Odwiedzin: 112338
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Nasza Konferencja :)
 
   W związku z milczeniem wszelkich mediów, które mogłyby Państwa poinformować o wszystkim a tego nie czynią, pragniemy zapełnić prawosławny eter wiadomością ciekawą i pożyteczną.
   W dniach 3-4 września tego roku, w murach Ławry Supraskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja mnichów i mniszek. Jak co roku, wszystko działo się z błogosławieństwa Metropolity Sawy, naszego zwierzchnika. Miały miejsce wystąpienia i referaty przedstawicieli najprzeróżniejszych monasterów, porównywanie ich praktyk oraz wyciąganie wniosków na przyszłość - taki jest bowiem cel każdej konferencji mnichów.
   Błogosławione zebranie mnichów i mniszek uświęciła modlitwa, która tym razem odbyła się wg schematu opartego o ciszę nocy. Pierwszego dnia Konferencji, po wieczornej przerwie - o godzinie 21szej - poprzez 9tą Godzinę Kanoniczną rozpoczęła się Wieczernia, po której nastąpiła Jutrznia i później Boska Liturgia. Wszystkie nabożeństwa zakończyły się ok. godziny 1szej nad ranem, więc można było odpocząć przed zaplanowanym dniem zwiedzania Muzeum Ikon w Akademii Supraskiej.
  
Podczas obrad wszystkich zaskoczyła wizyta przedstawicieli rosyjskich mediów. Dziennikarze z telewizji Sojuz cierpliwie wyczekiwali na wywiady naszego Zwierzchnika, jak i o.Atanazego, którzy chętnie odpowiedzieli im na pytania, nakreślając obraz polskiego prawosławnego monastycyzmu. W tym roku gośćmi szczególnymi były mniszki z Mołdawii, które dokładnie i szczegółowo opowiedziały o historii całego monastycyzmu w ich kraju. Dowiedzieliśmy się ciekawych informacji o współpracy wielu monasterów podczas czasów komunizmu, łezka w oku zakręciła się także podczas wspominania tych, którzy w tym czasie oddali życie za Chrystusa, ze względu na swój zakonny stan...
   Przed opuszczeniem Ławry Supraskiej w krypcie, przy sarkofagu, odsłużona została Litija (krótkie nabożeństwo żałobne) za duszę tragicznie zmarłego arcybiskupa Mirona.
  
Po radosnych obradach, modlitwie w nocy oraz zapoznaniu się ze wspaniałymi zbiorami cudownych ikon Muzeum w Supraślu, wszyscy uczestnicy udali się do swoich Monasterów, jednak nieoczekiwanie miały miejsce ciekawe wydarzenia. Najważniejszym z nich było ponowne spotkanie wszystkich w Żeńskim Klasztorze w Zwierkach czy w Skicie - u o.Gabriela. Radości nie było końca, jednak każdy z nas miał świadomość ograniczeń czasowych, więc radość spotkania była silna lecz krótka. Klasztor św. Onufrego w Jabłecznej - znaczy my - w krótkim czasie wzbogacił się o reklamówkę grzybów, którą zapełniliśmy po drodze, przypadkiem, podczas postoju.
   Smakowite kanie, podgrzybki oraz babki a i maślaki chętnie razem wyczekiwały do momentu pojawienia się na monasterskim obiadowym stole. Wspominamy więc Konferencję baardzo smacznie :))
   Nie tracąc czasu wiernie ogłaszamy wszystkim, iż zebrane leśne runo :))))) miało niezwykły smak i przypomniało nam owo pożyteczne spotkanie, na które z radością oczekujemy każdego roku. Niech modlitwy wszystkich mnichów wspomagają cały świat a mądrzy przedstawiciele Konferencji Mnichów i Mniszek 2012 roku układają plan obrad upodobniony do tegorocznego. I niechaj im we wszystkim Bóg pomaga!!!!!   

Dodano: 07 wrzesnia 2012

Zaśnięcie NMP
 
   Zakończyły się świąteczne uroczystości uspienskie, które kończą także dwutygodniowy post. Świąteczne posty mają to do siebie, że człowiek wierzący ciągle oczekuje za ich pośrednictwem czegoś zupełnie nowego. Tak stało się także tym razem, kiedy postne wyrzeczenia i trudy wdzięcznie wynagrodziło jedno wspaniałe, słoneczne, modlitewne i duchowe nabożeństwo - Boska Liturgia w dzień święta Uspienija Bożyja Matiere.
   Duchowy orszak wiernych naszej parafii poszedł za kapłanami na naszą górkę, gdzie znajduje się kapliczka Zaśnięcia. Tam wszyscy przez całe nabożeństwo odczuwaliśmy dziwną radość - niewysłowione szczęście z okazji święta oraz tego, że po raz kolejny możemy czuć obecność modlitwy wielu nas, prawosławnych chrześcijan tego właśnie dnia.
   Mimo smutnego wydarzenia, jakim jest opuszczenie ziemskiego życia przez człowieka, wierzący mają niezwykłą możliwość niemal namacalnego odczuwania zupełnie przeciwstawnego do tego uczucia, pojęcia: to nie śmierć a sen! Zaśniemy, pośniemy, uśniemy jak zwykle a obudzimy się i nadal będziemy żywi, w inny, nie do opisania sposób. Nie staniemy się ani kwiatkami, ani komarem, ani traktorem - będziemy sobą także po tamtej, drugiej stronie!!!!!!!!!! I gdzie tu miejsce na płacz???!!??
   Wspominając tegoroczne święto ku czci Zaśnięcia Matki Bożej, Bogurodzicy Marii - nie sposób nie odczuć po raz kolejny i po raz kolejny Jej wielkiego błogosławieństwa, które objawia się nawet taką wesołością ducha, jaką wszyscy przeżywaliśmy w sam dzień Jej pamiętnego i chwalebnego Zaśnięcia. Matka Boża nigdy
nas nie opuściła a zawsze nam pomaga, gdy tylko Ją o to poprosimy.
   Budiem staratsia jak najczęściej Ją upraszać o wszelkie duchowe dary, by wszystko, co potrzebne, zostało nam dodane. Amiń!

Dodano: 31 sierpnia 2012

Po Przemienieniu.
 
   Wszystko co ziemskie tak prędko przemija, nawet nie spojrzeliśmy na wszystkie strony, zagapieni oglądaniem jednej i to niepełnym, a tu bum! i po święcie. Tegoroczne Preobrażenije było z pewnością wysiłkiem dla każdego wiernego, który żywo odczuwa życie Cerkwi. Nasza Cerkiew jest niewielka - ta w Polsce, bez porównania z tą w Rosji!
  
   Porównywać jednak możemy duch Prawosławia, który po raz kolejny przyciągnął i zjednoczył we wspólnym wychwalaniu Przeobrażonego Chrystusa dziesiątki tysięcy serc ludzkich na Św. Górze, jak i miliony chorych czy tych poszukujących w ukryciu - przed telewizorami. Nawet krótkotrwały kontakt z naszą wiarą, werbalny - historycznie okazał się wydarzeniem przełomowym - co dopiero obecność wśród rzesz pielgrzymów! Żywa Cerkiew to ta pielgrzymująca, która żyjąc pośród trosk dnia codziennego uprasza tę niebiańską o siły - i zawsze je w nadmiarze otrzymuje.

   Dla wielu z nas nie udało się w bieżącym roku postawić stopy na tej Świętej Górze, jednak nic to! W najbliższym czasie, jeśli będzie wola Boża a nasze głębokie pragnienie - wszystko stanie się według wiary. Energia modlitwy, jej siła ciągle znajduje się w wymodlonych ikonach, w ścianach świątyń, blask Krzyża Jezusa Chrystusa umożliwia cień spokoju od spiekoty grzechów świata. Warto z tych darów korzystać każdego dnia, by za kolejne przebudzenie się podziękować Temu, Który wszystko stworzył. Dla nas i ze względu na nas. Pamiętajmy o tym.

Dodano: 21 sierpnia 2012


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej