Odwiedzin: 123566
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Nowe dzwony dla Jabłecznej
 


   Pozdrawiając wszystkich użytkowników internetowej strony naszego Monasteru pragniemy po raz kolejny, być może ostatni, skierować naszą pokorną prośbę o finansowe wsparcie naszej akcji zakupu nowych dzwonów. Dotychczasowych darczyńców pragniemy poinformować, że nie ustają nasze modlitwy o łaski Boże w Waszym życiu oraz składamy paschalnie ciepłe i radosne podziękowania za pozytywny odzew w dziele zakupu nowych dzwonów.

   Wyświęcenie nowych dzwonów odbędzie się podczas głównych uroczystości Święta Patrona Klasztoru w dniu 25 czerwca 2014 roku. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy i przeżywania razem z nami tej ważnej chwili. Tegoroczne remontowanie kapliczki Świętego Ducha nad rzeką Bug dobiega końca, więc tym bardziej radośnie wszystkich przywołujemy do modlitwy w tym świętym miejscu oraz podziwiania jej nowego piękna.

   Pogoda - szczęśliwie dla nas - oszczędziła kłopotów związanych z powodzią, dlatego też nasze wesele urasta jeszcze bardziej. Po raz kolejny znajdujemy się w blasku niepodważalnie budującej możliwości modlitwy świątecznej w szczególnym miejscu nad Bugiem oraz szczególnym czasie w dniu naszego monasterskiego Święta.

   Życzymy wszystkim dotychczasowym oraz przyszłym ofiarodawcom sił od Boga oraz wszystkiego co dobre i ważne. Wznosimy także modlitwy o wszystkich podróżujących do Jabłecznej, by nikogo nie zabrakło w czas monasterskiego Prazdnika oraz by wspólna modlitwa była nie tylko podziękowaniem za dary Boże ale także wdzięcznością za możliwość uczestnictwa w Bożej chwale jako dzieci Bożych.

   Pokornie zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz prosimy odwiedzić zakładkę INFORMACJE w celu zapoznania się z naszą ofertą, co związane jest z uruchomieniem sklepiku internetowego.
Dodano: 12 maja 2014

Tydzień Niewiast
 

   Niewiasty Niosące Wonności oraz Nikodem i Józef z Arymatei to najgłówniejsze postacie mijającego tygodnia. Przez wszystkie wieki chrześcijaństwa służą za najwspanialszy wzorzec do naśladowania. Ich wytrwałość przyjmowania niełatwych słów Chrystusa, kroczenie za Nim na Golgotę, później tragiczne wydarzenia tam oraz pogrzebanie ciała Nauczyciela - co niejednego z nas doprowadziłoby do efektywnej utraty wiary..a oni wytrwali w wierze i miłości ponad to wszystko.
   Kobiety, które z radością i zadziwieniem słuchały nowej, jakże silnej nauki popartej najznamienitszymi znakami nieba na ziemi, wśród ludzi oraz tajni uczniowie, którzy później zostaną wykluczeni ze świętości faryzeuszów i arcykapłanów żydowskich - by na trwałe połączyć się z nową społecznością: chrześcijanami, rosnącymi w siłę, czerpiącymi moc właśnie od Chrystusa, Który Zmartwychwstał!
   Jaką trzeba było mieć w sobie wiarę, jaką bogobojność, jak bardzo pragnąć Boga w swym życiu, by poświęcić Mu wszystko, oddać się bezgranicznie Jego nauczaniu, stać się zupełnie nowym człowiekiem?..
   To trudne pytania, jeśli kierujemy je do współczesnego człowieka, oddanego służbie światu i hołdującego jego prawdzie. To, jednakowoż :)), lekkie i proste pytania, gdy skierujemy je do człowieka wierzącego, nawet takiego, który poszukuje. Takim mianem określa się współcześnie wiele osób, które odwiedzają nasz Monaster ale i spotykamy takie osoby podczas naszych podróży. Zaskoczeni stanem swojego Kościoła, zasmuceni niepełnością oferty ze strony innych wyznań, wybierają dziwny stan zawieszenia i nazywają siebie poszukującymi.
   Chętnie pomagamy także im naszym spokojnym przykładem ułożonego jak w grafiku życia, monasterskiego porządku, posłuszeństwa i modlitwy. Innego, bardziej przejmującego nauczania nie podejmujemy, ponieważ słowa
nie nauczą, jeśli czynów brak. Niech Ukochany Bóg nasz pomoże tym poszukiwaczom wśród własnych fantazji chociaż na chwilę oddzielić się od zawieszonego stanu złudzenia duchowego oraz na krótki czas okaże im prawdziwość już objawionej ku Niemu Drogi, Prawdy i Życia - Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. On pokonał śmierć, zwyciężył zaskoczone piekło, zniszczył siłę grzechu i przyniósł nam, ludziom, ofertę wolności.
  
   Czy z niej skorzystamy?

    - wszystko zależy od naszej wolnej woli   Pragniemy pozdrowić wszystkie Niewiasty, współcześnie niosące służbę miłości drugiemu człowiekowi. Wasze zaangażowanie w dziele wspierania i pomocy jest już zalążkiem Królestwa Niebieskiego. Pozdrawiamy także wszystkich arymatejczyków - potajemnie i w skrytości przed całym światem niosących najróżniejsze krzyże, by bez cienia wątpliwości i z odwagą w odpowiednim momencie zaświadczyć o Bogu. Niech pomoc Boża oraz modlitwy Niewiast wraz z Józefem i Nikodemem z Arymatei utwierdzają nas wszystkich w obranych celach i niekończącym ani nie-malejącym pragnieniu podążania za Bogoczłowiekiem Jezusem Chrystusem.
Dodano: 07 maja 2014

Tydzień Antypaschy
 

   Szczęśliwie i bez większych perturbacji czy zająknięć przeżyliśmy wspaniałe radosne świętowanie paschalnych dni. Jeden po drugim, następowały one spokojnie a radość Paschy Chrystusa odczuwana była przez całe stworzenie, które już około godziny 3 nad ranem wyśpiewywało nam tę wieść każdego poranka.
   Taki porządek śpiewania zostaje nadal zachowany i wszyscy go przestrzegamy solennie i szczerze. Najpierw wszelkie ptactwo przyciąga wschód słońca, później my w cerkwi radujemy się cieplejszymi jego promieniami. Po paschalnym, świątecznym tygodniu - podczas którego nie wykonywaliśmy żadnych cięższych prac - obecnie mamy szerokie pole do popisu oraz rozwoju masy naszych mięśni, zwiotczałych od świętowania. Znów wkroczyliśmy na drogę ukochanych wyrzeczeń cielesnych - póki człowiek młody - trzeba biegać i pilnować wszystkiego, bo to bez nas nie przeżyje.
   Orka pól, sadzenie ogrodów i pielenie, kultywacja ziemi, naprawa sadów, sprzątanie każdego skrawka ziemi na klasztornej posesji i poza nią, dają wiele możliwości rozwijania własnych zdolności psychomotorycznych. Trawa wyczuła lepszą pogodę i wprost wystrzeliła z ziemi, stając się nieograniczoną radością urządzeń koszących i ich obsługi :))

   Antypascha w Jabłecznej posiada jeden schemat: tego dnia w cerkwi sprawowana jest Liturgia Święta trzy godziny wcześniej niż każdej niedzieli a w tym samym czasie Ojcowie modlą się na parafialnym cmentarzu. O 10.00 ma tam miejsce ogólna Panichida, po której nadal odbywa się modlitwa przy grobach.

   Niedziela Antypaschy mówi nam o cudzie Zmartwychwstania Chrystusa w taki sposób, jak dowiedział się o tym Apostoł Tomasz: niemalże łopatologicznie, bo nie wierzył. Cerkiew raduje się takim rodzajem jego niewiary, ponieważ nie była ona wynikiem dogłębnych przemyśleń, celowej działalności czy zadumanych działań a wynikała jedynie z oddania własnemu Nauczycielowi. Charakter Apostoła Tomasza, jego porywcze cechy decyzyjne niejednokrotnie dały o sobie znać. Podobnie stało się i tym razem. Śmierć Nauczyciela była zbyt przygnębiającym faktem fizycznym, dającym się werbalnie odczuć i określić. Zmartwychwstanie zaś mogło okazać się majakiem umysłu, już i tak zamęczonego strasznymi wydarzeniami..to stąd znamienne słowa dopóki nie zobaczę - nie uwierzę!
   Jezus Chrystus nigdy nie opuścił ani Apostołów, ani nas. W każdej chwili pozostaje wyciągnięta w naszym kierunku Jego pomocna dłoń. Druga niedziela święta Paschy Chrystusa to zwrot w kierunku życia pozagrobowego, w które Cerkiew wierzy i o którym naucza. Niesiemy radość Zmartwychwstania dla wszystkich tych, którzy przekroczyli wrota wieczności i niczego od nas nie oczekują prócz modlitwy. To z tego powodu udajemy się na cmentarze i do grobów, by tam obwieścić radosną wiadomość: Zmartwychwstał Chrystus to i wy zmartwychwstaniecie a my razem z wami!
   Ponad to powitanie, jakie słyszymy w cerkwi, nie istnieje żadne inne, lepsze, pełniejsze, żywsze, wspanialsze, piękniejsze czy bardziej trafne. Chrystus Zmartwychwstał!!! na zawsze pozostaje dla nas apogeum Święta Świąt i kolejnym wyrazem wdzięczności za dar Zmartwychwstania, zalążek naszego życia wiecznego. Odtąd, od chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa, posiadamy niezwykłą możliwość uwolnienia się od okowów grzechu i śmierci, ponieważ Prawdziwie Zmartwychwstał !!!
  
Wszystkim życzymy dobrego zdrowia, szybkiego powrotu do normatywów cielesnych sprzed święta oraz duchowego wzrastania w te święte i szczególne dni po święcie Paschy Chrystusowej.

Dodano: 02 maja 2014


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej