzeń roku poprzedniego - mamy nową szansę na ich realizację w nowym świetle, nowej perspektywie i rzeczywistości!

   Modląc się do Boga za pośrednictwem Jego Świętych uczestniczymy w niekończącym się wiecznym dziedzictwie rajskiej szczęśliwości. Taki akt modlitwy oznacza dobrowolny wybór przyszłego życia z Bogiem, pozbawionego pojęcia czasu, ograniczeń, etapów - TAM będzie już tylko i wyłącznie TERAZ, niezmiennie i bez ograniczeń.


   TEGO WSZYSTKIM ŻYCZYMY NA KAŻDY DZIEŃ NOWEGO ROKU
ORAZ WIECZNOŚCI ! :))))
Dodano: 13 stycznia 2016


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej