Odwiedzin: 120953
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
CHRYSTOOOS WOSKREEESIEEE !!!!!!!
 

Niech to święte powitanie, pożegnanie i wszelkie inne spotkanie :))
okaże się pełne zbawczej mocy i radości
od jaśniejącego chwałą Zmartwychwstałego Pana i Boga naszego, Jezusa Chrystusa.

Z OKAZJI RADOSNYCH ŚWIĄT PASCHY JEZUSA CHRYSTUSA 2012 NAMIESTNIK I BRACIA KLASZTORU ŚW. ONUFREGO WIELKIEGO W JABŁECZNEJ ŻYCZĄ WSZYSTKIM PASCHALNEJ RADOŚCI I SMACZNEGO JAJKA

Dodano: 14 kwietnia 2012

Wielki Tydzień,
  - jest to Tydzień wspominania Męki Pańskiej.

   Szczególność tego okresu, krótkiego okresu czasu, podkreślają w sposób wyjątkowy wszystkie nabożeństwa, których możemy stać się uczestnikami.

   W dziale Informacje zawarta została lista tych nabożeństw oraz godziny rozpoczęcia ich sprawowania.

     Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie i wiosennie.

Dodano: 08 kwietnia 2012

7 kwietnia 2012, Zwiastowanie Bogurodzicy
  
    7 kwietnia to data szczególna w życiu każdego wiernego Kościoła Prawosławnego. Urzędowy kalendarz państwowy informuje o nowym miesiącu kalendarzowym podczas, gdy styl juliański tegoż kalendarza kołacze się jeszcze o miesiąc poprzedni. Nic to.
   Święto Zwiastowania NMP, zwane po naszomu Błagowieszczenijem zebrało i tym razem sporą grupkę wiernych, którzy z lubością i świątecznie przystąpili do Spowiedzi i Kielicha Ciała i Krwi Pańskich. Wielki Post za nami, przed nami jednak Strastnaja Siedmica, Wielki Tydzień męki Pańskiej. Będziemy jeszcze próbować pokrzepiać się radością Niedzieli Palmowej, by z tym większym poświęceniem ogołocić się z egoizmu w mające nastąpic święte dni. Wielu z nas po raz kolejny przystąpi do Świętych Sakramentów, wielu po raz pierwszy w tym postnym czasie. Nic i to.
    Kazdy człowiek wierzy, że jego wysiłki nie zostaną zapomniane, wszelkie jego działania pewnego dnia otrzymaja wieniec nagrody i chwały. Wielu spośród wiernych działa jednak nie ze względu na spodziewane nagrody lecz wyłącznie ze względu na Chrystusa, ponieważ odczuwają, że żyjąc w tym świecie, ciągle przebywamy w stosunku do Niego w wielkim długu. Bóg przyoblekł nasze dusze ciałem, które Sam uczynił, podobnie jak i dusze - bardzo podobne do Niego - ze świata duchowego, niematerialnego. Bóg założył w nas najprzeróżniejsze talenty: czytanie, śpiew, układanie kwiatków i dywanów, wspaniałe sprzątanie gruzowisk nieporządków w cudowny widok porządeczku, niezwykła moc pokutnego słowa, z którego wynika siła do nadludzkich wysiłków...wiele cudownych możliwości ma w sobie każdy z nas. Wszystko otrzymalismy od Niego, więc dobrze by było od czasu do czasu (chociaż tak) za to wszystko Mu podziękować szczerze.
   Radość świąteczna po raz kolejny dodała nam potrzebnej otuchy a każdy ze spowiadających kapłanów znowu został pouczony przez świadome wyznanie grzechów wiernych. Spowiedź wpływa nie tylko na penitentów, lecz głęboko poucza samych spowiedników. Każdy o każdym czasie ma wspaniałą możliwość przystąpienia do Boga w nowy sposób. Słowa wiernych to ich kazanie do kapłanów. Pouczenie kapłańskie to wdzięczność za podobne od wiernych. Nie chodzi tu o wymianę uprzejmości a o życiową szansę wzrastania ducha. Wzajemne podpieranie się o doświadczenie innych pomaga dążyć ku obranym duchowym celom po śladach tych, którzy już pewien odcinek przebyli.
    Świętowanie Zwiastowania w roku bieżącym połączyło się z wieścią - zapewnieniu o  naszym w przyszłości zmartwychwstaniu. Łazarz dostąpił tego wydarzenia, tego niezwykłego aktu Bożego na ziemi ze wględu na swoje prawe życie. Usłyszeliśmy o tym w dniu dzisiejszym z ust Namiestnika. Od nas samych zależy na ile i w jaki sposób możemy być upodobnieni do Bogurodzicy bądź św. Łazarza Czetwierodniewnoho (czterodniowego).
   Upodabniajmy się więc do tych przykładów życia, bo Kościół je pochwala nie z własnej woli a z woli Bożej, która o wszystkim decyduje w synergii z człowiekiem. To już coś.

Dodano: 07 kwietnia 2012


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej