Odwiedzin: 112338
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Letni czas wakacyjnych radości.
 

   Po świątecznych obowiązkach oraz uprzątnięciu całego terenu nasze życie w Monasterze w Jabłecznej wróciło do ustalonej i wyczekiwanej normy. Obecnie dokładamy wszelkich starań, by obliczenia naprężeń oraz plany umieszczenia wszystkich dzwonów na monasterskiej dzwonnicy nie oznaczały jej dewastacji. Nie jest to łatwe zadanie i stawia przed nami kolejne wyzwania natury praktyczno-naukowej :))
   Nasi dzielni współpracownicy wzięli na siebie ciężar tak wielkiej odpowiedzialności, co ulżyło Mądrym Głowom, bo i bez tego ich zwoje mózgowe, fałdy geniuszu kierowania społecznością mnichów są każdego dnia narażone na zakusy złego z każdej strony. Często bywa w ich życiu tak, że cierpią z powodu pychy i braku chęci poprawy ze strony tych, którymi kierują, bywa też i tak, że wiele zdarzeń traktują zbyt odpowiedzialnie. Niestety, jesteśmy jedynie ludźmi, czasami każdy z nas leniuchuje ale staramy się ile możemy - a z Chrystusem jesteśmy w stanie uczynić wszystko! Nawet wtedy, gdy pamięć spłata figla i ważne zasady społeczeństwa monasterskiego ulegną zniekształceniu, nie poddajemy się niepewności czy chęci zemsty, ponieważ to nie należy do sfery działalności mnichów. W świecie te określenia już dawno zawładnęły emocjami ludzkimi na tyle, że odwiedzający nas ludzie wyrażają szczery podziw dla naszego sposobu życia.
   Święty Ambroży z Optyńskiej Pustyni mawiał, że gdzie wszystko prosto, tam i aniołów ze sto lecz gdzie zbyt zawile tam ani jednego... Najprostsze zasady współpracy między ludźmi zawiera Ewangelia. Każdego dnia karmimy umysły czytaniem kolejnych cytatów Nowego Testamentu, które odnoszą się do duchowych stanów naszych wnętrz i niezwykle nam pomagają w podejmowaniu najwłaściwszych decyzji.
   W tym tygodniu dopomagają nam Seminarzyści, którzy podbijają nasze dusze rumuńską muzyką liturgiczną. Przykład melodyki tych utworów jest aklamacją słów św. Ambrożego Optyńskiego: to proste i zarazem pełne tajemniczego piękna dźwięki, zebrane w najzwyczajniejszych wiązkach tonów, jednak mądrze rozciągnięte w czasie ich trwania i zmiany na kolejne dźwięki. Przekłada się to na nasz nastrój w ciągu dnia, więc pomaga!
   Nasi Parafianie przyzwyczili się do widoku młodych ludzi w sutannach, bądź czytających na środku świątyni podczas niedzielnych i świątecznych nabożeństw, jednak za każdym razem takiemu widokowi towarzyszy uczucie wdzięczności Bogu za dar służby Cerkwi, za ofiarność młodych osób oraz za ich Rodziców, którzy nie stawali na drodze osobistego wyboru nauki w Seminarium mimo/przeciw duchowi świata. Radujemy się również my, ponieważ młody to przeważnie pełen emocji człowiek. Najlepszą z emocji jest pokorny uśmiech (postnoje smiejanije), więc staramy się w pełni korzystać z niniejszego prawa :) także i my, troszkę starsi.
   Prace monasterskie obejmują swym zakresem działalność na ziemi jak i w wodzie a także w powietrzu. Pszczoły, które ponownie rozpoczęły swoją działalność radośnie latają w naszej przestrzeni terytorialnej, podniebiańskiej ; pilnują, by złe duchy nie przedostawały się na teren monasteru. Każdy nowy ul jest wyświęcany, przy pszczelich rodzinach odprawiamy krótkie nabożeństwa nawet w czasie deszczu, bo modlitwa jest najważniejsza i to ona sprowadza Boży spokój na całe otoczenie. Korzystamy z dobrodziejstw duchowych możliwości i jesteśmy wdzięczni naszemu Patronowi, że dokonał najwspanialszego wyboru: Jego Imię sławimy w Jabłeczyńskim Stauropigialnym Prawosławnym Monasterze. Po wszystkie wieki i do końca świata!
Dodano: 04 lipca 2014

Prazdnik
 
   W dniu 24 czerwca 2014 r. rozpoczęły się świąteczne uroczystości w naszym Monasterze, którym przewodniczył Zwierzchnik PAKP, Metropolita SAWA. Obecni byli hierarchowie naszej cerkwi oraz zagraniczni goście. O 17.00 rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo  Całonocnego Czuwania, podczas którego wszyscy zgromadzeni modlitewnie jednoczyli się z Patronem Klasztoru i pokornie zanosili prośby o pomyślność w życiu osobistym.
   O 23.00 biskup Włodzimierz-wołyński i Kowielski Włodzimierz rozpoczął celebrację świątecznego Akatystu do Świętego Onufrego Wielkiego. Biskup Włodzimierz z duchowieństwem dostojnie odśpiewał niezwykłe słowa Akatystu oraz pouczył wszystkich arcypasterską homilią. Władyka radośnie opisał postać i życie św. Onufrego Wielkiego, dając wszystkim do zrozumienia o realnej możliwości podążania tropem naszego Patrona.
   O 1.00 rozpoczęła się celebracja Boskiej Liturgii pod przewodnictwem bpa gorlickiego Paisjusza. Towarzyszyli Władyce licznie zgromadzeni duchowni. Arcypasterskie pouczenie skierowane było do wszystkich wiernych, którzy tłumnie wypełnili monasterską cerkiew p.w. Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa. Nabożeństwo uświetnił parafialny chór pod kierunkiem Matuszki Elżbiety Weremijewicz.
   Kilkanaście minut przed czwartą rano wierni wraz z duchowieństwem, pod przewodnictwem Arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Jakuba, udali się do kapliczki p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy, gdzie radośnie została odsłużona kolejna Boska Liturgia. Władyka Jakub zwrócił uwagę na sens życia monastycznego we współczesnym świecie w odniesieniu do ascezy św. Onufrego Wielkiego.
   Główna Liturgia rozpoczęła się o godz. 10.00. Pod przewodnictwem Jego Eminencji Metropolity SAWY oraz Hierarchów i duchowieństwa PAKP oraz gości spoza granic naszego kraju, na zakończenie świątecznych nabożeństw poświęcono nowe dzwony do monasterskiej dzwonnicy. Końcowe słowa pouczenia po raz kolejny uświadomiły duchowy wymiar przeżywanego święta oraz ukazały pokorę osobistego dążenia do świętości jako niełatwego zadania każdego prawosławnego chrześcijanina. W taki sposób zmieniamy świat, upiększamy i kultywujemy świętość jako cnotę w prywatnym życiu.
  
Namiestnik i bracia Monasteru pragną podziękować Metropolicie SAWIE oraz Hierarchom
a także duchowieństwu z Polski i zagranicy, wszystkim obecnym na naszym święcie oraz ofiarodawcom, bez których nie byłoby możliwe radosne wyświęcenie nowozakupionych dzwonów. Niech łaski modlitw Świętego Onufrego Wielkiego ukażą wszystkim doskonałość podążania za ewangelicznym wzorcem pokory Jezusa Chrystusa, w naśladowaniu Jego Świętych.


   Prepodobnie Otcze nasz Onufryje moli Boga o nas !Dodano: 25 czerwca 2014

Newsletter Jabłeczna
 
   W dniu 24 czerwca b.r. w Monasterze została odsłużona niezwykle melodyjna i przepełniona modlitewnym nastrojem wszystkich wiernych, Liturgia Święta. Celebrował ją Ekscelencja Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego wraz z przybyłym duchowieństwem i bracią monasterską.
   Po zakończeniu tego nabożeństwa została poświęcona woda w monasterskiej studni, odremontowanej i ubogaconej w nowe freski na zewnątrz i wewnątrz kapliczki. Końcowym akcentem przedświątecznych uroczystości była modlitwa na monasterskim cmentarzu. Zadbaliśmy o wszystkich, za wszystkich modląc się od serca i ze łzami.
   Końcowe słowa pouczenia Biskupa Jerzego dotyczyły tradycji tego dnia, który jest niezwykle uroczysty ze względu na sprawowane szczególne nabożeństwa. Jest to nasza klasztorna lokalna tradycja - mówił Władyka Jerzy - że w tym dniu w szczególny sposób, razem z pielgrzymami zbieramy się na modlitwę, która stanowi przedświąteczny akord spodziewanego święta.
   Radość tego dnia została powiększona wizytą bpa Izydora z Rosji (smoleńskij i wiaziemskij), Który pokornie modlił się niemal w ukryciu w monasterskiej świątyni. Władyka przybył do nas wraz z delegacją duchownych i dowiedzieliśmy się, że dokłada wszelkich starań, by imię Świętego Onufrego było powszechne w Jego Diecezji. Jest to dzieło godne i nad wyraz chwalebne w biskupiej pracy na niwie nauki Jezusa Chrystusa. Życzymy sukcesów duchowych w tym działaniu Władyce Izydorowi oraz wszystkim Jego pomocnikom.
   Is polla eti, Despota!
  
   O 17.00 rozpocznie się celebracja Wsienoszcznoho Bdienija wraz z modlitwą Litii na monasterskim placu przyklasztornym. Zjawili się Hierarchowie, duchowieństwo oraz wierni z całej Polski i spoza jej granic. Wszystkim życzymy wspaniałych przeżyć podczas modlitewnego jednoczenia się w Bożym dziele wychwalania naszego ukochanego Patrona, Świętego ONUFREGO WIELKIEGO.
 Dodano: 24 czerwca 2014


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej