Odwiedzin: 103322
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Wielki powrót internetowy :)))
 


   Po dłuższej przerwie, oznaczającej wydłużone świętowanie międzynarodowego wszechprawosławnego dnia kobiet, skruszeni powracamy na łamy internetowych ścieżek informacyjnych z ważnym nastawieniem na przyszłe informowanie w internecie o wszystkim czego dokonaliśmy w ciągu najbliższych dni wiosennych oraz już za kilka chwil mającego nastąpić lata. Kalendarzowego, bo zwykłe już jest, nastąpiło i rządzi.
  
   W Jabłecznej jest tak jak w Raju tuż po stworzeniu wszystkiego - cudna zieleń pierwsza i pachnąco niezwykle nieziemska panuje na wszystkich rosnących odnóżach drzew, krzaków i krzewów. Zapach cudowności tej zieloności nie daje wpaść w melancholię a rosnąca ilość pielgrzymów, pragnących zjednać się z jestestwem monasterskiej rzeczywistości codziennej za żadną cenę nie dopuszcza nas do powitania smutku czy innych niepotrzebnych uczuć, bo - po prostu - nie ma na to czasu! Są Pielgrzymi - jest zajęcie.
  
Początek tak zimnego lata nie odstrasza nas nijak i trwamy pokornie na swoim posterunku posłuszanija - naszej codziennej pracy, by żyło się lepiej, Pielgrzymom! Ci ochoczo umawiają się z Namiestnikiem, Który to Ojciec rozsądnym okiem rozdziela daty ich szanownego ku nam przyjazdu i spokojnego wypoczynku, relaksu i przebywania w murach Klasztoru św. Onufrego Wielkiego. Wszystko odbywa się w porządku, jaki ustalony zostaje w zgodności z naszą lokalną ale i ogólną Tradycją. Wszelkie świąteczne nabożeństwa - nawet te pozbawione wiernych parafian i tak dokonują się w ustalonym porządku i przybierają nowy kształt. Bezosobowe, tj. pozbawione liczebności osobowej wiernych  nabożeństwa nie stanowią żadnego problemu, bo znamy warunki i wszelkie powody, dla których nasi Szanowni Parafianie udają się do miejsc świętowania w szczególne świąteczne dni.
   
   Przed nami jedynie ważne, wspaniale nastrajające wydarzenia, które wiążą się wyłącznie z dobrym nastrojem. Taka specyfika prawosławnych nabożeństw świątecznych towarzyszy nam jeszcze od momentu rozpoczęcia wielkopostnych nabożeństw sprzed święta Paschy Chrystusa. Przez cały ten Boży czas znajdujemy się w objęciach niezwykłości świątecznych wydarzeń. Jedno z nich dokona się z woli Bożej już za tydzień, gdy radośnie oddamy się objęciom świętowania świąt Trójcy Świętej - być może dane nam będzie sprawowanie nabożeństwa w odremontowanej kapliczce nad Bugiem w Dniu Świętego Ducha - 1 czerwca - w poniedziałek, za tydzień :))

    Aktualnie mamy posadzone sadzonki kwiatów i ziemniaki oraz zasiane wszelkie ziarenka na ogrodzie a nawet na terenie posesji klasztornej i uroczyście oczekujemy aktu dokonywania przez ochotniczą straż ogrodową grzebania w ziemi w celu usunięcia pojawiających się chwastów. Dla każdego uczestnika takich ochronnych działań zapewniona jest muzyka płynąca z warkotu silnikowego oraz ryku uruchomionej części tnącej klasztornej kosiarki, która nie stanowi żadnej nowości w obecnym czasie. Kosiarka to urządzenie, które podczas całego lata charakteryzuje niepokój w spokojnym życiu Monasteru Jabłeczna, jednak uspokaja, gdy jej donośny ryk przenosi się na kolejne, oddalone obszary działań w terenie. Bez jej istnienia zostalibyśmy zieloną plamą na mapie wydarzeń Gminy Sławatycze, kolejnym punktem obserwacyjnym naturalnej erozji piękna bez udziału człowieka oraz widoku nędzy nieróbstwa i lenistwa nad ekologicznie wysublimowaną pod każdym względem rzeką Bug, niezwykłym miejscem spotkań wszystkich i wszystkiego.

   Dzięki pojawieniu się klimatycznej zmiany z zimy na letnią wiosnę, która potrafi przypomnieć zimę z jej chłodem i wiatrem mamy aktualnie rzeczywistość pozbawioną ukochanych krwiopijców komarów, które albo wyginęły, albo uznały, że nie warto dla kilku litrów krwi wypełzać z ukrytych obszarów życia flory i fauny nadbużańskich możliwości żywieniowych.

   Świąteczne nabożeństwa paschalne dobiegły końca jedynie od strony formalnej, bo w duchowym naszym nastawieniu ta Pascha Chrystusowa trwa nadal i ma się dobrze a nawet lepiej. Prosimy Świętego Onufrego, by wymodlił za nas przed Bogiem taki stan ducha nas, żyjących w Jego monasterskich włościach, który niewspółmiernie oznaczałby wieczną Paschę, Wielkanoc i radość Paschy w naszych sercach na każdy dzień pracy.


   Radośnie życzymy tego samego naszym Czytelnikom, Szanownym, Zacnym i Niepowtarzalnym. Z okazji zakończenia świętowania okresu paschalnego pragniemy wszystkim Wam, Drodzy Państwo, złożyć najszczersze i najprawdziwsze polecenie Paschy Chrystusa w Waszych sercach na każdy dzień życia - niech panuje Pascha w sercach i nieustanna radość Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa!!!!!

Dodano: 24 maja 2015

Wszechprawosławny Dzień Kobiet
 


   Rozpoczynający się dzisiaj tydzień poświęcamy w Cerkwi naszym kobietom, za które w sposób szczególny sprawowana była w Jabłecznej modlitwa. Paschalna radość trwa i nic jej nie jest w stanie zatrzymać mimo, iż wsie parafialne stale ulegają wyludnieniu z naturalnych przyczyn. W ostatnim czasie mieliśmy kilka pogrzebów naszych Parafian jednak i to nie powinno wprowadzać w umysły przygnębienia, ponieważ sami dobrze wiemy z życia, iż raz jest trochę lepiej, później bywa inaczej.

   Zmieniła się pogoda i ruszyły już do wyścigu o słońce wszelkie zielone twory Boże. Jabłeczna znów pięknie się zaczyna zielenić, wszystko prze ku promieniom jasnej kuli na niebie. Poranne wirtuozerie ptasich treli pobudzają życie do pełni a ich skomplikowane melodie tworzą niepowtarzalny nastrój radości tygodnia Niewiast Niosących Wonności. Ich prosty przekaz zawiera się w tajemnicy miłości do Boga, Jego Syna ale i także do innych ludzi, naszych wszystkich bliźnich. Miłość zakłada poświęcenie się drugiemu, więc czytelność aktu Niewiast oraz śww. Józefa z Nikodemem aż nazbyt pozostaje wymowna.

   Ze swej strony możemy dołączyć do ich wielkiego dzieła służenia Jezusowi Chrystusowi każdego dnia naszego życia na ziemi. Radość tej służby zakłada udział łaski Bożej w naszym ziemskim pielgrzymowaniu - bez niej każdy dzień okazuje się być pozbawionym sensu. Działanie wesołej i radosnej Bożej łaski udziela się nam podczas każdorazowego sprawowania Eucharystii ale też innych Sakramentów, Tajemnic Bożych. Niech umacniają nasze siły ciała i ducha, byśmy mogli razem z Niewiastami i bogobojnymi uczniami Chrystusa Zmartwychwstałego, jak małe wesołe dzieci - szczebiotać wyśpiewując radosne pochwalne pieśni i hymny.

   Z okazji Tygodnia Kobiet pragniemy nasz serdeczny potok najcenniejszych i żywych słów ciepłych życzeń skierować właśnie do nich. Jednocząc się w życzeniach dobrych słonecznych chwil w ich życiu, jednocześnie jednoczymy się wdzięczni ich codzienną pomocą w naszym życiu.
                                  Amiń!
Dodano: 26 kwietnia 2015

Niedziela o Tomaszu
 


   Dokonał żywota pierwszy wielki Dzień Paschy Chrystusowej. Odpoczęliśmy, poświętowaliśmy ze wszystkimi wesoło, paschalnie, radośnie i kulturalnie. Zmartwychwstanie Chrystusa to wielkie wydarzenie nawet dla niewierzących, którzy pomimo swej deklaracji odczuwają głęboko w duszy dobrze znany niepokój i wyczekują dobrowolnego aktu Pana na Krzyżu. Wiedzą oni dokładnie, że dokona się po raz kolejny niezwykle proporcjonalna ogołacająca ich z niewiary zmiana we wszechświecie. Mają rację, gdy twierdzą, że coś wisi w powietrzu lecz nie potrafią tego nazwać.

   Pascha Chrystusowa to cud Zmartwychwstania a dla wszystkich ludzi dalekich od spraw wiary akt niezwykłej i niepojętej radości. Brodzą po sprawach tego świata nie mając świadomości o pełni, która jest tak niedaleko. Niekoniecznie muszą wyznawać wszelkie dogmaty Cerkwi by wstąpić do świątyni i oglądać pełnię przeżywania naszych Świąt! To zawsze jest mocne! To daje moc do działania i chęć do życia w bliskości owej chwały, bo nie jest ona udziałem jedynie nieba. To da się odczuć tak jak ich pozorną i zawoalowaną niewiarę.

   Niedziela o Tomaszu to moment niesienia Dobrej Wieści Zmartwychwstania wszystkim tym, którzy w Bogu odeszli do życia wiecznego. Pozostając w świecie dla nas nieznanym, są oni w ciągłej łączności duchowej razem z nami. Przeżywają nasze modlitwy, rozterki i radości. Wszystko odbywa się zgodnie z zasadami, które trwać będą aż do Paruzji Chrystusa. Po owym Przyjściu w chwale do nas, na ziemię - nie mamy świadomości jakiej dokładnie doznamy zmiany ale wiemy o pewnych informacjach zawartych na kartach Ewangelii. Po chwalebnym Zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się uczniom, o czym mówią nam perykopy ewangeliczne całego roku liturgicznego podczas nabożeństwa Jutrzni niedzielnej. Przechodzące przez drzwi ciało potrzebowało pożywienia - to niezwykłe w naszych oczach i cudowne, niepoznawalne w tym wieku ale w przyszłym realność.

   Niedziela o Tomaszu to opis pozytywnej niewiary a nie upartości w niewierze - była to smutna świadomość ucznia Chrystusa, który oświadczał swą wiarę poprzez atrybuty i określenia niewiary, pozornej niewiary. Wierzył absolutnie lecz jego postawa przed wszystkimi stała się dla wielu utwierdzeniem w ich głębokiej wierze. Pytali siebie wzajemnie: Jak można tak nie wierzyć? - utwierdzając się we własnej wierze.

   Życzymy wszystkim, by w tygodniu Apostoła Tomasza uwierzyli w Chrystusa dokonania, czyny i cuda, w czym niech nam dopomoże jego święta modlitewna obecność.
                                    Amiń.

Dodano: 18 kwietnia 2015


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej