Odwiedzin: 123566
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Akcja na dłuższy czas.
 

   Bieżący tydzień to efekt przedświątecznych modlitw i starań oraz ofiar naszych Ofiarodawców, którym po raz kolejny serdecznie dziękujemy.
   Dzwony, które pojawiły się w naszym Monasterze i na św. Onufrego zostały uroczyście poświęcone, powinny znaleźć się na naszej dzwonnicy. Nie jest to proste zadanie więc wszelkie dokładniejsze obliczenia, planowanie prac oraz specjalistyczne roboty fachowców wspomagane są przez ludzi nam życzliwych. Mnisi z Jabłecznej mają szerokie pojęcie o pracy w różnych jej aspektach, jednak zadanie, polegające na prawidłowym rozmieszczeniu kilku cięższych dzwonów w przestrzeni dzwonnicy pozostaje domeną tych osób, które każdego dnia rozwiązują podobne problemy techniczne. Zawierzyliśmy im nasz projekt i obserwujemy postępy prac, przy okazji pomagamy im posłusznym uczestnictwem w działaniach.
   Od początku tygodnia leje się żar słoneczny na nasze głowy, więc w niedzielę możemy okazać się afrykańsko opaleni. Domyślamy się, iż nasi Parafianie także, podobnie jak i my w klasztorze, zażywają opalających słonecznych kąpieli podczas pracy na polu i w ogrodzie, w lesie i nad wodą - toteż spotkanie w niedzielę spalonych twarzy nie będzie żadnym zaskoczeniem - taki mamy klimat w tym roku
:))
   W sobotę zakończy się okres apostolskiego postu, który ograniczał nasze ciała ale wspaniale wpłynął na duchowe życie wiernych. Wielu przystąpiło do spowiedzi i Eucharystii, rozpoczynając wakacyjne zajęcia. Oczyściwszy się duchowo, można zajmować się problemami i wyzwaniami świata, ponieważ oczyszczone oko duszy ukaże wszystko prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym, nie domyślnym jedynie.
   W najbliższą sobotę będziemy świętować liturgiczną pamięć świętych Apostołów Piotra i Pawła. Warto złożyć życzenia wszystkim Imiennikom, którzy z kolei mogą szczególnie uroczyśce przystąpić tego dnia do Świętych Sakramentów. Eucharystia, przyjmowana w szczególnie ważnych momentach naszego życia na ziemi, stanowi zalążek spokoju w przyszłym życiu. Żywi nie do końca rozumieją znaczenie cerkiewnych Sakramentów lecz gdyby zmarli mogli opowiedzieć o niezliczonych przypadkach niezwykłej ochrony podczas poznawania życia wiecznego w jego bezcielesnym wymiarze - sami przybiegalibyśmy każdego dnia do cerkwi jedynie ze względu na ten wyjątkowy Dar Boga człowiekowi.
   Prosimy wszystkich o wzniesienie każdego dnia ciepłych modlitw o powodzenie prac na dzwonnicy, ponieważ każdy człowiek nie może zbyt wiele zdziałać bez udziału Bożej łaski, która spływa na efekty pracy rąk niczym wieczorna rosa. Jedynie ta władcza siła jest w stanie utrzymywać przez wiele lat w nienaruszonym porządku wszelkie dzieła ludzkiej inwencji.
Dodano: 09 lipca 2014

Letni czas wakacyjnych radości.
 

   Po świątecznych obowiązkach oraz uprzątnięciu całego terenu nasze życie w Monasterze w Jabłecznej wróciło do ustalonej i wyczekiwanej normy. Obecnie dokładamy wszelkich starań, by obliczenia naprężeń oraz plany umieszczenia wszystkich dzwonów na monasterskiej dzwonnicy nie oznaczały jej dewastacji. Nie jest to łatwe zadanie i stawia przed nami kolejne wyzwania natury praktyczno-naukowej :))
   Nasi dzielni współpracownicy wzięli na siebie ciężar tak wielkiej odpowiedzialności, co ulżyło Mądrym Głowom, bo i bez tego ich zwoje mózgowe, fałdy geniuszu kierowania społecznością mnichów są każdego dnia narażone na zakusy złego z każdej strony. Często bywa w ich życiu tak, że cierpią z powodu pychy i braku chęci poprawy ze strony tych, którymi kierują, bywa też i tak, że wiele zdarzeń traktują zbyt odpowiedzialnie. Niestety, jesteśmy jedynie ludźmi, czasami każdy z nas leniuchuje ale staramy się ile możemy - a z Chrystusem jesteśmy w stanie uczynić wszystko! Nawet wtedy, gdy pamięć spłata figla i ważne zasady społeczeństwa monasterskiego ulegną zniekształceniu, nie poddajemy się niepewności czy chęci zemsty, ponieważ to nie należy do sfery działalności mnichów. W świecie te określenia już dawno zawładnęły emocjami ludzkimi na tyle, że odwiedzający nas ludzie wyrażają szczery podziw dla naszego sposobu życia.
   Święty Ambroży z Optyńskiej Pustyni mawiał, że gdzie wszystko prosto, tam i aniołów ze sto lecz gdzie zbyt zawile tam ani jednego... Najprostsze zasady współpracy między ludźmi zawiera Ewangelia. Każdego dnia karmimy umysły czytaniem kolejnych cytatów Nowego Testamentu, które odnoszą się do duchowych stanów naszych wnętrz i niezwykle nam pomagają w podejmowaniu najwłaściwszych decyzji.
   W tym tygodniu dopomagają nam Seminarzyści, którzy podbijają nasze dusze rumuńską muzyką liturgiczną. Przykład melodyki tych utworów jest aklamacją słów św. Ambrożego Optyńskiego: to proste i zarazem pełne tajemniczego piękna dźwięki, zebrane w najzwyczajniejszych wiązkach tonów, jednak mądrze rozciągnięte w czasie ich trwania i zmiany na kolejne dźwięki. Przekłada się to na nasz nastrój w ciągu dnia, więc pomaga!
   Nasi Parafianie przyzwyczili się do widoku młodych ludzi w sutannach, bądź czytających na środku świątyni podczas niedzielnych i świątecznych nabożeństw, jednak za każdym razem takiemu widokowi towarzyszy uczucie wdzięczności Bogu za dar służby Cerkwi, za ofiarność młodych osób oraz za ich Rodziców, którzy nie stawali na drodze osobistego wyboru nauki w Seminarium mimo/przeciw duchowi świata. Radujemy się również my, ponieważ młody to przeważnie pełen emocji człowiek. Najlepszą z emocji jest pokorny uśmiech (postnoje smiejanije), więc staramy się w pełni korzystać z niniejszego prawa :) także i my, troszkę starsi.
   Prace monasterskie obejmują swym zakresem działalność na ziemi jak i w wodzie a także w powietrzu. Pszczoły, które ponownie rozpoczęły swoją działalność radośnie latają w naszej przestrzeni terytorialnej, podniebiańskiej ; pilnują, by złe duchy nie przedostawały się na teren monasteru. Każdy nowy ul jest wyświęcany, przy pszczelich rodzinach odprawiamy krótkie nabożeństwa nawet w czasie deszczu, bo modlitwa jest najważniejsza i to ona sprowadza Boży spokój na całe otoczenie. Korzystamy z dobrodziejstw duchowych możliwości i jesteśmy wdzięczni naszemu Patronowi, że dokonał najwspanialszego wyboru: Jego Imię sławimy w Jabłeczyńskim Stauropigialnym Prawosławnym Monasterze. Po wszystkie wieki i do końca świata!
Dodano: 04 lipca 2014

Prazdnik
 
   W dniu 24 czerwca 2014 r. rozpoczęły się świąteczne uroczystości w naszym Monasterze, którym przewodniczył Zwierzchnik PAKP, Metropolita SAWA. Obecni byli hierarchowie naszej cerkwi oraz zagraniczni goście. O 17.00 rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo  Całonocnego Czuwania, podczas którego wszyscy zgromadzeni modlitewnie jednoczyli się z Patronem Klasztoru i pokornie zanosili prośby o pomyślność w życiu osobistym.
   O 23.00 biskup Włodzimierz-wołyński i Kowielski Włodzimierz rozpoczął celebrację świątecznego Akatystu do Świętego Onufrego Wielkiego. Biskup Włodzimierz z duchowieństwem dostojnie odśpiewał niezwykłe słowa Akatystu oraz pouczył wszystkich arcypasterską homilią. Władyka radośnie opisał postać i życie św. Onufrego Wielkiego, dając wszystkim do zrozumienia o realnej możliwości podążania tropem naszego Patrona.
   O 1.00 rozpoczęła się celebracja Boskiej Liturgii pod przewodnictwem bpa gorlickiego Paisjusza. Towarzyszyli Władyce licznie zgromadzeni duchowni. Arcypasterskie pouczenie skierowane było do wszystkich wiernych, którzy tłumnie wypełnili monasterską cerkiew p.w. Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa. Nabożeństwo uświetnił parafialny chór pod kierunkiem Matuszki Elżbiety Weremijewicz.
   Kilkanaście minut przed czwartą rano wierni wraz z duchowieństwem, pod przewodnictwem Arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, udali się do kapliczki p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy, gdzie radośnie została odsłużona kolejna Boska Liturgia. Władyka Jakub zwrócił uwagę na sens życia monastycznego we współczesnym świecie w odniesieniu do ascezy św. Onufrego Wielkiego.
   Główna Liturgia rozpoczęła się o godz. 10.00. Pod przewodnictwem Jego Eminencji Metropolity SAWY oraz Hierarchów i duchowieństwa PAKP oraz gości spoza granic naszego kraju, na zakończenie świątecznych nabożeństw poświęcono nowe dzwony do monasterskiej dzwonnicy. Końcowe słowa pouczenia po raz kolejny uświadomiły duchowy wymiar przeżywanego święta oraz ukazały pokorę osobistego dążenia do świętości jako niełatwego zadania każdego prawosławnego chrześcijanina. W taki sposób zmieniamy świat, upiększamy i kultywujemy świętość jako cnotę w prywatnym życiu.
  
Namiestnik i bracia Monasteru pragną podziękować Metropolicie SAWIE oraz Hierarchom
a także duchowieństwu z Polski i zagranicy, wszystkim obecnym na naszym święcie oraz ofiarodawcom, bez których nie byłoby możliwe radosne wyświęcenie nowozakupionych dzwonów. Niech łaski modlitw Świętego Onufrego Wielkiego ukażą wszystkim doskonałość podążania za ewangelicznym wzorcem pokory Jezusa Chrystusa, w naśladowaniu Jego Świętych.


   Prepodobnie Otcze nasz Onufryje moli Boga o nas !Dodano: 25 czerwca 2014


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej