Odwiedzin: 111573
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
XVIII Konferencja Psalmistów i Dyrygentów Chórów

W dniach 20 – 21 lipca b.r. w Monasterze Św. Onufrego w Jabłecznej z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Sawy odbyła się XVIII Konferencja Psalmistów i Dyrygentów Chórów Parafialnych. 

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa przed ikoną św. Onufrego. Następnie namiestnik monasteru archimandryta Atanazy w imieniu Jego Eminencji powitał wszystkich uczestników, życząc jednocześnie Bożego Błogosławieństwa dla prelegentów i słuchaczy zjazdu.

W 2017 r. tematem przewodnim Konferencji był Supraślski Irmołogion oraz jego praktyczne zastosowanie w śpiewach parafialnych. Niezwykle ciekawe wystąpienia prof. Anatola Konotopa (Rosja), ks. protod. Jarosława Makala i innych prelegentów ukazały piękno i bogactwo melodii opartych na Irmołogionie. Co najważniejsze, kładziono nacisk na praktyczne wykorzystanie omawianych utworów  zarówno w dużych i małych, miejskich i wiejskich chórach. Dyrygenci sami poznawali nowe adaptacje znanych utworów liturgicznych. Część z nich wykonywali podczas wieczornego nabożeństwa, a także na Św. Liturgii w monasterze.

Coroczna Konferencja Dyrygentów jest także doskonałą okazją do spotkań i wymiany doświadczeń dla jej uczestników. Psalmiści są rozproszeni po całej Polsce i często w swoim gronie spotykają się tylko podczas zjazdu w Jabłecznej. Ich odpowiedzialna praca na rzecz Cerkwi wymusza rozwijanie talentu dyrygenta oraz nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji.

Podobnie jak w latach poprzednich, Konferencję Psalmistów zakończył krótki koncert obejmujący przerobiony materiał dydaktyczny oraz wspólne zdjęcie.           

 

Dodano: 27 lipca 2017

Uroczystości ku czci św. Onufrego Wielkiego
 W dniach 24-25 czerwca 2017 roku w Monasterze w Jabłecznej miały miejsce uroczystości ku czci jego patrona i niebiańskiego opiekuna – św. Onufrego Wielkiego. Od ponad 500 lat niezliczone grupy pielgrzymów przybywają do tego szczególnego miejsca, by pokłonić się i pomodlić przed cudowną ikoną Świętego. Zgodnie z tradycją poprzednich lat, jako pierwsza do monasteru już 23 czerwca dotarła pielgrzymka z Białegostoku. 

24 czerwca, wczesnym rankiem bracia monasteru razem z przybyłymi gośćmi odsłużyli uroczystą Boską Liturgię, Oświęcenie Wody i Panichidę na klasztornym cmentarzu. O 17.00 rozpoczęło się Całonocne Czuwanie celebrowane przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla. Władyce asystowali: Arcybiskup Białostocko - Gdański  Jakub, Arcybiskup Wrocławsko - Szczeciński Jerzy, Biskup Przemysko - Gorlicki Paisjusz i Biskup Supraślski Grzegorz oraz licznie przybyłe duchowieństwo z Polski i zza granicy.

Po wieczornym nabożeństwie, o godz. 23.00, przed ikoną św. Onufrego arcybiskup Jakub odsłużył akatyst. O godz.1.00 w nocy w kaplicy p.w. Zaśnięcia NMP Św. Liturgię odsłużył biskup Grzegorz wraz z duchownymi. Liturgia w kaplicy p.w. Św. Ducha rozpoczęła się o godz.3.00. Celebrował ją biskup Paisjusz w asyście duchowieństwa.

Kilkanaście minut przed godziną dziesiątą, uroczystym spotkaniem arcypasterzy rozpoczęła się główna Św. Liturgia celebrowana przez arcybiskupa Abla, arcybiskupów i biskupów oraz duchownych. Homilię po Ewangelii wygłosił arcybiskup Jerzy. Podobnie jak w nocy, także na głównej św. Liturgii bardzo wiele osób przystąpiło do sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.

 Uroczystości zakończyła świąteczna procesja (Krestnyj Chod) wokół cerkwi, po której arcybiskup Abel pozdrowił wszystkich zebranych pielgrzymów ze świętem. Władyka przypomniał, iż w 2017 roku mija 70 lat od tragicznej dla ludności południowego Podlasia akcji „Wisła”, wysiedlenia setek tysięcy mieszkańców wschodniej Polski na tzw. ziemie odzyskane. Do pielgrzymów oraz duchowieństwa słowa wdzięczności skierował również archimandryta Atanazy. Ojciec Namiestnik podziękował władykom, duchownym, darczyńcom oraz wszystkim zebranym za wspólną modlitwę. Po nabożeństwie wszyscy goście udali się na świąteczną agapę.                             

 

Dodano: 28 czerwca 2017

ZAPRASZAMY NA ŚWIĘTO
     
    W dniu dzisiejszym rozpoczynamy świąteczne odliczanie czasu nad wyraz interesującego, ponieważ to już mniej niż tydzień do naszej małej Paschy świątecznej - 24 i 25 czerwca to świętowanie niezwykłego Patrona naszego Monasteru, Świętego Abby Onufrego Wielkiego.

   Sobota rano, godz. 8.00 - Boska Liturgia

   Sobota wieczór: 17.00 - Całonocne Czuwanie

   23.00 - Akatyst ku czci św. Onufrego Wielkiego

   1.00 - pierwsza Liturgia Święta, w kapliczce Zaśnięcia NMP

   3.00 - druga Liturgia Święta nad Bugiem

   10.00 - główna Liturgia Święta w Soborze Świętego Onufrego WielkiegoWszystkich chętnych serdecznie zapraszamy
do wspólnej modlitwy w tym wyjątkowym czasie
i do wyjątkowego Świętego.
Dodano: 20 czerwca 2017


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej