Odwiedzin: 123566
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Niedziela o Tomaszu
 


   Dokonał żywota pierwszy wielki Dzień Paschy Chrystusowej. Odpoczęliśmy, poświętowaliśmy ze wszystkimi wesoło, paschalnie, radośnie i kulturalnie. Zmartwychwstanie Chrystusa to wielkie wydarzenie nawet dla niewierzących, którzy pomimo swej deklaracji odczuwają głęboko w duszy dobrze znany niepokój i wyczekują dobrowolnego aktu Pana na Krzyżu. Wiedzą oni dokładnie, że dokona się po raz kolejny niezwykle proporcjonalna ogołacająca ich z niewiary zmiana we wszechświecie. Mają rację, gdy twierdzą, że coś wisi w powietrzu lecz nie potrafią tego nazwać.

   Pascha Chrystusowa to cud Zmartwychwstania a dla wszystkich ludzi dalekich od spraw wiary akt niezwykłej i niepojętej radości. Brodzą po sprawach tego świata nie mając świadomości o pełni, która jest tak niedaleko. Niekoniecznie muszą wyznawać wszelkie dogmaty Cerkwi by wstąpić do świątyni i oglądać pełnię przeżywania naszych Świąt! To zawsze jest mocne! To daje moc do działania i chęć do życia w bliskości owej chwały, bo nie jest ona udziałem jedynie nieba. To da się odczuć tak jak ich pozorną i zawoalowaną niewiarę.

   Niedziela o Tomaszu to moment niesienia Dobrej Wieści Zmartwychwstania wszystkim tym, którzy w Bogu odeszli do życia wiecznego. Pozostając w świecie dla nas nieznanym, są oni w ciągłej łączności duchowej razem z nami. Przeżywają nasze modlitwy, rozterki i radości. Wszystko odbywa się zgodnie z zasadami, które trwać będą aż do Paruzji Chrystusa. Po owym Przyjściu w chwale do nas, na ziemię - nie mamy świadomości jakiej dokładnie doznamy zmiany ale wiemy o pewnych informacjach zawartych na kartach Ewangelii. Po chwalebnym Zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się uczniom, o czym mówią nam perykopy ewangeliczne całego roku liturgicznego podczas nabożeństwa Jutrzni niedzielnej. Przechodzące przez drzwi ciało potrzebowało pożywienia - to niezwykłe w naszych oczach i cudowne, niepoznawalne w tym wieku ale w przyszłym realność.

   Niedziela o Tomaszu to opis pozytywnej niewiary a nie upartości w niewierze - była to smutna świadomość ucznia Chrystusa, który oświadczał swą wiarę poprzez atrybuty i określenia niewiary, pozornej niewiary. Wierzył absolutnie lecz jego postawa przed wszystkimi stała się dla wielu utwierdzeniem w ich głębokiej wierze. Pytali siebie wzajemnie: Jak można tak nie wierzyć? - utwierdzając się we własnej wierze.

   Życzymy wszystkim, by w tygodniu Apostoła Tomasza uwierzyli w Chrystusa dokonania, czyny i cuda, w czym niech nam dopomoże jego święta modlitewna obecność.
                                    Amiń.

Dodano: 18 kwietnia 2015

Zmartwychwstanie
 
   Zmartwychwstał Pan nasz Jezus Chrystus !!!

Życzymy Wszystkim osobistego Zmartwychwstania dla pokornego i cudnego działania w świecie, jak działał pokornie i wspaniale Pan nasz i Bogoczłowiek Jezus Chrystus.


Chrystos Woskresie !

Woistinu Woskresie Chrystos !!!Dodano: 11 kwietnia 2015

Przed nami Palmowa oraz Wielki Tdzień.
 


   Bóg wierzy w człowieka a nawet Sam zobowiązuje się mu pomagać gdy to potrzebne - słowa św. Paisjusza, starca z Góry Atos, którego w tym roku grecka Cerkiew kanonizowała z nieukrywaną niecierpliwością - to słowa okrywające nasze niemoce niczym wspaniały parasol. W momencie zakończenia Wielkiego Postu 2015 roku oraz w oczekiwaniu na uprawgnioną Paschę Chrystusa, najpierw jednak drogę Krzyża Jego męki - możemy wyrazić się o naszych niemocach w taki sposób.
   Odkryły się wszelkie przywary, niemoce, braki a nawet (szczególnie chyba nawet!) nadłamania osobowości podczas trwania całego, długiego a jednak minionego Wielkiego Postu. Nie traktujemy osobowo i nie nazywamy, ponieważ Wielki Post pozostaje szkołą dla każdego z nas, osobiście - osobistej pokory, dystansu oraz KULTURY. Niech czytający zważa co piszący pisze: w obejściu z tym zewnętrznym światem, ostatnio przepełnionym nowinkami - w którym miejscu sam się znajduje. Jest to jeszcze przed, czy poza - murem wspólnoty cerkiewnej?
   Każdy z nas obdarzony został wolną wolą ale też wolnym umysłem i rozeznaniem, możemy COŚ sobie wybrać z własnej woli bez względu na wszelkie wszystko - mamy okazję przejawić siebie, czyli najwspanialej się określić przed samym sobą, by wiedzieć, kim jesteśmy przed Bogiem. Oznacza to ni mniej ni więcej jak czysty rachunek własnej osoby, sumienia, rozumnych myśli, dążeń oraz celów przed Panem, Który Jest Źródłem Dobra, Rozumu, Dążeń, Prawdy......wiele by wyliczać

   Gdy trwa Wielki Post, każdy z nas znajduje się w wyjątkowym świetlistym momencie uczestnikiem wyjątkowych światłych możliwości osobistej przemiany. Przemiany przed samym sobą samego siebie, ponieważ Bóg zna nas doskonale, oczekuje jedynie wszelkiego naszego dobro-wolnego---ruchu. Gdy poruszamy się w kierunku zgodnym z Jego Wolą - otrzymujemy Jego siłę, moc, zdolność Bycia Sobą - na Jego Podobieństwo. Uczestnicząc w modlitwach Cerkwi i Jej nabożeństwach, słuchając Jej nakazów, zaleceń oraz ukierunkowania - Stajemy się Człowiekiem. Prawdziwym, nie na papierze czy z deklaracji ustnych, prawnych, wolnościowych czy wszelkich pozaziemskich. Włączamy się w świat Bożego błogosławieństwa - już nie dokonujemy sami swoich wysiłków a realizujemy je z pomocą Jego Boskiej woli. Wszystko przecież, co oświęca Bóg, staje się wieczne, ponadczasowe i nieziemskie. Niby nasze ale już wzbogacone w nie nasze bo rajskie.

   Wybór Boga w życiu to powrót do raju. Prawdziwego i naszego, dobrego i spokojnego , RAJU.Dodano: 03 kwietnia 2015


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej