Odwiedzin: 112338
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Dziękujemy Świętemu Onufremu!
    W poniedziałek 25go czerwca, w Monasterze w Jabłecznej zakończyły się świąteczne uroczystości ku czci św. Onufrego Wielkiego. Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w roku bieżącym obecni byli przedstawiciele hierarchii PAKP na czele z Jego Eminencją, Wielce błogosławionym SAWĄ, prawosławnym Metropolitą warszawskim i całej Polski oraz goście, hierarchowie z Ukrainy i Czech, wśród których był gość szczególny - Metropolita ziem czeskich i słowackich Krzysztof.
    Wieczorem 24go czerwca o 18.00, w niedzielę, uroczyste Całonocne czuwanie rozpoczął sobór kapłanów pod przewodnictwem Metropolitów: polskiego Sawy oraz Czech i Słowacji Krzysztofa.
    O 23.00 Akatyst do św. Onufrego Wielkiego celebrował biskup supraski Grzegorz wraz z kapłanami i diakonami.
    Pierwsza Boska Liturgia o godz. 1.00 w refektarzowej cerkwi św. Jana Teologa celebrowana była przez ordynariusza diecezji lubelskiej i chełmskiej, Jego Ekscelencję Abla.
    Druga Boska Liturgia odbyła się o 3.00 nad rzeką Bug, w kapliczce św. Ducha. Celebrowali ją: biskup gorlicki Paisjusz oraz bp Joachim z Czech.
    Trzecia Boska Liturgia o godz. 7.00 odbyła się pod przewodnictwem arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jeremiasza, któremu towarzyszył biskup supraski Grzegorz.

    Główną Boską Liturgię celebrował Metropolita warszawski i całej Polski Sawa wraz z gościem - Metropolitą ziem czeskich i słowackich Krzysztofem oraz przybyłym duchowieństwem. Współcelebrowali im: metropolita winnicki i mohylewski Symeon, arcybiskup biełocerkowski i bogusławski Mitrofan, arcybiskup rowieński i ostrożski Warfołomiej, arcybiskup horodnicki Aleksander, bp siemiatycki Jerzy. Po zakończeniu głównej Liturgii odbył się krestnyj chod wokół świątyni, do którego dołączyli pozostali hierarchowie: abp Jeremiasz, abp Abel, bp Grzegorz, bp Paisjusz, bp Joachim.

    Wszystkie nabożeństwa przebiegły bez zakłóceń i w atmosferze najprawdziwszej modlitwy wypływającej z wiernych serc. Każdy z odwiedzających to święte miejsce w te dni wyraźnie odczuł łaskę modlitwy, która pozostaje jego cechą charakterystyczną. Seminarzyści po raz kolejny popisali się swoją pracowitością i zaradnością, wykonując wszelkie powierzone im prace. Pielgrzymi, których było bardzo wielu, znowu zaznaczyli wysoki poziom kultury osobistej i wykazali się zrozumieniem dla naszych terenów zielonych, które także po święcie cieszą oko.
    Namiestnik i bracia Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej składają wszystkim najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia oraz zapraszają do odwiedzin naszego Klasztoru w przyszłości wierząc, że wszystkie prośby, jakie były zanoszone przed cudowną ikoną Świętego - spełnią się z nawiązką!

Prepodobnie Otcze Onufryje, moli Boha o nas !!!

Dodano: 27 czerwca 2012

ZAPROSZENIE
 
Namiestnik i bracia
Klasztoru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej
serdecznie zapraszają na świąteczne uroczystości
ku czci Patrona Monasteru, św. Onufrego Wielkiego.
Zaplanowane nabożeństwa liturgiczne rozpoczną się w niedzielę 24 czerwca o godz. 18.00 celebracją Całonocnego Czuwania.

Zapowiedziany jest udział Jego Eminencji Metropolity warszawskiego i całej Polski SAWY - naszego Swiaszczennoarchimandryta
oraz
Metropolity czeskich ziem i słowackich
KRZYSZTOFA
wraz z oficjalną delegacją oraz gośćmi.
Z        OSTATNIEJ        PRAWIE        CHWILI   :


   Nasi Pielgrzymi radośnie i z różami w rękach przekroczyli próg Bramy klasztornej o godzinie 15.05. Z dokładnością zegarków najlepszych firm rozpoczęliśmy uroczyste nabożeństwo, z którego zdjęcia opublikujemy tuż po jego zakończeniu.
   Najważniejszą z wiadomości jest taka, iż wszyscy Pielgrzymi są cali i zdrowi. Pokornie uczestniczą w Całonocnym Czuwaniu, które celebrują kapłani spoza naszego monasteru - nasi zagraniczni goście. Śpiewa chór Seminarzystów, których wspomagają aniołowie, ponieważ po kolejnym dniu wypełnionym obowiązkami, z modlitwą na ustach przystąpili wszyscy do tego nielekkiego posłuszanija.
   Wo sławu Bożyju !

Dodano: 23 czerwca 2012

Po swięcie i przed świętem :))
   Oto możemy wszystkich poinformować, iż dobiegły końca jedne z naszych jabłeczyńskich uroczystości, jednak od razu przekazujemy wieść lotem jaskółki, iż oczekujemy kolejnego święta.
   Nie zawsze mieliśmy taką okazję przed- i po-święcia jednocześnie, jednak radośnie zaświadczamy, iż celebrujemy tę możliwość ile się da. Od samego rana wszyscy udali się do zajęć, które zapewnią spokój i bezstresowy przebieg naszego największego święta - Patrona Klasztoru - Świętego Onufrego Wielkiego. Przed nami pracy tyle samo jak i każdego dnia, jednak tym razem powinniśmy ją staranniej niż zwykle :)) wykonać, by nic nie przeszkodziło świątecznemu nastrojowi na Onufrego. To jest przedświęcie.
   Na temat poświęcia powinniśmy wypowiedzieć się w sposób następujący: wszystkim, którzy skorzystali z odwiedzin naszego Klasztoru podczas święta mnicha męczennika Ignacego Jabłeczyńskiego - serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie! Tych wszystkich, którzy z różnych powodów nie potrafili wygospodarować dostępnego czasu - serdecznie zapraszamy na święto Patrona Monasteru jeszcze w tym roku (za tydzień) oraz na święto Ignacego Jabłeczyńskiego za rok !
  
   Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, pielgrzymom i tym, którzy sercem byli z nami przedwczoraj i wczoraj (sobota i niedziela). Świąteczne uroczystości rozpoczął pięknym głosem ks. prot. Bazyli Kalinowski, który wraz ze swoją Matuszką ochoczo przybył z Białegostoku specjalnie do naszego Monasteru na obchody tego nowego święta. Słowa wdzięczności kierujemy po raz drugi za świąteczną homilię, która wielu z nas przyniosła cenne refleksje dotyczące współczesnego życia prawosławnego chrześcijanina, w odniesieniu do postaci męczenników chełskich i podlaskich. Niechaj myśli, które zrodziły się w wyniku tych ważnych słów pomogą każdemu w jego codziennej wędrówce do Królestwa Niebieskiego.
   Boską Liturgię w niedzielę sprawowało 6 kapłanów i hierodiakon, śpiewał chór parafialny pod kierunkiem Matuszki Elżbiety - więc święto po prostu musiało się udać!
   Po Liturgii miał miejsce krestnyj chod wokół świątyni, podczas którego sarkofag z relikwiami męczennika św. Ignacego, jakby łodź po morzu, falował niesiony przez celebransów. Wymarzona pogoda i obfite krople święconej wody dopełniły charakteru całego święta. Ci, którzy byli - niechaj się radują; ci, co nie byli - niech będą w przyszłości!

   Czas oczekiwania na święto Patrona uważamy za oficjalnie otwarty :)))))
  

Dodano: 18 czerwca 2012


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej