Odwiedzin: 123566
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Pozdrawiamy !!!
 

   Z okazji tego Sretienskoho Prazdnika, na który cierpliwie i wspaniale w pełni pokory Chrystusowej oczekiwaliśmy, pozdrawiamy Wszystkich od serca w Bogu.

   Świąteczne uroczystości zgromadziły naszych ukochanych Parafian w wielkiej liczbie 20 osób oraz Szanownych Gości, co jeszcze bardziej nas wszystkich uradowało. Niech Szczodry Dawca wszelkich Dóbr, Wspaniałomyślny Bóg odzwierciedli wszystkim ich zaangażowanie Swoim niegasnącym płomieniem błogosławieństw, które nie ustają. Pozdrawiamy także wszystkich tych, którzy świadomie lub nawet nieświadomie zawitali do naszych skromnych obszarów wiejskich, nadbużańskich, pięknych i niezimowych. Zimy nie ma bo uszła jak powietrze z dętki spsutego sprzętu...nie wiemy i nie posiadamy informacji o jej możliwym powrocie ale wiemy, że powróci na kilka, może dwa dni; - powróci, bo musi jeszcze tupnąć nóżką.

   Świąteczna Boska Liturgia także upiększona była przedstawicielstwem wielu naszych wspaniałych i wiernych Parafian oraz spozanaszych parafian też :)

   Śpiewał mocno, głośno i z uddaniem Chór Monastersko-Parafialny, co podbudowało wszelkie starania i wysiłki mnichów o przebieg nabożeństwa bezproblemowy i pokorny. Takie wydarzenie zdarza się jeden raz na wiele lat, więc należy tu się wielkie podziękowanie naszej Matuszce Elżbiecie za uwrażliwienie chórzystów na każde, nawet najmniejsze gesty dyrygenta, który często popełnia uzurpacyjne przedsięwzięcia świadczące jedynie o jego osobistym niedostrojeniu. Wszyscy chórzyści z niezwykłym spokojem wytrzymali nawet i to. Chwała im i cześć oraz nieustające podziękowania.

   Homilia Ojca Namiestnika tego dnia odkryła przed nami meandry duchowych zawiłości przekazu Święta Spotkania Pańskiego, które w pięknych słowach Ojca Archimandryty w sposób najbardziej przystępny uświadomiły wagę i sens, znaczenie oraz celowość tego cerkiewnego wydarzenia. Każdy z nas powinien traktować swoje życie jako przygotowanie bądź oczekiwanie do wypowiedzenia słynnej modlitwy starca Symeona, któremu wtórowała niejako prorokini Anna: oto teraz Panie: Nynie odpuszczajeszy.., by zrozumieć cały sens naszego ziemskiego pielgrzymowania do wieczności jedynie jako określony, króciuteńki etap.

   Wspaniałość żarzących się świec tego oraz poprzedzającego dnia, wieczoru, jedynie spotęgowała radosne odczucia wiernych - radość świątecznego nabożeństwa niczym płomień wesołego ognika ogarnęła nas wszystkich. To pod jej kierownictwem, orędownictwem oraz z jej pomocą pokonamy wszelkie niepogodne rokowania naszych meandrów życia. Poprowadzą nas do wieczności, do niepoznanego ale przeczuwanego jeszcze w tym życiu, wspaniałego żywota=życia pod Bożym błogosławieństwem. Oczekuje nas świetlista wieczność, gdzie nie istnieje potrzeba posiadania, zabezpieczania, przeżywania, niespania z powodu...oczekuje nas niezwykłe, niepoznane jeszcze przez żyjących ale odkryte przez tych, którzy od nas odeszli.

   Niech światłość Boża oświeca nas jak owo światło poświęconych świec Sretienija Hospodnia oraz udokumentuje nasze zaangażowanie w dzieło zbawienia dusz w Jezusie Chrystusie.
  Dodano: 15 lutego 2016

S Prazdnikom Kreszczenija !!!
 

   Namiestnik and Bracia Monasteru w Jabłecznej życzą gorąco wszystkim wielu potrzebnych sił duchowych w dążeniu do zbawienia dusz - niech wspomaga nas wszystkich w tym zaczerpnięta Wielka Agiasma świąteczna - Woda Chrztu Pańskiego.

   Radosny tryptyk Świąt już dobiega końca lecz nie oznacza to wcale zamknięcia wesołego i radosnego etapu życia duchowego. Pragnąca zbawienia dusza zawsze odnajdzie się we wszelkiej rzeczywistości empirycznej i niełatwo będzie ją zaskoczyć szybkim upływem czasu.

   Podczas, gdy Boże Narodzenie dało nam moc prezentów, które jeszcze długo potem do nas docierały z najprzeróżniejszych stron świata i od najróżniejszych osób, to Nowy Rok uczulił nas na pojęcie etapowości życia oraz ważności określonych okresów w naszym życiu duchowym, podobnie jak i fizycznej egzystencji. Święty Chrzest Pański obdarował nas niezwykłą mocą Wody Jordanu w naszych domostwach. Wypływająca z niej siła służy w walce ze złem, które w każdym momencie naciera na nasze osobowości dręczącymi pytaniami o wszystko (nie w porę!) - ona służy dla naszego zdrowia ciała i ducha, odnawia nas całkowicie a nie wybiórczo. Święta Agiasma jest widzialnym znakiem Chrztu Pańskiego i w dniu Święta oczyszcza cały świat po raz kolejny na cały rok Boży. Dzięki wydarzeniom Święta Chrztu Jezusa Chrystusa utwierdza się nasza wiara oraz umacnia się postanowienie poprawy. To dobry, kolejny, nowy etap w naszym życiu, od teraz na każdy dzień życia mamy najwspanialasze lekarstwo w naszym domu.

   Kolejny Boży Dar człowiekowi kontemplujemy jako nowy przejaw wielkiej Bożej Łaski, wielkiego błogosławieństwa naszego Stwórcy. Niech woda Chrztu Pańskiego zniweczy wszelkie knowania złego i pomoże wzrastaniu jakości
naszej wiary!
Dodano: 19 stycznia 2016

2 0 1 6 w pięknym, starym stylu !
 

  
   Kochany, Wspaniały, Wyczekiwany i niezwykle Potrzebny - Nowy dwatysiąceszesnasty Rok - oczekuje na nasze postanowienia noworoczne oraz huczne przywitanie w gronie wesołego przygotowywania się ku niezmąconej szczęśliwości jego obdarowań. Wszelkich.

   Niech od teraz aż do zawsze i po wieki zgasną wszelkie pretensje o wszelkie wszelakości życiowe. Niech Nowy Rok obdarzy nas szczególną wolą Bożą na nasze szczęśliwe przyjęcie wszelkich nowości naszego powołania. Daj Dobry Boże, by te błogosławione minuty i momenty Nowego Roku stały się zaczynem nowego życia duchowego, błogosławionego Bogiem w Trójcy na każdy dzień naszej wędrówki.

   O, jak wyczekiwany jest ten moment, gdy cały świat przyjmuje nowe - gdy wszystko wokół (bez własnej woli) zobligowane jest do bycia starszym, bo przecież taką oczywistą oczywistość starał się przedłożyć pan Albert Einstein w teorii liniowego pojęcia owego naszego cudnego czasu a nawet czasoprzestrzeni. Młodzież wyczekuje starszeństwa wiekowego, starość pragnie powrócić do lat młodzieńczych. Jeden moment, mgnienie, nie pociesza ani jednych ani tych drugich; młodzi wciąż oczekują dorosłości - starzy wciąż wspominają własną młodość...
 
   Jedynie Cerkiew proponuje wszystkim możliwość rozpoczęcia kolejnego nowego etapu życiowego bez względu na ów moment, w którym każdy się znajduje - w Cerkwi na zawsze pozostaje to wiara z nadzieją na lepsze jutro. O to modlimy się w świątyniach i dlatego nasza wiara wzrasta bez względu na wszelkie fizyczne uwarunkowania. Nic to, że nie dokonaliśmy zamierzeń roku poprzedniego - mamy nową szansę na ich realizację w nowym świetle, nowej perspektywie i rzeczywistości!

   Modląc się do Boga za pośrednictwem Jego Świętych uczestniczymy w niekończącym się wiecznym dziedzictwie rajskiej szczęśliwości. Taki akt modlitwy oznacza dobrowolny wybór przyszłego życia z Bogiem, pozbawionego pojęcia czasu, ograniczeń, etapów - TAM będzie już tylko i wyłącznie TERAZ, niezmiennie i bez ograniczeń.


   TEGO WSZYSTKIM ŻYCZYMY NA KAŻDY DZIEŃ NOWEGO ROKU
ORAZ WIECZNOŚCI ! :))))
Dodano: 13 stycznia 2016


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej