Odwiedzin: 113050
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Nagrody w Jabłecznej
 
   Dzień 15 czerwca 2014 roku przeszedł do historii jako wyjątkowy.
   Centralne wydarzenie tego dnia stanowiła uroczysta Liturgia Święta, którą celebrował Metropolita Sawa. Władyka przybył do Jabłecznej, by wręczyć nagrody cerkiewne, przyznane z okazji Paschy Chrystusowej decyzją Świętego Soboru Biskupów PAKP.
   Podczas małego wejścia nagrodzeni zostali:
   Namiestnik - Archimandryta Atanazy - drugim krzyżem napierśnym,
   Ihumen Jerzy - Archimandryctwem,
   Hieromnich Makary - Dziekan Klasztoru - Ihumeństwem
   Hieromnisi Dionizy i Sofroniusz - Ihumeństwem
   Hierodiakon Marek - Archidiakoństwem
   Uroczyste nabożeństwo sprawowała pełnia braci klasztornej, ponieważ z Warszawy przybył Archidiakon Paweł (Tokajuk), który pełni posługę w Domu Metropolitalnym a jego profesjonalizm i wyjątkowy spokój po raz kolejny podniósł duchowy poziom cerkiewnej modlitwy.
   Homilię wygłosił Metropolita Sawa zaznaczając, że w dniu dzisiejszym wychwalamy wszystkich świętych o których wiemy ale i tych, których imiona Bóg raczył zachować w tajemnicy przed nami. Modląc się do Świętego, nosząc Jego imię, powinniśmy czerpać energię z Jego przykładu życia. Władyka wspomniał o niedawno kanonizowanych świętych, Chełmskich i Podlaskich Męczennikach, którzy dokonali właściwego wyboru idąc za głosem Chrystusa a nie świata. Zgodnie z wolą Bożą nasze zadanie polega na szerzeniu miłości nie tylko do znajomych i najbliższych ale również do naszych wrogów i ludzi nam nieprzychylnych. W takim momencie zachodzi cud miłości, jedynie wtedy może przejawić się w świecie, w cierpieniu i oddaniu ze względu na Słowo Boże. Szatan będzie nam w tym przeszkadzać, ponieważ jego przebiegłość jest w stanie nas oszukać lecz trwając przy Jezusie Chrystusie, zachowując Jego naukę w życiu - okażemy się mądrzejsi.
   Wyjątkową atmosferę modlitwy i skupienia zapewnił chór parafialny pod opieką i dyrygenturą matuszki Elżbiety Weremijewicz. Obecność naszych Przyjaciół połączona z ciepłymi słowami skierowanymi do każdego nagrodzonego stała się dodatkowym impulsem odczuwania szczególnej Bożej łaski tego dnia, podczas tak wyjątkowego nabożeństwa. Dziękujemy Wam mocno!
   Zaskakującym akcentem było miłe zakończenie Liturgii. Przedstawiciele Parafian odczytali ciekawe twory literackie, które w przystępny sposób wyrażały wdzięczność Jego Eminencji oraz Namiestnikowi z braćmi za trudy w odnowienie tego świętego miejsca. Wręczono kwiaty i podarunki a Władyka potwierdził znaczenie Stauropigii, wykorzystując w tym celu długą brodę Archimandryty Atanazego.
   Jego Eminencja zauważył, że skoro jedna wizyta okazała się źródłem tak wielkiej radości wyrażonej za pomocą pięknych i ciepłych słów, których potok zdawał się niekończącą wstęgą wdzięczności - to dołoży wszelkich starań, by pojawiać się częściej.

   Namiestnik i bracia Monasteru Św. Onufrego Wielkiego pozostają wdzięczni Bogu, Św. Onufremu oraz z całego serca dziękują Jego Eminencji za historyczną chwilę radości w Jabłecznej, a także zapraszają wszystkich na monasterskie święto w dniach 24-25 czerwca.Dodano: 16 czerwca 2014

Przygotowania do wydarzeń w Jabłecznej w czerwcu.
 

   Aktualnie szczęśliwie znajdujemy się na etapie oczekiwania na nasze ważne wydarzenia monasterskie. Jedno już spokojnie się odbyło a dzięki niezwykłym katedralnym śpiewom Chóru z Białegostoku, prowadzonego pod czujnym muzykologicznym kierownictwem doświadczonego Dyrygenta - ks. protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza, mogliśmy podczas nabożeństwa poczuć się prawdziwie po królewsku. Zróżnicowany repertuar, wspaniałe przygotowanie praktyczne do nabożeństwa, cudne głosy wykonawców i ich posłuszeństwo względem dyrygenckiego słuchu - wszystko to wzbudziło nasz niekryty zachwyt i na długo pozostanie w pamięci. Chętnie wspominamy te cenne chwile, tak bogate w cały wachlarz pozytywnych uczuć. Modlitwa tego dnia była zaiste katedralna!

   Pozostajemy wdzięczni naszym przyjaciołom i życzymy im samych sukcesów tak śpiewaczych, jak i w życiu osobistym. Niech harmonia z pięciolinii będzie także odzwierciedleniem ich duchowego rozwoju w zdobywaniu chrześcijańskich cnót wiary, nadziei i miłości. Pragniemy zaprosić ich o każdym czasie, gdy tylko nadarzy się podobna do tej, okazja, chętnie jeszcze wielokrotnie wysłuchamy śpiewanej modllitwy w cerkwi.

   Święty mnich-męczennik Ignacy wychwalany był przez nas w niedzielę O Ślepcu niczym świadectwo dalekowzrocznego duchowego wysiłku popartego męczeńską ofiarą. Niech jego przykład służy za dobre natchnienie w trudnych i zawiłych chwilach naszej duchowej wędrówki a modlitwy do naszego Świętego, przyniosą Jego pomoc i orędownictwo przed Tronem Najwyższego.

   Zbliża się czerwcowe jabłeczyńskie Święto Patrona Monasteru, jednak możemy już dziś zaprosić wszystkich na inne, ważne wydarzenie. Tegoroczną decyzją Św. Soboru Biskupów PAKP nasz Monaster został niezwykle odznaczony. Namiestnik oraz Ojcowie otrzymali bowiem paschalne nagrody, które w dniu 15 czerwca zostaną uroczyście wręczone w naszym Monasterze. Planowany jest przyjazd Jego Eminencji Metropolity Sawy, więc będzie to szczególny dzień w życiu monastycznym najstarszego prawosławnego klasztoru w Polsce. Dzieląc się tą wiadomością jednocześnie zapraszamy wszystkich, by przeżyli razem z nami tę interesującą chwilę radości.

   Po raz kolejny pragniemy zapewnić wszystkich Ofiarodawców o nieustających modlitwach w ich intencji a także poinformować, że za kilka dni zostaną przywiezione do Jabłecznej zakupione nowe dzwony. Pięknie się prezentują i po akcie wyświęcenia będą umieszczone na monasterskiej dzwonnicy by radośnie wszystkim służyć.

   Smucić może fakt niezwykle popsutej pogody, która jest w stanie udaremnić nasze zamiary sprawowania świątecznych nabożeństw nad Bugiem, jednak jeśli taka ma być wola Boża - nie planujemy się jej przeciwstawiać ani narzekać. W głębinach naszych dusz świeci wszakże pełne radosnej nadziei duchowe światełko o pomyślność w naszych zamiarach i z dnia na dzień jego płomień coraz żywiej ogrzewa i uspokaja nasze umysły. Powinno być dobrze, bo gorzej już było :))
Dodano: 02 czerwca 2014

Nowe dzwony dla Jabłecznej
 


   Pozdrawiając wszystkich użytkowników internetowej strony naszego Monasteru pragniemy po raz kolejny, być może ostatni, skierować naszą pokorną prośbę o finansowe wsparcie naszej akcji zakupu nowych dzwonów. Dotychczasowych darczyńców pragniemy poinformować, że nie ustają nasze modlitwy o łaski Boże w Waszym życiu oraz składamy paschalnie ciepłe i radosne podziękowania za pozytywny odzew w dziele zakupu nowych dzwonów.

   Wyświęcenie nowych dzwonów odbędzie się podczas głównych uroczystości Święta Patrona Klasztoru w dniu 25 czerwca 2014 roku. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy i przeżywania razem z nami tej ważnej chwili. Tegoroczne remontowanie kapliczki Świętego Ducha nad rzeką Bug dobiega końca, więc tym bardziej radośnie wszystkich przywołujemy do modlitwy w tym świętym miejscu oraz podziwiania jej nowego piękna.

   Pogoda - szczęśliwie dla nas - oszczędziła kłopotów związanych z powodzią, dlatego też nasze wesele urasta jeszcze bardziej. Po raz kolejny znajdujemy się w blasku niepodważalnie budującej możliwości modlitwy świątecznej w szczególnym miejscu nad Bugiem oraz szczególnym czasie w dniu naszego monasterskiego Święta.

   Życzymy wszystkim dotychczasowym oraz przyszłym ofiarodawcom sił od Boga oraz wszystkiego co dobre i ważne. Wznosimy także modlitwy o wszystkich podróżujących do Jabłecznej, by nikogo nie zabrakło w czas monasterskiego Prazdnika oraz by wspólna modlitwa była nie tylko podziękowaniem za dary Boże ale także wdzięcznością za możliwość uczestnictwa w Bożej chwale jako dzieci Bożych.

   Pokornie zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz prosimy odwiedzić zakładkę INFORMACJE w celu zapoznania się z naszą ofertą, co związane jest z uruchomieniem sklepiku internetowego.
Dodano: 12 maja 2014


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej