Odwiedzin: 123566
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Boże Narodzenie w Jabłecznej
    
   Opisując Święta Bożego Narodzenia, które właśnie możemy przenieść do wspomnień i nazwać mianem najnowszej historii, warto zaznaczyć, że w tym roku nasi Goście nas nie zawiedli. Warto było pokonywać setki kilometrów, by razem z nami zaśpiewać kolędy i tym samym włączyć się w radosny krąg świątecznego przeżywania przyjścia na świat Syna Bożego. Znana sentencja jednego ze świętych Ojców Kościoła wielokrotnie przypominała nam pojęcie prawosławnego święta, jego wartości dla duchowego życia każdego wiernego. 
   
   Wigilijna kolacja zgromadziła nas przy postnym stole, który pobłogosławił Jego Ekscelencja Biskup Jerzy (Pańkowski). Tak Władyce, jak i nam, po raz kolejny niezwykle ważna była ta możliwość spotkania - jak wspominał - po okresie sześciu lat, ponownie w tym świętym miejscu w radosne święto Bożego Narodzenia. 

   Świąteczny krąg nabożeństw rozpoczął się już o północy 6/7 stycznia. W tym roku towarzyszyli nam przedstawiciele Telewizji Polskiej, którzy wykonywali swą pracę bezkolizyjnie z wymogami prawosławnego nabożeństwa. Po raz pierwszy mogliśmy obserwować niezwykle obfite potoki światła, ponieważ wymagają tego kamery telewizyjne. Taka obfitość światłości w świątyni gwarantowała wspaniałe samopoczucie wiernych, ponieważ jest to święto Światłości, Która z nieba przychodzi na ziemię i ukazuje nam kierunek wszelkich dążeń - Chrystusa Nowonarodzonego z Bogurodzicy Marii.
 
   Zwieńczeniem nabożeństwa były ważne słowa Ekscelencji, które skierował do wszystkich. W pierwszej kolejności bp Jerzy podziękował Bogu za to szczególne błogosławieństwo przebywania w dobrze znanym mu Monasterze, później wyraził swą wdzięczność Jego Eminencji Metropolicie SAWIE, który z kolei zwrócił się do niego z tą propozycją. Mówiąc o naszym przeżywaniu tego święta, Władyka nie zapomniał podziękować wszystkim naszym gościom, którzy rokrocznie starają się być z nami podczas takich uroczystych chwil. Biskup Jerzy podziękował także operatorom kamer oraz zaznaczył, iż przed nimi dalsza wymagająca praca, gdy my zasiądziemy za świąteczne stoły. Program, retransmisja naszego nabożeństwa miała się pojawić na antenie telewizji tego samego dnia, więc tylko kilka godzin dzieliło nas, telewidzów oraz ich - pracowników Telewizji, od ważnego wydarzenia.

   O 11.30 rozpoczął się telewizyjny program, który oglądała cała Polska. W Klasztorze w Jabłecznej próbowaliśmy także poszukać takiej możliwości lecz prędkość łącza internetowego skutecznie nam to pragnienie uniemożliwiała. Cierpliwością oczekiwania na kolejne migawki programu pokonaliśmy jednak i tę właściwość sygnału internetowego na końcu świata tu, w Jabłecznej :))

    Godzina 13.00 to już rozpoczęcie niezwykle uroczystej świątecznej Wieczerni, którą zwieńczyło niezwykłe Słowo Biskupa Jerzego. Zawarł w nim najważniejsze informacje o samym święcie, o sposobie świętowania, który opisują Święci Ojcowie oraz o istocie Bożego Narodzenia w naszym współczesnym życiu, w zlaicyzowanym świecie, który Boga nie czci. Ze względu na obecność dzieci, Ekscelencja mówił w języku polskim, więc nikt z obecnych nie mógł narzekać na problem z językiem homilii. 

   Kolejny dzień rozpoczął się Boską Liturgią, po której miała miejsce tradycyjna dla klasztornej parafii Panichida - nabożeństwo za zmarłych. Wspominaliśmy jednak nie tylko naszych parafian czy Ojców, którzy żyli i działali w monasterze przed naszym pojawieniem się w jego murach. Wspominaliśmy zmarłego w przeddzień Święta młodego kapłana z wojskowej parafii w Białymstoku - ks. prot. płk. Igora Siegienia. Wiecznaja pamiat'.

   Przed nami Nowy Rok oraz Chrzest Pański. Pozostajemy w dobrej nadziei na spokojne celebrowanie zaplanowanych nabożeństw, odpowiednią pogodę oraz udział wiernych czy gości w naszych nabożeństwach. Będziemy prosić Boga o zdrowie dla wszystkich naszych znajomych i ich znajomych, ponieważ, jak wieść niesie - zdrowie najważniejsze. Zdrowie ciała i duszy. Dbać o ciało nie zapominając o duszy, która jest nieśmiertelna, jest wspaniałym odblaskiem Stwórcy na ziemi. To dlatego powinniśmy pielęgnować cnotę miłości do bliźnich na równi z pozostałymi cnotami chrześcijańskimi.

   Niech radosny czas świętych wieczorów upływa wszystkim w refleksji noworocznej bilansu zysków i strat duchowych. Niech i tym razem Rok Pański okaże się łaskawy dla nas oraz naszych najbliższych. Niechaj Święta Agiasma - Woda Chrztu Pańskiego - obmyje nas i wybieli duchowe szaty na podobiestwo błyszczących szat kapłanów w świątyniach.

   Z okazji zbliżających się ważnych momentów w życiu każdego wiernego chrześcijanina: Nowego Roku i Chrztu Pańskiego w Jordanie - Namiestnik i Bracia Monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej składają wszystkim dobre życzenia obfitości Bożego błogosławieństwa oraz nieustającej Bożej pomocy we wszelkich dobrych zamierzeniach. Niech Woda Święcona służy pokrzepieniu ciała, ochroni nasze domostwa oraz uświęci nasze dusze. 

   S Rożdiestwom Chrystowym!  
   S Nowym Godom!
   So Swiatym Kreszczenijem!

Dodano: 12 stycznia 2013

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia 2013 Roku
    
   Po niezwykle wyczerpującym, zabierającym energię lecz pełnym nowych chęci, wyczekiwaniu - dobrnęliśmy radośnie ku świątecznej przystani. Mimo wszystko warto było - jak zauważają nawet świąteczni sceptycy.
   Przygotowania do godnych obchodów tego radosnego Święta trwały kilka dni, jednak nasze umysły ogarnięte zostały tą niezwykłą działalnością w momencie rozpoczęcia bożonarodzeniowego postu, filipowego.
   Wszystkie choinki i inne drzewka upiększyliśmy nie tylko ozdobami, które widać okiem zewnętrznym; upiększyliśmy i wysprzątaliśmy przede wszystkim nasze dusze. Przystąpiwszy do Św. Spowiedzi złożyliśmy po raz kolejny obietnicę poprawy. Ojciec duchowy odczuwa zapewne lekki ból głowy po wysłuchaniu naszych tajemnic, jednak to ból zbawienny, ascetyczny i potrzebny. Całe dotychczasowe życie zostało odcięte na rzecz nowego, wspaniałego początku - tym samym daliśmy szansę dobrym aniołom dla ich wyraźniejszej działalności w naszym - nowym! - życiu. Niech działają.
   
   Święta Bożego Narodzenia 2013 Roku w Prawosławnym Monasterze w Jabłecznej będą odznaczać się niebywale uroczystą oprawą i szczególną celebracją. Wiąże się to bezpośrednio z wizytą Jego Ekscelencji Biskupa Jerzego (Pańkowskiego), z czego jesteśmy zadowoleni i ochoczo postaramy się uczestniczyć we wspólnej modlitwie, do czego namawiamy wszystkich.
   Porządek świątecznych nabożeństw znajduje się w zakładce INFORMACJE, więc każdy stoi przed szansą zapoznania się z harmonogramem niebywale uroczystych nabożeństw.
   Wyrażamy głęboką nadzieję na wszechogarniającą pomoc Bożą oraz błogosławieństwo, którego Nowonarodzony Chrystus udziela Swoim dzieciom, wiernym, przystępującym do celebracji tych niezwykłych świątecznych nabożeństw. Niech po raz kolejny śpiewanie kolęd oraz zawarta w nich mądrość i pouczenia nakierują serca słuchaczy i wykonawców ku dobremu. Dobrze jest, gdy jest dobrze, bo wtedy wszystko staje się dobrem. :))
   Pozdrawiamy wszystkich wiernych świętujących razem z nami i pozostałych naszych wspaniałych Przyjaciół, którzy zawsze o nas pamiętają i niekiedy - z niecierpliwością - wybierają numer telefoniczny, by przekonać się w czasie rzeczywistym o naszym dobrym przed Bogiem istnieniu. Wszystkim dziękujemy za pamięć oraz po raz kolejny życzymy zdrowych, błogosławionych oraz niezwykle pełnych w łaskę Bożą, Świąt Bożego Narodzenia w 2013 roku!
   Chrystos rażdajetsia!
                                      Sławite Jeho !!!

Dodano: 06 stycznia 2013

Oczekiwanie..
   
   Tak oto, w dość niedługim czasie staliśmy się uczestnikami nowego duchowego trendu: jest nim oczekiwanie. Oczekujemy na przeogromne wydarzenie Bożego Narodzenia - i tego w ubogiej stajence, i także tego w naszych duszach. Jest to Święte Oczekiwanie.
   
   Nasza Święta Cerkiew, najczulsza Matka i najwspanialszy Przyjaciel, przedkłada nam każdego dnia coraz nowsze teksty liturgiczne, które jednak każdorazowo dotyczą coraz odleglejszych czasów. Świętowaliśmy liturgiczną pamięć świętych męczenników, Apostołów, św. Mikołaja Cudotwórcy z Mir Licyjskich - oto w przeciągu kilku zaledwie dni stajemy twarzą w twarz z przedstawicielami świata antycznego. Herosi ci wybierani byli przez Boga dla konkretnych celów teologiczno-społecznych.

   Nabożeństwo dzisiejszej radosnej niedzieli przedstawiło nam sylwetki świętych Proroków Bożych ale także pozostałych przedstawicieli dawnego Izraela - ze Starego Testamentu. Dzisiejszy dzień jest to Niedziela Praojców, stąd też obszerność tekstów liturgicznych i mnogość znanych już poowszechnie świętych imion Bożych wybrańców w głoszeniu przyszłego Izraela - Nowego Syjonu - Nowego Testamentu. Prorocy obwieszczali mające się wypełnić słowa Bożej obietnicy o Przyjściu na ziemię Mesjasza - Zbawiciela - Chrystusa. My w Nowym Testamencie możemy jedynie starać się wyobrazić ich przeżycia oraz podporządkować je pojęciu Wielkiego Oczekiwania.
  
   Nasze oczekiwanie dotyczy sprawdzonej i pewnej wiadomości - po raz kolejny w naszych sercach narodzi się Zbawiciel świata, by zaktualizować i odnowić wszystko, co wydawało się utracone i zagubione. Nasze oczekiwania dotyczą bardziej zewnętrznej otoczki tego wielkiego święta Bożego Narodzenia - wysprzątamy domy i pokoje, pozbędziemy się kurzu i zabrudzeń, przyjdziemy do ustrojonej choinkami świątyni - by oddać się modlitwie i radosnemu przeżywaniu Święta.
 
   Boże Narodzenie to czas szczerego pokłonienia się Stwórcy oraz uwielbienia Matki Bożej, która dostąpiła niewyobrażalnego aktu zaufania udzielonego człowiekowi przez Boga. Po upadku w raju wydawało się to już być niemożliwe. Przyjście na świat Syna Bożego w pełnej pokorze samo w sobie stanowi niezwykle złożony problem umysłowy: dlaczego Stwórca oparł się o tę metodę będąc nieograniczonym Bogiem?.. pokora Władcy? czy ktoś jej wymagał? ktoś jej zażądał by się stała?.... nie. Pokora to rajski stan harmonii stworzeń. Pokora to realistyczny wymiar Królestwa Niebieskiego. Pokora to powrót nasz do normalności teologicznej, życiowej, społecznej, praktycznej i wszelkiej innej.

   Pokora Nowego Testamentu wykorzystuje naukę Starego Testamentu i kulturalnie się nią podpiera nie depcząc jej ani nie negując. Pokora to ideał działania, to sukces każdego przedsięwzięcia. Pokora ta wynika z miłości - czyli od wszelkiego Żródła, Boga.

   Pokora - niech to słowo uczy nas każdego dnia podczas cudownego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Niech Bóg nami kieruje i dodaje nam sił.

Dodano: 29 grudnia 2012


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej