Odwiedzin: 123566
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Post przed świętem Zaśnięcia Matki Bożej
  Wszystkie znaki na ziemi i na niebie wyraźnie wskazują, że wstąpiliśmy w błogosławiony czas postu uspienskiego. Jest to najstarszy chrześcijański post, który związany został z osobą Bogurodzicy Marii. Gdy bowiem życie Przenajświętszej osiągnęło swój ziemski kres, wszyscy Apostołowie i ich uczniowie ze smutkiem stwierdzili, że będzie im Jej niezwykle brakować. Wiele lat przebywając w Jej pobliżu, słuchając Jej cennych i pokornych pouczeń, żdążyli przylgnąć sercem do Bogurodzicy, więc zarówno samo święto Zaśnięcia, jak i dwutygodniowy post - stanowi najlepszy wyraz hołdu i próbę oddania czci Tej, Która dała początek nie mającemu ani początku, ani końca
  Idąc za ich przykladem cały Kościół, już od ponad dwóch tysiącleci dba o to, by wraz z adoracją Boga i Jego świętych, adorowana w sposób szczególny była i Przenajświętsza Bogurodzica Maria. Jej pokora oraz silna wiara wywyższyła Ją ponad wszelkie stworzenie. Sama Bogurodzica nie pozostaje nigdy dłużna za okazywaną Jej cześć - wszyscy przecież znamy niezliczone przypadki okazywania pomocy nie tylko poszczególnym ludziom, lecz także całym społeczeństwom czy narodom. W większości tych sytuacji decydujący wpływ miała gorliwa modlitwa o wstawiennictwo przed Bogiem Jego Matki - Przeczystej i Przenajświętszej Dziewicy Marii.
  Mając na uwadze rangę oraz wysokie znaczenie tego okresu czasu, w jakim się znajdujemy, naszą najlepszą decyzją będzie podjęcie określonych działań, za pomocą jakich spróbujemy podziękować Bogurodzicy za zsyłane na nas łaski oraz dołożenie wszelkich starań do tego, by działania te wypływały z pokory a nie z egoizmu.
  Wszelkie najlepsze i wypróbowane środki, służące takim celom, znajdują się w Kościele prawoslawnym a wierni mogą czerpać z niego jak ze źródła, które nigdy nie wyschnie. Kierowany przez Ducha Świętego Kościół zawsze oferuje najlepsze metody działania. Przykładem może służyć dzisiejsze poranne nabożeństwo, cała jego oprawa oraz zakończenie małym poświęceniem wody. Nie warto szukać więcej, nie ma
nawet takiej potrzeby, bo wszystko już jest dane! Uczestnictwo w nabożeństwie to przecież kontakt z Bogiem, kierowanie do Niego swych osobistych próśb, które zna jedynie ten, kto je kieruje - i Bog.
  Warto pamiętać także o godnym uczestnictwie w nabożeństwach cerkiewnych, co oznacza przystąpienie do Życiodajnych Sakramentów. Mamy nadzieję, że rozpoczęty dziś post uspienski doprowadzi nas całych i zdrowych oraz umocnionych w wierze, do chwalebnego święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy Marii Panny. To przecież tylko dwa tygodnie :))

Dodano: 14 sierpnia 2011

Przed Grabarką
  Sobotni poranek, 13 sierpnia bieżącego roku, obfitował w wyjątkowe wydarzenie, jakim było szczególne w swoim wyrazie nabożeństwo liturgiczne, bezpośrednio związane z rozpoczęciem XIX pieszej Pielgrzymki św. Górę Grabarkę.
  Ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej przybył do Monasteru św. Onufrego Wielkiego we wczesnych porannych godzinach, by razem z pielgrzymami celebrować wyjątkowy Molebien w intencji pomyślnego marszu XIX Pielgrzymki z Jabłecznej na Grabarkę. Pielgrzymowanie to po raz kolejny zgromadziło wiele chętnych dusz, pragnących zjednoczyć się na kilka dni w szczerej modlitwie, która połączy się z cielesnym wysiłkiem.
  Władyka Abel, w niezwykle wysublimowanych słowach zawarł całą kwintesencję sensu pielgrzymowania, nazywając je drogą na św. Górę Tabor. Pielgrzymi zostali pouczeni przez Władykę niezwykle ciepłymi slowami, zagrzewającymi do jeszcze większych wyrzeczeń podczas trwania samej pielgrzymki: życzę Wam z całego serca, Byście stali się ambasadorami naszej prawosławnej duchowej kultury dla wszystkich tych, którzy będą Was widzieć. Niech postrzegają Was jako oddanych ludzi, jako odrodzicieli i misjonarzy całego Prawosławia na ziemiach diecezji lubelsko-chełmskiej, której historia opiera się właśnie na oddanych wiernych, których serca i umysły zjednoczone są jednym i tym samym pragnieniem - chęcią bliskości Boga. Ta pielgrzymka to swoista misja - mówił Arcybiskup - której celem jest zespolenie ziemskiego z niebiańskim, materialnego z duchowym.
  Na zakończenie tej podniosłej uroczystości, wszyscy pielgrzymujący otrzymali arcypasterskie błogosławieństwo Władyki poprzez indywidualne pokropienie wodą święconą każdego Pielgrzyma.
  Niech Dobry Bóg ześle im wszystkim łaskę spokojengo i modlitewnego dążenia ku postawionym celom a modlitwa Pielgrzymów niechaj obejmie wszystkich nas w jeden wielki płomienny i święty chór, wyśpiewujący chwałę Boga w Trójcy Jedynego.

Dodano: 13 sierpnia 2011

Ojciec Włodzimierz już w Klasztorze!!
  Wszystkich naszych kochanych Pielgrzymów, pragniemy serdecznie poinformować, iż pewna ważna Osobistość, od dnia wczorajszego, tj. od 7 sierpnia (niedziela), przebywa już w naszym Monasterze. Ojciec Arcydiakon Włodzimierz Trusiewicz z Warszawy w tym roku podjął decyzję o wakacjach w Jabłecznej, co niezwykle nas raduje.
  Miesięczny odpoczynek nie zapowiada się jednak zbyt relaksująco, ponieważ rzesze pielgrzymów od wielu lat wygłodniałych spotkania z tym szczególnym Bożym człowiekiem, już od dawna zapowiedziały nalot na nasz monaster. Ich najważniejszym celem jest spotkanie, pod znakiem cennych pouczeń z ust szczególnego Pielgrzyma, właśnie z Szanownym Ojcem Arcydiakonem.
  Ojciec Włodzimierz nie zawsze ma możliwość miesięcznego wyjazdu na wakacje, więc tym bardziej dziękujemy Bogu za cenny dar, jakim jest Jego wizyta w Jabłecznej.
  Niechaj wspaniałomyślne słowa Pielgrzyma - jak zwykle podpisuje się o. Włodzimierz - trwale pozostaną w sercach słuchaczy, wszystkich pielgrzymów tego uświęconego miejsca.


  Serdecznie zapraszamy!!!!!!!!!

Dodano: 08 sierpnia 2011


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej