Odwiedzin: 110638
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Świątecznie ale deszczowo
 

   Tak jak w tytule niniejszej podstrony - mamy jeszcze wesołość bieli świątecznych nabożeństw a za oknami deszcz od kilku dni bez pozytywnej perspektywy na najbliższą przyszłość. Trochę smutne ale i troszeczkę wesołe.

   Pozytywizm faktu oczekiwania wspaniałej wiosennej pogody polega na tym, że wyczekując samego Święta - przypomnieliśmy sobie o zasadach aktu oczekiwania. Powtórnie nauczyliśmy się czekać i dlatego teraz nie powinno być z tym większych problemów a mniejsze będą przecież zawsze lub często się pojawiać, w sposób możliwy do przewidzenia.

    Negatywne odczucia to jedynie te zewnętrzne - po prostu brak dobrej pogody wpływa na samopoczucie, trzeba więcej kawy, która - szczególnie z mlekiem - potrafi pocieszyć także podwyższoną temperaturą wywaru składnika :)) , inną niż ta na termometrze za oknem.

   Tegoroczna aura oszczędziła nam zimowych strasznych roztopów a woda w sposób jednostajny najpierw wpłynęła na nasze pola, później spokojnie z nich wypłynęła, gdzieniegdzie pozostawiając małe plamy. Trawa powolutku szykuje bój o kosiarki - przed Wielkanocą kosiliśmy jeden raz, by wygładzić wizualizację terenową zieleni monasterskiej - jednocześnie brak ciepła słonecznego i większa ilość wody z nieba uniemożliwia skutecznie jej podążanie ku górze, w poszukiwaniu promieni słońca.

   Nasze nabożeństwa powróciły do zwykłego porządku, tj. odpoczywamy we śnie ile się da a o 6.00 wszyscy jak jeden mąż znajdujemy się na pierwszym nabożeństwie porannym - brackim molebniu, gdzie prosimy Boga i Jego Świętych także o dzień lub kolejne dni bez deszczu. 

   Tegoroczny Wielki Post umożliwił nam zasianie ogrodu i posadzenie ziemniaków, więc obecnie nie zmuszamy się do tych czynności, które wymagałyby właśnie płaszcza przeciwdeszczowego oraz różnego rodzaju parasoli i obuwia z rękawicami odpornymi na warunki. Obecnie możemy podziwiać pojawiające się zielone pędy roślin, zbóż, których ziarenka także w Wielkim Poście zostały zasiane a widok ten raduje oko zewnętrzne swą zielonością i posłusznie dąży ku górze - zgodnie z kierunkiem, który Stwórca ustalił jako najlepszy dla roślin tego rodzaju.

   Po wesołym czasie Tygodnia Paschalnego - gdy miały miejsce krótkie spotkania z naszymi przyjaciółmi - jesteśmy bogatsi o kolejne ich prośby o modlitwę. Przypominamy, że kierują je we właściwe miejsce, ponieważ ona stanowi większą część zajęć obecnego czasu, do czego skłania nas także pogoda na zewnątrz. Modlitwa odbywa się nie tylko w głównej świątyni Monasteru a jej działanie dotyczy nie tylko tych, którzy o nią proszą, modlitwa za bliskich, za znajomych czy przyjaciół - wspaniale działa na nas samych. Daje nadzieję na przyszłość oraz ukazuje nam dotychczasową niebiańską ochronę nas samych, dzięki czemu doceniamy jeszcze głębiej wszelkie dary Boże jakie przyjęliśmy za wstawiennictwem zarówno Świętego Onufrego ale także tych Świętych, do których kierujemy codziennie swoje modlitewne prośby. Bóg dopomaga nam w Swoich Świętych a ich modlitwa - czysta i wypróbowana - zachowuje nas w trwaniu w Świętym Prawosławiu oraz wznosi ku Niemu także i nasze niegodne wezwania.

   Przeżywając obecny okres paschalny nie zapominamy o wspaniałych cerkiewnych tradycjach, które zachowujemy i pielęgnujemy. W niedługim czasie obchodzić będziemy Prawosławny Dzień Kobiet, bo będzie to Niedziela III po Wielkanocy czyli wspominanie postaci Niewiast Niosących Wonności oraz liturgiczne przeżywanie ich oddanej posługi Zmartwychwstałemu Nauczycielowi - Ukochanemu Jezusowi Chrystusowi. To ich bezkompromisowość i prawdziwe oddanie sprawom wiary, żywej wiary w Boga pozostaje aksjomatem prawdziwości wiary wszystkich pokoleń ludzi, którzy pragną nazywać się chrześcijanami. Dzięki ich odwadze wierzymy w Prawdę, Drogę i Życie, ponieważ uczymy się niezachwianej postawy wiary w każdym czasie bez względu na wszelkie ziemskie ograniczenia i uwarunkowania. Wiara pozostaje taka sama przez wszystkie pokolenia, ponieważ nie wymaga żadnych fizycznych, nowych czy starych dokumentów a łączy się z żywym świadectwem decyzji każdego człowieka oraz sposobu jego życia, przejawiającym się w osobistym wyborze na drodze pielgrzymowania do Królestwa Niebieskiego.

   Niezmiennie życzymy wszystkim, by świadectwo wiary zawsze stanowiło wypadkową chrześcijańskich cnót a nie świeckie, pozbawione ducha wyrachowanie. Pozostajemy także w płonnej nadziei na zewnętrzny przejaw wspaniałości przeżyć duchowych, którym niech będzie lepsza pogoda na zewnątrz - bo pomaga. Także ona może wpłynąć pozytywnie na chrześcijańskie podążanie za Zmartwychwstałym Chrystusem.Chrystos Woskresie!!! 

Dodano: 27 kwietnia 2017

Wielka i Święta Pascha Chrystusowa
 

   Wciąż trwa tak wyczekiwane Święto Zmartwychwstania z Grobu Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa.

Namiestnik i bracia Monasteru Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej, składają wszystkim bez wyjątku najserdeczniejsze i najcieplejsze życzenia Dobrej i Bogiem błogosławionej Paschy Jezusa Chrystusa. Nasze życzenia są tym cieplejsze, im mroźniejsza jest pogoda, nie odpuszcza po zimie ale to dobra wieść dla mającego nadejść lata - ono nas rozgrzeje i będzie wspaniale.

Niech nasze wszelkie dobre chęci, w tym Dniu Zmartwychwstania, która trwa kilka dni kalendarzowych :)) rozkwitają jak kwiatki wszelkie na zielonej trawie.

Błogosławionych spotkań i wesołych dni Paschy Chrystusa!

Chrystus Zmartwychwstał - Prawdziwie Zmartwychwstał!!!

Dodano: 20 kwietnia 2017

Czas płynie do przodu - przededrzwi Paschy Chrystusa.
 

   Jak by się wydawać mogło, że coś ktoś może - czasu cofnąć nie można..to potrafi z łatwością jedynie Ten, Który wspaniale go Stworzył do bytu a dla nas do odmierzania zarówno fajnych, wesołych chwil, jak i tych smutnych, niefajnie niedobrych.
  
   Załamywać rąk i łamać głowy nie będziemy, bo oto przed nami Święto Świąt i radosny wachlarz możliwości wspaniałości okazywania bliźnim świątecznej miłości. Niech ten czas oczekiwania pozostanie uświęconym wyczekiwaniem Zmartwychwstania Pana, niech Wielka Sobota pozostanie milczącym dniem ze względu na cielesną śmierć Bogoczłowieka Chrystusa, Który spoczywa w Grobie - tym wyjątkowym i jedynym Grobie, z którego rozpocznie się najprawdziwsze Życie w Bogu, z Bogiem i w Imię Boże.

   By tak moglo się stać, powinno się szczególnie w tym jedynym wyjątkowym dniu zachować raczej milczący sposób bycia - w pełnej rozciągłości prezentowanego neologizmu znaczeniowo-lingwistycznego - małomówność a raczej ukryta modlitwa niech towarzyszy szczególnie tego dnia.

   Ważność takiego zalecenia polega na odbiorze mającej nadejść radości Zmartwychwstania - by głębią przeżywania nastroić duszę na równorzędną a może i cenniejszą głębię radości. Odpowiednie przygotowanie to droga otwarcia na odpowiednią recepcję, odbiór nowej rzeczywistości, która zostaje nam dana niczym drogocenny dar: Miłość radości Święta Paschy Pana i Boga naszego Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
  
   Pomódlmy się wzajemnie za bliźnich, by połączyć się potrzebnymi więzami chrześcijańskiej jedności w te pełne światła i łaski Bożej dni. Nie zapomnijmy o nikim, ktoś może potrzebować naszej pamięci modlitewnej i wspomnienia jego imienia podczas świątecznych nabożeństw, które przybliżają do Boga jak żadne inne, jak mało które. Niech dpomoże nam w tym działaniu łaska chwaly Zmartwychwstania Pańskiego. 


 

Dodano: 14 kwietnia 2017


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej