Odwiedzin: 123566
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
S Prazdnikom Serafima Sarowskoho!
  
   31 lipca b.r. z Monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej wyruszyła piesza pielgrzymka do Kostomłot. 1 sierpnia odbywają się tam corocznie świąteczne uroczystości ku czci świętego Serafima z Sarowa.
   We wtorek przed godziną 8 rano, około 30 pielgrzymów uczestniczyło w Liturgii Św. w naszym Klasztorze. Czas oczekiwania na rozpoczęcie kolejnej pielgrzymki minął prędko, pielgrzymi pomodlili się wraz z ojcem Marcinem Gościkiem przed ikoną św. Onufrego Wielkiego - i prędko wyruszyli w drogę. Jest to pielgrzymka jednodniowa, więc udział w niej wzięli także najmłodsi oraz wszyscy ci, którzy pragną mentalnie i praktycznie przygotować się do planowanej pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę.
   Zawsze raduje nas widok młodych osób, które odkładają wakacyjne zajęcia i swój czas poswięcają modlitwie, o którą prosimy ich każdorazowo, bo się przydaje każdemu :)

Dodano: 01 sierpnia 2012

XIV Konferencja Dyrygentów i Psalmistów Diecezji warszawsko-bielskiej PAKP
  


   Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski SAWY, w dniach 24-25 lipca b.r., w Klasztorze św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej odbyła się doroczna Konferencja Dyrygentów i Psalmistów diecezji warszawsko-bielskiej. 
   W tym roku warsztaty śpiewu i emisji głosu prowadzone były przez gości z sąsiedniej Białorusi - księdza diakona Dimitrija Lebieckoho z Soboru Pokrowa Matiery Bożyjej (Opieki Matki Bożej) w Grodnie oraz Pana Włodzimierza Lebieckoho - Dyrektora artystycznego Festiwalu Wołożskij Błagowiest. Profesjonalizm i opanowanie sztuki dyrygenckiej naszych gości przejawiały się nie tylko podczas występu finałowego, lecz także w czasie niełatwych ćwiczeń nad przygotowanym materiałem muzycznym.
   Występ finałowy chóru, złożonego z dyrygentów i psalmistów PAKP diecezji warszawsko-bielskiej oraz przedstawicieli innych diecezji, pod dyrygenturą księdza diakona Dimitrija Lebieckoho zaprezentował utwory cerkiewne białoruskich autorów: M. Kulikowicza, N.W. Butomego i innych. Tegoroczny koncert obfitował w partie solowe, co nie tylko wzbogaciło repertuar lecz, przede wszystkim, ukazało wysokie umiejętności zarówno Dyrygenta, jak i wykonawców. Wszystkie utwory finałowe zapowiadał Dyrektor Włodzimierz Lebieckij, zaś prowadził ks. diakon Dimitrij.
   Na zakończenie wszyscy uczestnicy Konferencji wykonali gromkie Mnogaja leta! Metropolicie Sawie, którego życzeniem po raz kolejny było wdrażanie nabytych umiejętności w codziennej pracy dyrygenta. Eminencja serdecznie podziękował Panu Profesorowi Włodzimierzowi Wołosiukowi za zaangażowanie i profesjonalne przygotowanie merytoryczne Konferencji, gościom - za przybycie i poświęcony czas a wszystkim uczestnikom i zebranym pielgrzymom życzył dobrego zdrowia i spotkania na kolejnym zjeździe w Jabłecznej.
   Wszyscy uczestnicy dwudniowych warsztatów w dobrych humorach i pełni nadziei oraz bogatsi o nowe doswiadczenia muzyczne i umiejętności, po raz ostatni w ramach Konferencji spotkali się na wspólnym obiedzie w refektarzu Monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej.

                                                                          Zdjęcia w galerii, zapraszamy!

Dodano: 25 lipca 2012

Stasidie
    Kilka dni wstecz Monaster w Jabłecznej doznał przepoczwarzenia wewnętrznego widoku naszej głównej świątyni. Zmianie uległ park wypoczynkowy, poważniej rzecz nazywając - w miejsce ławek wstawiliśmy zgodne z monastycznym duchem całego Wschodu - stasidie.
   Są to meble, które odciążają pracę nóg w czasie nabożeństwa nawet w pozycji stojącej. Dzięki temu modlitwa mnichów ma szansę być dłużej niezakłócona uporczywymi myślami o bólu biednych kończyn. Stasidia umożliwia zarówno siedzenie, jak i stanie - z wygodnymi podpórkami - jest to niezwykła pomoc, o której każdy myślał od dawna.
   Obecnie meble
uporczywie poddawane są testom w różnych warunkach na wszystkich nabożeństwach z pozytywnym skutkiem - żadna ze stasidii jeszcze się nie rozpadła! Nowym mebelkom życzymy długiej służby a mądrym głowom, które już od ponad roku opracowywały plan wymiany mebli, tak potrzebnych w naszym codziennym życiu, życzymy usilnie i szczerze, by pełne były podobnych, fascynujących pomysłów.
   Dziękujemy Wam, mądre głowy :)))

 + zdjęcia już są wyeksponowane w odpowiednim miejscu, zapraszamy

Dodano: 11 lipca 2012


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej