Odwiedzin: 123566
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Stworzenie, wszelkie :))
    I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił,
a było to bardzo dobre. I nastał wieczór,
i nastał poranek - dzień szósty.

(Rodz 1, 31)
   Wspaniały jest ten biblijny fragment stwarzania wszechświata, który niezwykle trafnie ujmuje nasze jesienne uczucia wdzięczności i synowskiej miłości do Boga za to, iż podarował nam tak przepięknie i skrupulatnie poukładany świat. W rzeczy samej, żyjemy w tym świecie, który powołany do istnienia został jeszcze przed zalążkiem istnienia człowieka na ziemi. Wszystko, co powstało w wyniku Bożego rozkazu, Jego Słowa (Logos) - było dobre, nawet bardzo dobre!!!
   Skąd biorą się więc współczesne narzekania na wszystko: ludzi, zwierzęta, przyrodę, sytuacje, wypadki, upływ czasu, etc., etc.? .... Odpowiedź znajduje się w zaprezentowanym tekście - nie wymagana jest tu nawet wspaniała znajomość teologii, by szybko zrozumieć, iż wszystko, co istnieje, od samego początku wymaga pokory w stosunku do siebie. Ludzie powstali troszkę później niż cała ożywiona przyroda, ona miała im służyć wszelką pomocą, jednak przekierowanie wolnej woli na wyzysk z tej przyrody i pozwalanie sobie na działalność sprzeczną z wolą Bożą, doprowadziła i nadal prowadzi do upadków. Raz podjęta decyzja, samowolny czyn, nieprzemyślane a nawet nieskonsultowane z nikim działanie nie mogło sprowadzić na człowieka i cały wszechświat pozytywnej energii a stało się źródłem porażki.
   Pierwsi ludzie, którzy pozostawili nam w spadku skutki ich decyzyjnej mocy rozumu - śmierć i wszelkie jej oddziaływanie na ludzi w każdym czasie - uwierzyli sugestii bardziej niż poleceniu Boga, Który stworzył ich i powołał wyłącznie ze Swojej niewymiernej miłości. Czy budzi to zdziwienie? Nie, niestety, jest to od zawsze powielany scenariusz naszego postępowania, jakie skłania do łez skruchy podczas sakramentu św. Spowiedzi.
   Od początku historii człowieka na ziemi - tuż po wygnaniu z Raju, dręczy nas taka sama przypadłość - jest nią grzech. Większy bądź mniejszy, świadomy czy nieświadomy, przemyślane działanie bądź pochopność decyzji - od wieków dotyczy to każdego człowieka, jakiemu dane było pojawić się na tym świecie, zaistnieć i trwać tych kilka chwil jego życia. Nic bardziej dołującego? - Przenigdy!!! To właśnie święta Spowiedź wprowadza nas ponownie do wspólnoty z Bogiem, naszym najlepszym i najwierniejszym Przyjacielem, ponieważ prawdziwy związek Boga z czlowiekiem może mieć miejsce jedynie w Jego Kościele - Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa. Początek Kościoła na ziemi, nawet w postaci przepisów i nakazów Starego Testamentu to niezwykły krok człowieka ku Swemu Stwórcy Bogu. Objawienie Boga zostało przyjęte przez ograniczony i, niejednokrotnie, mętny umysł ludzki, co stało się jednocześnie kamieniem węgielnym dla budowy dalszej świadomości Boga w sercu człowieka. Owa świadomość wzrastała i w określonym momencie historycznym ludzkość mogła przyjąć wieść o wypełnieniu się wszelkich przepowiedni prorockich, które były owiane mgłą tajemniczości przez tysiące lat Starego Prawa. Jezus Chrystus dał nam Nowe Prawo, wypełnił przedwieczną obietnicę, zaoferował nam zasadę miłości, która jest matką wszelkiego pozytywnego działania. Nasz Bóg stał się człowiekiem, ponieważ nasza obecność w utraconym Raju jest nie tylko wskazana, lecz pożądana! Dla nas i ze względu na nas poruszone zostały czeluści nicości, by powstało życie i dana została wolność. Posiadamy ontologiczną wolność w uczynkach i decyzjach - nawet Bóg nie może się jej przeciwstawić - nasze decyzje podejmujemy sami, słuchając lub nie, Jego pokornego zawołania: Przynieście pokutę i żałujcie za grzechy, nie osądzajcie, kochajcie, udzielajcie bezinteresownej pomocy, nieście osobiste, prywatne Krzyże, nie lękajcie się - bo Jestem z wami po wszystkie wieki, aż do końca świata!
   Mamy świadomość, że nie wszystkich porywa taka radosna wieść o bliskości Boga, wiemy, że nie każdy wyraża nawet chęć słuchania o tych rzeczach - nie tracimy jednak nadziei, że i tacy ludzie trafią na ślad obecności Boga w ich życiu. To nietrudne zadanie, jednak droga, jaką ono wyłania, stanowi już wyzwanie wolności człowieka i jej określenia. Bez udziału Boga w naszym życiu zatraca się jej ontologia, znika zupełnie, ponieważ bez Boga nie istnieje wolność a jedynie poddaństwo a grzech staje się przyjacielem, oddalając od Dobrego i Ukochanego, naszego Boga:

   I stworzył Bóg człowieka na obraz swój.
                                            Na obraz Boga stworzył go.
                                                                                     
    (Rodz 1, 27)  
  
Naszym prawdziwym powołaniem jest przywracanie w sobie utraconego życia i jego pełni, dążenie do domu Ojca, skąd wyfrunęliśmy sobie, bo trochę uwierzyliśmy naszym sugestiom - więc: do dzieła!

Dodano: 08 listopada 2011

Święcenie grobów 1 listopada
  Spokojnie wstąpiliśmy w nową rzeczywistość czasową - znajdujemy się w objęciach zimowego czasu, jaki w naszej strefie klimatycznej wydaje się być najodpowiedniejszym rozwiązaniem. Jesteśmy świadomi przemian, które zachodzą w otaczającej nas, przepięknej i nastrojowej przyrodzie, jednak powinniśmy być bardziej i nieustannie świadomi duchowych przemian w naszym sercu.
   Jesień posiada bowiem swoje odpowiedniki do różnych momentów życia, określa niektóre sytuacje bądź oznacza nawet brak działania, jego zanik. Nigdy nie dopuśćmy do tego, by ustało w nas działanie modlitwy. Nie zapominajmy o niej szczególnie wtedy, gdy ciąży na nas okrutna świadomośc grzesznego postępku, bowiem modlitwa właśnie oczyszcza nas od samego grzechu - konsekwencje zaś powiniśmy sami ponieść. 
   Nie należy także dopuszczać do swego wnętrza uczucia beznadziei - jesieni serca, która szybko prowadzi do zwątpienia w wierze i stopniowego jej zaniku. Wszelka myśl, która rodzi zwątpienie i sieje niepewność wyznawanych wartości duchowych bywa przepędzana usilną modlitwą, o czym w Wielkim Poście mówił nam św. Jan Klimak: bij diabła modlitwą, bo nie masz silniejszego oręża przeciwko niemu niż Święte Imię Jezusa Chrystusa.
   Wielokrotnie wspominaliśmy o możliwościach, jakie daje nam jesień - więcej czasu na rozmyślania ze względu na aurę: opadanie liści drzew i przygotowywanie się do zimowego snu roślin i zwierząt, częste deszcze i szarość (stonowanie kolorów) jako praobrazy naszego osobistego opadania w otchłań grzechu bądź zapadania w sen moralny... Jesień to czas dbania o intensywność naszego życia duchowego na przekór szarawego i jednolicie pogrążonego w biegu za rozkoszami świata. Jesień to przecież złociste odblaski zeschniętych liści, niebieskie dymy palonych ognisk czy też jasna gwiaździsta noc pełna ciszy, bo wszystko już śpi i będzie spać przez całą zimę aż do wiosny -
- a my, ludzie - mamy przez ten czas możliwość działania i duchowego rozwoju w oparciu o pokorę do wszystkiego, co utraci kolory zewnętrzne, jednak ubogaca kolorystykę naszych dusz!
   Wyrazem nieustannej miłości będzie pamięć o naszych bliskich, którzy odeszli, więc nasza modlitwa na grobach
niech obejmie imiona wszystkich tych, za których chcielibyśmy się kiedykolwiek pomodlić. Niech wzniesie się moja modlitwa do Ciebie, Panie, jak dym z kadzidła a jej cudowna woń niechaj dotrze do wszystkich, którzy usnęli i oczekują Twego chwalebnego Przyjścia (Paruzji).

   Życzymy więc udanego początku dobrej jesieni oraz jej spokojnego przebiegu, bo jest to ważna pora roku. Niech przemiany przyrody staną się impulsem dla naszej wewnętrznej i dobrowolnej, niezależnej przemiany serca i umysłu. Niech nie ustaje miłość i ożywia całą jesienną aurę śpiącej przyrody, czyniąc ją najwspanialszym korowodem barw i ich odcieni, bo nie tylko zewnętrzne kolory liczą się w naszym życiu a ich odzwierdciedlenie w nas samych.

Dodano: 31 pazdziernika 2011

Atualnie mamy jesień :)
    Życie biegnie do przodu, napędza kołowrot wydarzeń, daje nam wiele możliwości i nowe sytuacje. Święte, piękna polska jesień  na dobre zagościla już nie tylko w sadzie, polu czy ogrodzie - lecz w naszych sercach. To w nich pisane są karty dobrych uczynków, pozytywnych planów pomocy potrzebującym na całym świecie - z wykorzystaniem duchowych sił, wynikających z cichej i niezauważalnej modlitwy.
   Prawosławne pojęcie modlitwy zakłada także jej indywidualizm; oczywiście w świątyni trudno jest uniknąć spojrzeń lecz o wiele łatwiej otrzymać to , o co prosimy, bo wtedy jest nas wielu, zgromadzonych w jednym miejscu. Nasze serca proszą o różne rzeczy, pojęcia, sytuacje - lepszą przyszłość, pozytywne myśli, itd., jednak charakter modlitw pozostaje jeden: wznosimy je do Boga i Jego świętych, z Bogurodzicą na czele. Prawosławna modlitwa ubogacona jest wielowiekową tradycją i jej niezwykłymi przejawami.
   Prawosławna modlitwa to nie jedyna domena wyłącznie klasztorów czy miejsc odosobnienia - ona jest podobna do jesieni, mieni się wielością kolorów i szybką, tonizującą przemianą barw. Modlitwa przygotowuje nas do kolejnych wysiłków, jakich wymaga od nas świat zupełnie podobnie do jesieni, która przygotowuje nas do dwóch kolorów następnej pory roku oraz wszelkich jej odcieni.
  
   W naszym monasterze wykonujemy bieżące prace zbieracze (polegające na zbieractwie wszelkim :)) zaawansowanym) i po raz kolejny i kolejny dziękujemy Bogu i św. Onufremu za zbiory, jakie możemy zgromadzić z myślą o bezpłodnej zimie. To niezwykłe, jak wiele odkryć można dokonać każdego dnia, porządkując wszelkie roślinki i kwiatki, gdy nasze starania mają na celu zachowanie ich do następnej wiosny, by znowu cieszyły oko swym bezinteresownym pięknem. Przez całą zimę będziemy oczekiwać najważniejszej wiosny - wiosny duchowej - Wielkiego Postu, którego zbawcze działanie obejmuje cały mikrokosmos antropologicznego wizerunku człowieka.
   Krótszym zaś horyzontem naszego postrzegania są te wydarzenia, które będziemy przeżywać w świątyni, liturgicznie, podczas podniosłych nabożeństw. Wydłużająca się noc oraz krótsze dni będą zapewne czasem cielesnego odpoczynku w zaciszu światełek, bijących z lampek oliwnych w naszych celach czy płomieni świec, które rozświetlają wszelki mrok, umożliwiając spokojną i niezależną modlitwę nocną. Już teraz idąc do świątyni na nabożeństwa z rana czy wieczorem obserwujemy, że noc także pragnie uczestniczyć w ich celebracji. Poranne służby wizualnie rozpoczynają się w ciemnościach i prowadzą do jasności dnia; wieczorne zaś mają początek i koniec w mroku - gdy światło lampek oliwnych gwarantuje niewytłumaczalny wpływ na spokój duszy, prostotę modlitwy i chęć jej kontynuacji.
   Jesień i modlitwa - jak widać - łączą się ze sobą w interesujący sposób i po raz kolejny potwierdzają bezgraniczną mądrość Stwórcy. Jesień to czas niebywale owocnych modlitewnych rozmyślań i konsekwentnego trwania w obranych celach.
   Niech żyje jesień - piękna, polska, złota jesień!!!

Dodano: 20 pazdziernika 2011


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej