Odwiedzin: 112338
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
XIV Konferencja Dyrygentów i Psalmistów Diecezji warszawsko-bielskiej PAKP
  


   Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski SAWY, w dniach 24-25 lipca b.r., w Klasztorze św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej odbyła się doroczna Konferencja Dyrygentów i Psalmistów diecezji warszawsko-bielskiej. 
   W tym roku warsztaty śpiewu i emisji głosu prowadzone były przez gości z sąsiedniej Białorusi - księdza diakona Dimitrija Lebieckoho z Soboru Pokrowa Matiery Bożyjej (Opieki Matki Bożej) w Grodnie oraz Pana Włodzimierza Lebieckoho - Dyrektora artystycznego Festiwalu Wołożskij Błagowiest. Profesjonalizm i opanowanie sztuki dyrygenckiej naszych gości przejawiały się nie tylko podczas występu finałowego, lecz także w czasie niełatwych ćwiczeń nad przygotowanym materiałem muzycznym.
   Występ finałowy chóru, złożonego z dyrygentów i psalmistów PAKP diecezji warszawsko-bielskiej oraz przedstawicieli innych diecezji, pod dyrygenturą księdza diakona Dimitrija Lebieckoho zaprezentował utwory cerkiewne białoruskich autorów: M. Kulikowicza, N.W. Butomego i innych. Tegoroczny koncert obfitował w partie solowe, co nie tylko wzbogaciło repertuar lecz, przede wszystkim, ukazało wysokie umiejętności zarówno Dyrygenta, jak i wykonawców. Wszystkie utwory finałowe zapowiadał Dyrektor Włodzimierz Lebieckij, zaś prowadził ks. diakon Dimitrij.
   Na zakończenie wszyscy uczestnicy Konferencji wykonali gromkie Mnogaja leta! Metropolicie Sawie, którego życzeniem po raz kolejny było wdrażanie nabytych umiejętności w codziennej pracy dyrygenta. Eminencja serdecznie podziękował Panu Profesorowi Włodzimierzowi Wołosiukowi za zaangażowanie i profesjonalne przygotowanie merytoryczne Konferencji, gościom - za przybycie i poświęcony czas a wszystkim uczestnikom i zebranym pielgrzymom życzył dobrego zdrowia i spotkania na kolejnym zjeździe w Jabłecznej.
   Wszyscy uczestnicy dwudniowych warsztatów w dobrych humorach i pełni nadziei oraz bogatsi o nowe doswiadczenia muzyczne i umiejętności, po raz ostatni w ramach Konferencji spotkali się na wspólnym obiedzie w refektarzu Monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej.

                                                                          Zdjęcia w galerii, zapraszamy!

Dodano: 25 lipca 2012

Stasidie
    Kilka dni wstecz Monaster w Jabłecznej doznał przepoczwarzenia wewnętrznego widoku naszej głównej świątyni. Zmianie uległ park wypoczynkowy, poważniej rzecz nazywając - w miejsce ławek wstawiliśmy zgodne z monastycznym duchem całego Wschodu - stasidie.
   Są to meble, które odciążają pracę nóg w czasie nabożeństwa nawet w pozycji stojącej. Dzięki temu modlitwa mnichów ma szansę być dłużej niezakłócona uporczywymi myślami o bólu biednych kończyn. Stasidia umożliwia zarówno siedzenie, jak i stanie - z wygodnymi podpórkami - jest to niezwykła pomoc, o której każdy myślał od dawna.
   Obecnie meble
uporczywie poddawane są testom w różnych warunkach na wszystkich nabożeństwach z pozytywnym skutkiem - żadna ze stasidii jeszcze się nie rozpadła! Nowym mebelkom życzymy długiej służby a mądrym głowom, które już od ponad roku opracowywały plan wymiany mebli, tak potrzebnych w naszym codziennym życiu, życzymy usilnie i szczerze, by pełne były podobnych, fascynujących pomysłów.
   Dziękujemy Wam, mądre głowy :)))

 + zdjęcia już są wyeksponowane w odpowiednim miejscu, zapraszamy

Dodano: 11 lipca 2012

8 lipca 2012 r. - Święto Turkowickiej Ikony Matki Boskiej
    Po raz kolejny pragniemy z radością wszystkich poinformować, że w naszym Monasterze kontynuowana jest ponad 20 letnia tradycja adorowania w szczególny sposób Turkowickiej Ikony Matki Bożej, która w rzeczonym okresie czasu znalazła prawdziwe schronienie w Klasztorze w Jabłecznej.
   Turkowicka Ikona Matki Bożej znajduje się w Żeńskim Klasztorze w Turkowicach, jednak doczekała się ona swojej kopii, która przedłuża tradycję kontynuowania tego letniego święta w Jabłecznej.
   Namiestnik i bracia serdecznie wszystkim dziękują za przybycie na nasze wyjątkowe modlitwy przed Ikoną, która duchowo i modlitewnie łączy nas wszystkich. Z tym większym zapałem religijnym dotrzemy za tydzień do Turkowic na Jej święto i pokłonimy się tej Jej Ikonie, która przez 20 lat swojej nowej historii eksponowana była właśnie w naszym Monasterze.
   Święto przebiegło w miłej atmosferze a Namiestnik szczerze podziękował wszystkim, którzy pielgrzymowali tego dnia na uroczystości mimo wielkiego upału. Niechaj Bogurodzica zachowuje każdego w dobrym zdrowiu ciała i ducha!

Dodano: 08 lipca 2012


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej