Odwiedzin: 123566
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Gowienija młodzieży
    Post przed Bożym Narodzeniem to wyjątkowo korzystny czas, by na kilka godzin zatrzymać pęd świata i w wyciszeniu, skupieniu, połączonym z pracą i modlitwą w klasztornych ścianach - oczyścić się od zależności świata. Ciepłe łzy skruchy leczą duchowe rany a postawione pytania uzyskują wszelkie możliwe odpowiedzi, gdy człowiek zjednoczy się po raz kolejny ze szczodrym Dawcą wszelkich dóbr, Bogiem.
   Filozoficzne pytanie, które zadaje sobie niejednokrotnie mieszkaniec naszej planety, człowiek, owo: - Dlaczegooo?? - w czasie gowienij otrzymało dawkę wiedzy opartej na wierze. Po dokonaniu aktu kolejnego zjednoczenia z Bogiem, zawsze oczekującym skruchy nawet jednego grzesznika, by była radość na niebie, świat zwyczajny przemienia się w niezwykły i nowy mimo, że wszystko nadal pozostaje takim samym jak przed przemianą. Przemieniony umysł daje niezwykłą nadludzką siłę pozytywnego odbioru rzeczywistości układając wszelką negatywną wiedzę w obszarze pokornej uległości. Widzimy niejednokrotnie, iż określone sytuacje dotyczą nas ze względu na naszą wyniosłość. Wiele spośród planowanych nie doczekuje się spełnienia, zdarzają się za to te, których nigdy (lub prawie nigdy) człowiek nie byłby w stanie zaplanować.
   Wszystko to uczy nas pokory, pokora uczy nas cierpliwości, ta z kolei - daje niewspółmierną nadzieję. Nadzieja prowadzi do miłości i w ten sposób niezaplanowane bądź niechciane wydarzenie, zdarzenie, fakt, tragedia, splot wydarzeń czy wypadków, prowadzi nas na kolejne poziomy rozwoju duchowego, ucząc nas właśnie pokory :)))
   Post przed Bożym Narodzeniem to swoista szkoła pokory i kultury duchowej, ponieważ za kilka dni wielu z nas będzie obchodzić uroczyste święta wg nowego kalendarza. Jest to nie lada wyzwanie: jak połączyć mój stary styl z nowym kalendarzem ludzi, których kocham, których nie mogę zawieść? Odpowiedź na to i inne pytania usłyszeli w dniu dzisiejszym uczestnicy rekolekcji Bractwa Młodzieży Prawosławnej.
   Gospodarze - BMP lubelsko-chełmskiej diecezji oraz Goście - BMP z diecezji białostocko-gdańskiej uczestniczyli wspólnie podczas niedzielnej Św. Liturgii w Klasztorze św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Ci młodzi ludzie przez kilka dni ochoczo i szczerze uczestniczyli w monasterskich pracach. Ich pomoc była niezwykle pomocna, jednak ich obecność w tym świętym miejscu, po raz kolejny pokazała pozytywny fakt istnienia chętnych serc dążących ku Bogu. Wyrażamy wdzięczność Bogu a także prosimy młodych bractwowiczów o przyjęcie na ich ręce serdecznych i ciepłych podziękowań za trud oraz życzenia sukcesów w życiu duchowym każdemu z nich.
   Po uroczystym celebrowaniu Eucharystii, wszyscy zebrani uczestniczyli w krótkim poświęceniu nowej kopii Turkowickiej Ikony Matki Bożej. Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Metropolity SAWY, Ikona ta pozostanie w naszym Klasztorze do końca świata. Jeden dzień dłużej także.
   Wspólny obiad oraz wręczenie pamiątek uczestnikom rekolekcji oraz końcowe błogosławieństwo Namiestnika zamknęły dwa dni modlitewnych wakacji i wyrzeczeń młodych ludzi. Tym, którzy uczestniczyli, życzymy dobrego zdrowia a wszystkim, którzy jeszcze do nas nie dotarli, za pośrednictwem tej stronki ślemy serdeczne zaproszenie.
   Post jeszcze się nie kończy, więc każdy chętny zdąży - dla chcącego nic trudnego! - przecież :)) Same świąteczne nabożeństwa odbywają się zawsze w niezwykłej atmosferze modlitwy wielu pokoleń, które były tu na długo, zanim przyszliśmy na świat.. Taka modlitwa uzmysławia każdorazowo jedność całego Prawosławia. Staje się niewyrażalną tajemnicą rozmowy z Bogiem w skupieniu serca i umysłu.
   Przecież właśnie o to chodzi :)))
Wszystkich moocno zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej nowej galerii. Wielu było fotografów a jeden aparat fotograficzny, chwała Bogu!!!

Dodano: 18 grudnia 2011

Gdzie ten śnieg???
   Pytanie zawarte w tytule jest jedynie próbą celowego zmylenia przeciwnika, czyli Szanownego Internauty i Jego znajomych :)
   Wyjawiamy ten fakt na samym początku, by okazać się najprawdziwszym i pełnym dobrych chęci i zamiarów, przyjacielem Internauty. Jego znajomych również a nawet przyjaciół. Skłania nas ku temu pojęcie szeroko rozumianego sumienia, jak również określenie prawosławnego podejścia do tego zagadnienia. To sumienie, wszakże i a jakże, określa nasze duchowe granice działania. Ze względu na nie jesteśmy w stanie unieść się na wyżyny ducha, dążyć za Słowem-Logosem Boga oraz stać się na powrót  (powtórnie) dziećmi Bożymi.
   Temat sumienia dominuje w okresie postu, ponieważ to wtedy szczególnie zauważamy nasze nieudolne próby rozwinięcia działalności duszy w oparciu o ludzkie pojęcia - a post umożliwia nam dodatek w postaci potrzebnego ducha Ewangelii. Każdy post to niezwykły moment zatrzymania pędu świata i przypomnienia sobie o zasadach duchowych, które potrafią ożywić nawet to, co obumarłe i - wydaje się - utracone.
   Duch ożywia, mówi Jezus Chrystus (J 6, 63) i zasada ta trwa i trwać będzie zawsze, ponieważ to, co duchowe jest wyższe ponad wszystko cielesne. Sumienie jest wartością duchową, głęboko osobistą i - mówiąc świeckim językiem nauki - sferą intymną w życiu każdego człowieka. Sumienie może zostać jednak zagłuszone na określony czas, wszak jego głos
nigdy nie zaniknie. Przeciwnie - da o sobie znać w najmniej odpowiednim, niespodziewanym momencie. Im bardziej głos sumienia był zagłuszany, tym straszniejsza jest przepaść pomiędzy świadomością grzechów (rozdziałem sumienia) a świętością przykazań Bożych. Efektem takiego stanu staje się nagły nawrót wspomnień przeszłości z niezwykłą intensywnością ich pojawiania się w świadomości oraz nieporównywalną siłą oddziaływania na całe późniejsze życie człowieka.
   Gdzież ten śnieg? Śnieg leży w grudniu naszych dusz - na koniec roku tak, jak wyczekujemy białego puchu z nieba, owych interesujących gwiazdeczek - podobnie Święta Cerkiew oczekuje od nas rozjaśnienia swych wnętrz poprzez łzy skruchy w postnej modlitwie przed świętami Wcielenia Boga Słowa.
   Tuż przed końcem kalendarzowego okresu rozliczeniowego świata, gdy całe wcześniejsze historyczne tło ludzkości, trwając w pogaństwie oddawało cześć stworzeniu a nie Stwórcy - Cerkiew ustaliła moment konfrontacji sił. Nie oznacza on wszakże jednorazowego działania w określonym dniu, godzinie lub porze - cały post filipowy jest ową konfrontacją, określa w nas miarę dobra i przywoluje do stania się lepszymi, prawdziwszymi chrześcijanami. Wierząc w Boga i Jego nieustanną pomoc, nasze życie nie jest ograniczone a zdobywa szersze horyzonty niż życie człowieka pozbawionego wiary. Tęsknota za rajem jest dla nas nadzieją zbawienia. Powrót całego stworzenia do równowagi sprzed grzechu oznacza naprawę wszelkich relacji w całym kosmosie. Nasz mikrokosmos - każdy pojedynczy przedstawiciel ludzkości - jest powołany do zbawienia. Zbawienie dokonuje się poprzez codzienne wybielanie plam na sumieniu. Szczera spowiedź, spowiedź częsta, przemyślana, zawsze inna - to jedna z tych niezwykłych możliwości wybielenia duszy - i tu właśnie jest śnieg.Dodano: 06 grudnia 2011

Filipowy post
  Po raz kolejny wstępujemy w szczególny i zbawienny czas postu. Nie jest to zwyczajny okres, jest to kolejna próba, którą otrzymujemy od Dobrego Boga łącznie z darem życia. Wielu spośród nas posnęło, wielu naszych znajomych nigdy już nie spotkamy na tym świecie - zasnęli w Bogu. Jesień niejednokrotnie okazuje się czasem pożegnań - z świeckiego punktu widzenia, smutnych pożegnań - duchowo jednak, jesień to czas, szczególny czas przejścia naszych bliskich do wieczności. 
   Wieczność to pojęcie odpowiadające naszemu rozumowi, który działa i przejawia się w naszych ziemskich warunkach ograniczonej egzystencji. Nie jesteśmy w stanie, żyjąc na ziemi kilkadziesiąt lat, zrozumieć, czym jest ontologiczna, najprawdziwsza wieczność. Każdy człowiek, wspominając własne etapy życiowe, wszelkie sytuacje (stary czy młody), osobiste przemyślenia w określonym wieku - każdy z nas przyzna się, iż życie po prostu niezwykle prędko przemija. Jesteśmy zgodni co do określenia enigmatycznego pojęcia życia, jednak nie możemy odnieść się w żaden sposób do zagadnienia wieczności, bo kojarzy się ze śmiercią. By zrozumieć wieczność, należałoby umrzeć, tzn. przejść do wieczności... - jakie to niepojęte, lecz jak wielce logiczne.
   Wiemy, iż nasi zmarli przyjaciele przeszli już niepojętą dla nas granicę, jesteśmy jednak także nieograniczenie uświadomieni faktu przyszłego udziału nas samych w tym niezwykłym akcie. Dla każdego z nas jest to tajemnica, którą odkryjemy sami. Dlatego śmierć jest tak interesującym zagadnieniem. Każdy, kto kiedykolwiek zastanawiał się nad jej sensem wie, że pozostaje ona osobistym odczuciem podobnie, jak osobiste są nasze wszelkie myśli czy osądy.
   Jesień to nie czas umierania - umieranie jesienią to symbol potrzeby naszej modlitwy za naszych ukochanych, którzy odeszli. Jesień nie kojarzy nam się negatywnie, ponieważ każdy czas jest wspaniały na modlitwę, wszystko może nas ku niej usposabiać. Im więcej obserwujemy w sobie negatywnych odczuć, tym więcej możemy nad nimi panować - poddać je szczególnej kwarantannie, by w tym czasie odznaczyć każde z nich i umiejscowić w odpowiednich zasobach pojęcia sensu bądź odrzucić jako działanie szatana.
   Post przed Bożym Narodzeniem to wyjątkowy okres czasu, który po raz kolejny posłuży duchowemu wzrastaniu w Bogu. Częstsza modlitwa, odmawianie sobie przyjemności, częstsze uczestnictwo w nabożeństwach cerkiewnych - niech te czynniki, charakteryzujące prawosławne podejście do zgadnienia postu w ogóle, pozostaną w nas jako wyznaczniki dobrego działania oznaczającego chęć zbawienia nas samych, ale także czynieniu dobra naszym bliskim.
   Post to modlitwa i praca, uczynki. W czasie postu bożonarodzeniowego możemy pomagać innym. Podczas tego okresu otrzymujemy możliwość usilnej i żarliwej modlitwy za zmarłych - w taki sposób, wszakże, zaczęła się jesień - 1 listopada :))
   Niech ciepła modlitwa nie opuszcza naszych serc a spełnią się nasze wszelkie prośby a nawet o wiele, wiele więcej. Wszystko, czego będziemy się podejmować w te szczególne dni postne, niech posłuży ku dobremu wzrastaniu duchowości, bogobojności i samej wiary - bo to dobre.
   Z okazji rozpoczęcia postu przed radosnym świętem Bożego Narodzenia, pragniemy wszystkich najserdeczniej pozdrowić i życzyć dobrego postu - jak mówią mnisi na św. Górze Atos: dobrogo podwiga!!!*

*wspaniałych wyrzeczeń :))

Dodano: 27 listopada 2011


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej