Odwiedzin: 103322
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Pascha Jezusa Chrystusa


PASCHA Chrystusowa   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


 

Dodano: 20 kwietnia 2014

Zwiastowanie Bogurodzicy
 
   Niezwykle interesującym świętem jest dzisiejsze Zwiastowanie Bogurodzicy. Można tu wyodrębnić dwa aspekty: ulubiony fizyczny, praktyczny i percepcyjny zarazem oraz: duchowy.

   Od strony duchowej wchodzimy w radość poczęcia Boga-Słowa w łonie człowieka, Dziewicy Marii: przyjąwszy pozdrowienie, poczęła w swym łonie. Logos, Druga Osoba Trójcy Świętej przyjmuje do Swej Boskości postać ludzką w sposób naturalny dla człowieka. Matka Boża to ta, która zrodzona została w naturalny sposób - w taki, jak każdy człowiek, żyjący po upadku Adama na ziemi. Gdyby była nadzwyczajnie poczęta, w tym momencie nie stanowiłaby odnośnika do pojęcia prawdziwego człowieka. Jezus Chrystus to prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, więc człowieczeństwo przyswoił od prawdziwego człowieka a nie istoty wyższej (nad-człowieka, etc...). Cerkiew, w odróżnieniu od rzymskiego katolicyzmu terminem niepokalane poczęcie określa akt Zwiastowania Bogurodzicy - to ona właśnie dziś (dzień święta) niepokalanie poczęła Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa w swoim ciele.

   Aspekt praktyczny wiąże się z jednym dniem w centrum Wielkiego Postu, który odbiega zasadniczo od jego surowych zasad: jemy rybę! W ten piękny, chłodny, poniedziałkowy dzień zbieramy się w świątyniach i nie kładziemy takiej ilości pokłonów jak zwykle w poniedziałki Wielkiego Postu, ponieważ właśnie dziś mamy radosne święto Zwiastowania.
   Warto w takim dniu przystąpić do Świętych Tajemnic Ciała i Krwi oraz Spowiedzi, gdyż każdy nasz dobry uczynek, działanie - jak pokazała Matka Boża oraz Jej późniejsza naśladowniczka w cnotach, św. Maria Egipska - przybliża na duchowej drodze do Królestwa Niebieskiego, miejsca i stanu ducha, które możemy realizować już w tym życiu.

   Zwiastowanie Bogurodzicy to ożywienie pojęcia nadziei: oczekiwania starego narodu Izraela spełniły się w tym akcie Bogo-ludzkim.

   Niech łaska dobrych nadziei pomaga w naszym wewnętrznym zwiastowaniu wolność od grzechu by być wolnym i prawdziwym człowiekiem. Będzie to obraz rajskiego człowieka i stworzenia sprzed upadku Prarodziców.

Dodano: 07 kwietnia 2014

V niedziela Wielkiego Postu
 
   Święta Maria Egipcjanka na zawsze pozostaje w świadomości Cerkwi jako ta, która swym życiem potrafiła wszystkim udowodnić zasadność duchowych praw w życiu człowieka. Początkowo straszna, nieokiełznana jawnogrzesznica - przez swój nierząd miała wszystko, co ziemskie, żyła w rozkoszy potęgowanej żądzą - czyli w jeszcze większym zaślepieniu.
   Odszedłszy na pustynię pokazała siłę pokuty. Bodajże po raz pierwszy w życiu usłuchała wewnętrznego głosu sumienia, który nie przestawał ją przez wszystkie lata pouczać i w taki sposób mogła dokonać się przemiana. Sposób myślenia zmienił się diametralnie, prędko przestawiła priorytety i podążała jedynie za tym nieznanym wcześniej, tak potężnym głosem sumienia.
   Nie była to lekka droga - pustynia wokół wielkiego miasta nie słynie z roślinności a jedynie z kamieni i piachu, który jest wszędzie. Obrała miejsce za rzeką Jordan, by z dala spoglądać na miasto, w którym utraciła godność człowieka, by zawsze widok tego miasta przypominał jej cel porzucenia poprzedniego życia.
   Święta Maria dokonała wyjątkowego trudu. Nie trwało to krótko i nie było to lekkie. Dzięki prośbom Świętej, dzięki przemianie sposobu myślenia, dzięki życiu w niedostatku i nieustannym poście - dzięki łasce Bożej - dokonała własnego zbawienia w Bogu. Nic dziwnego, że owa grzesznica stała się jednym z filarów postnych zmagań. Jej przykład popiera praktycznie wszelkie teoretyczne wymogi modlitwy z Bogiem. Jej wspaniały przykład to obraz drogi modlitewnej, która nie jest lekką lecz w sposób szczególny odczuwa się na niej działanie Bożej pomocy.
   Tak wielkie wyrzeczenia współcześnie prawdopodobnie nie są osiągalne lecz należy pamiętać, że nawet najmniejsza przemiana w kierunku dobra przybliża ku Bogu. To już może stanowić bardzo dobry początek :)Dodano: 07 kwietnia 2014


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej