Odwiedzin: 123566
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Święto Wielkiego Onufrego za nami.
 

   Oto szczęśliwie znaleźliśmy się w promieniowaniu poświątecznych zajęć monasterskich, które sprowadzają się do jeszcze bardziej wzmożonego wysiłku niż przed samym Prazdnikiem - dziwnie troszkę.. Działamy bez przerwy, bo gdy jest upalny letni dzień to wstyd nie działać!

   Nie zanotowaliśmy jeszcze przypadków omdleń czy poważniejszych urazów, choć prób nie brakowało - ciśnienie krwi wielokrotnie osiągało u wielu poziom krytyczny ale stabilny.

   Poświąteczne prace rozpoczęły się jeszcze w sam dzień Święta - trzeba koniecznie chociaż cerkiew zamknąć na noc bo tu wiele zwierzyny (a kiedyś planował wewnątrz wizytację nawet jakiś koń). Poważniejsze mrówkowe stopniowane ogarnianie terenu rozpoczęło fazę azymutu następnego dnia - jednak upór oraz wiara w pomoc Świętego Patrona doprowadziły wkrótce do wspaniałego w swym wyglądzie, napawającego serce i umysł - czystego spokoju i radości.

   Dziękując wszystkim przybyłym Hierarchom, pragniemy jednocześnie ustosunkować się do słów Arcybiskupa Jeremiasza - głównego celebransa Boskiej Liturgii w Soborze w Jabłecznej - by nasza modlitwa za zdrowie władz cerkiewnych nigdy nie ustawała, w przeciwnym bowiem razie świąteczna radość przemienia się w niepewność oraz niepokoi duszę. Módlmy się za siebie wzajemnie o każdej porze dnia i nocy a przyniesie to dobre efekty duchowe zarówno nam samym, jak też wszystkim tym, za których ośmielamy zwracać się do Boga w tej niepowtarzalnej dobrowolnej prośbie. Taka modlitwa jest zazwyczaj żarliwsza i pełniejsza, bo niezwykle nam na nich zależy..., bo są nam bardzo potrzebni.

   Świąteczne nabożeństwa przebiegły bez zakłóceń - mikrofony też okazały się być posłuszne, więc z tym większą radością dziękowaliśmy Świętemu Onufremu za to wyjątkowe miejsce, czas oraz możliwość spotkania się w tak wyjątkowej aurze wydarzeń. Całonocne Czuwanie, Akatyst do Świętego Onufrego - pełne mocy słowa biskupich pouczeń oraz dwie zaplanowane Boskie Liturgie - wszystko odbyło się o czasie i z niezwykłym ładunkiem modlących się serc. W wielu momentach wydawało się, że to cała świątynia śpiewa - tak przemienia nas jednoczenie się w modlitwie cerkiewnej.

   Płomienne słowa homilii biskupa Jerzego na schodach kapliczki Zaśnięcia Bogurodzicy czy niezwykle trafne spostrzeżenia biskupa Paisjusza - wszystko to jeszcze bardziej rozpaliło serca i wyostrzyło umysły wiernych: duchowieństwo i świeckich, przybyłych do Świętego Onufrego z najprzeróżniejszych zakątków naszej Ziemi. Po wysłuchaniu tak ważnych słów sprawy duchowe, odkładane zazwyczaj na później - nagle nabrały priorytetowego znaczenia i pojawił się duch modlitwy, jej pragnienie w wielu z nas wraz z chęcią poprawy.

   Główna Boska Liturgia przebiegła w zaciemnieniu braku obecności naszego Zwierzchnika, jednak radość Paschy Boskiej Liturgii wcale nie została przez to ograniczona - wręcz przeciwnie! Z większą ochotą i żywą nadzieją wznosiliśmy w naszych sercach diakońskie wezwania o zdrowie dusz i ciał, pokój w naszej Ojczyźnie i na całym globie, o rozwiązanie wszelkich konfliktów: prywatnych czy tych o światowej
skali, o darowanie wyzdrowienia i wszelką pomoc...o wszystko, co dziś potrzebne.

   Na koniec powinszujmy naszego Namiestnika za wspaniały dar wyrozumiałości, którym szczególnie podczas najważniejszych dla Monasteru chwil obdarzał nas jak łaskawy, miłujący i kierujący ku dobremu, Ojciec.

   Wszystkim Pielgrzymom, obecnym i tym przed komputerami, przy radio, obecnych sercem którzy
z najprzeróżniejszych powodów do nas nie dotarli - wyśpiewujemy życzenia długich lat w zdrowiu pod opieką Świętego Onufrego Wielkiego, św. mnicha-męczennika Ignacego Jabłeczyńskiego oraz Świętych Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej - prosząc o wszelkie wspieranie Monasteru w Jabłecznej i modlitwę, zapewniając o naszej -

                     - na Mnogaja Leta !
Dodano: 09 lipca 2015

Przed i po.
 


   Znajdujemy się wyjątkowości chwili tuż po święcie naszego ukochanego św. Ignacego Jabłeczyńskiego ale także przed świętem paschalnego dla tej miejscowości Patrona Monasteru - Świętego Onufrego Wielkiego. Dzisiejsze pełne ciepła, słoneczne i emanujące spokojem i porządkiem nabożeństwa świąteczne dobiegły końca bez zakłóceń a głowy nasze otrzymały niebiańskie błogosławieństwo Świętego ale również potrzebną, odpowiednią dozę wody święconej. Nie wpływa to negatywnie na samopoczucie a zawsze stanowi niezwykły impuls do pozytywnego działania.

   Oświęceniu ulegają wszelkie zmysły - te ważne i pomocnicze - wierzący funkcjonuje lepiej, ponieważ Boskie lekkości unoszą jego dryfujący dotąd umysł na wyżyny Bożej myśli, chociaż na krótki czas. To wspaniały impuls Boży.

   Namiestnik i bracia Monasteru serdecznie dziąkują wszystkim, którzy poświęcili tego dnia swój cenny czas by przybyć do tego wyjątkowego
w historii PAKP miejsca jednocześnie zapraszając na najważniejsze świąteczne nabożeństwa monasterskiej wspólnoty w dniach 24-25 czerwca, już za tydzień, z nawiązką.
  
   Pamiętajmy w te szczególne dni o Jabłecznej, jeśli w tym czasie akurat wypoczywamy poza granicami naszego kraju, podróżujemy czy też z innych powodów fizycznie nie możemy uczestniczyć w modlitewnym przeżywaniu duchowego doświadczenia Świętego Onufrego Wielkiego. Swoją łaską, wymodlonym ascetycznym ładunkiem miłości chrześcijańskiej nasz Patron jest w stanie otulić rzesze wiernych bez względu na miejsce i czas. Dla duchowego świata nie istnieją nasze ziemskie ograniczenia i bezsilne pozostają ziemskie uwarunkowania czy niedoskonałość przestrzenna, jej rozciągłość bądź inny symptom odległości... - duchowy świat rządzi się niepoznanymi prawami i zawsze góruje ponad ziemskimi. Niech świąteczne dni naszego Monasteru będą/staną się dla każdego wiernego szczególnym prezentem Bożej łaski oraz impulsem do pozytywnego działania ze względu na Jezusa Chrystusa.Dodano: 14 czerwca 2015

Chwila wytchnienia przed Świętem :))
 


   Zapraszamy na Święto ku czci św. mnicha-męczennika Ignacego Jabłeczyńskiego.

   Sobota 13 czerwca - 17.00 - Całonocne Czuwanie

   Niedziela 14 czerwca - 9.30 - Godziny Kanoniczne
                                10.00 - Boska Liturgia wraz z uroczystą Procesją ku czci Świętego

   Z nieukrywaną radością zapraszamy wszystkich i ich znajomych na jabłeczyńską uroczystość ku czci jednego z naszych mnichów, który w 2003 roku został zaliczony w poczet Świętych. Jego relikwie spoczywają w cerkwi głównej Monasteru Św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Codziennie kierujemy nasze modlitwy ku Świętemu Meczennikowi-Mnichowi Ignacemu i prosimy o Jego wstawiennictwo przed Bogiem wespół z naszym Patronem oraz innymi Męczennikami Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej, pod Omoforionem Przenajświętszej Bogurodzicy.   Spodziewane uroczystości oświęcenia i modlitwy w nowowyremontowanej kapliczce nad Bugiem szczęśliwie odbyły się w zaplanowanym terminie oraz przy wspaniałej pogodzie, za co pozostajemy Bogu wdzięczni. Zebrani wierni mogli podziwiać z bliska tę piękną cerkiewkę, która przecież niemal przez cały rok pozostaje w odosobnieniu, gdy woda zalewa okoliczne łęgi i bagienka. Tegoroczne świętowanie Dnia Świętego Ducha uniosło nas na wysokość pięknych schodów kapliczki ale także na wyżyny duchowej jedności z Bogiem Duchem Świętym, z całą Świętą Trójcą. Kapłani znajdowali się we wnętrzu tej uspokajającej i kojącej myśli, pięknej kapliczki a wierni z ochotą wspomagali chóralne śpiewy Boskiej Liturgii oraz pielgrzymowania tam i z powrotem.

   W Monasterze prace letnie przeplatają się z nieodzownymi wyzwaniami remontowymi, które wymagają od nas dostosowania się i wigoru sytuacyjnego wspólnego działania. Nie przeszkadza to w sprawowaniu planowych, programowych nabożeństw w cerkwi, które oświęcają Bożą mocą wszelkie nasze działania fizyczne oraz zamierzenia duchowe.

   Monasterski ogród wygląda imponująco dzięki zaawansowanej grupie, zainteresowanej pieleniem wszelkiego zielonego, które narusza przydatną strukturalność uprzednio zasianych tam warzyw, początkowo w formie najprzeróżniejszych ziarenek czy bulw. Akcja wydobywania poszczególnych rodzajów miodowych efektów pracy bzyczących owadów z futerkiem nawet w lecie trwa w najlepsze a pojedyncze wyloty buntowników tłumione są zdejmowaniem z drzewa oraz usadawianiem ich przywódców w nowych ulach. Podejrzane te czynności opierają się na użyciu środków halucynogennych w postaci dymiarki z ukrytym w środku dymem, który działa na pszczółki niezwykle uspokajająco. Zadowolony z takiego przebiegu sprawy pozostaje i pszczelarz, i kosiarz, który bywa narażony na niezapowiedzianą aneksję określonej ilości kwasu mrówkowego o szczególnym stężeniu do własnego krwiobiegu. Spuchnięta twarz czy oko nie budzi już zadziwienia, bo wiąże się z przebiegiem wykonywania ryzykownej pracy nieopodal zajętych pracą latających żądeł. Każdy znajdzie pracę, w skrajnych wypadkach także lekarz, choć w obecnym czasie nasze pszczoły wydają się rozumieć wszelkie intencje każdego, kto na polu lub nieopodal się znajduje, zajęty pracą.

   Przygotowujemy się solennie i ochoczo do uroczystego modlitewnego Dnia letniej Paschy Monasterskiej - święta Patrona, Św. Onufrego Wielkiego, które od przeszło pięciu wieków odbywa się w dniach 24-25 czerwca. Odwiedzają nas grupy Pielgrzymów zorganizowanych, jak też pojedyncze osoby, które zauroczyła przyroda otaczająca tak niezwykłe miejsce, jakim pozostaje nasz Monaster. To dzięki jego Patronowi spływa nań szczególna łaska Boża, ponieważ to Święty Onufry Wielki tu rządzi :)) my jedynie staramy się
Mu dopomóc.

   Prosząc o ukochane modlitwy za powodzenie wszelkich działań, uroczyście zapraszamy WSZYSTKICH na uroczystości monasterskie. Tu każdy znajdzie sobie miejsce. Do modlitwy, odpoczynku, relaksu i Spowiedzi z grzechów oraz wyciszy się najlepiej.Dodano: 11 czerwca 2015


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej