Odwiedzin: 120953
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Post Świętych Apostołów Piotra i Pawła
  Podsumowując minione święto, którego wyczekiwaliśmy z nieukrywaną niepewnością za sprawą zmiennej aury, ani na chwilę nie zapomnieliśmy i o tym, że znajdujemy się ciągle w okresie Postu Świętych Apostołów! To ważny i odkrywczy post, jego działanie jest zbawienne nie tylko dla duszy.
   Wielu sposród ludzi wierzących zdążyło już zwątpić w to kościelne zalecenie, tę receptę na duchowe zdrowie, jesteśmy tego, niestety, świadomi.. Niektórym wiernym nie podoba się poszczenie w samym środku lata, gdy należy albo ciężko pracować, albo zasłużenie i najzwyczajniej w świecie poodpoczywać. Pamiętać należy jednak, że przecież nic nie stoi na przeszkodzie ku jednemu i drugiemu - w tym poście możemy nawet się rozweselić, skoro w soboty i niedziele w monasterach spożywa się rybę. Zadaniem każdego postu jest osiągnięcie kolejnej cnoty chrześcijańskiej a nie umiejętność zewnętrznych ograniczeń.
   Wielu z nas zauważyło nieustanne kuszenie do złego szczególnie w postne dni, więc podczas tego postu także będą miały miejsce pewne niezrozumiałe sytuacje, które zwycięży zwyczajna modlitwa i milczenie. Zaleceniem w czasie postu zawsze będzie wstrzemięźliwość w pełnym jej wymiarze, ponieważ człowiek prawdziwy to zarówno ciało, jak i dusza. Jedynie równowaga między tymi dwiema płaszczyznami w życiu osobistym sprowadza upragniony spokój i pewność działania.
   Wyrzeczeniem można więc nazwać wszelkie samoograniczenia, które w czasie postu zdobywają miano prawdziwej ofiary ze względu na Jezusa Chrystusa, Który za nas oddał Swoje życie, poświęcając wcześniej wszystkie ziemskie zalety: ludzką godność, prawo do obrony czy prawo do sprawiedliwego osądu, a nawet już apelacji od wyroku... wszystko to ze względu na nas, którzy powinnismy stać się dziećmi Bożymi.
   Odpoczynkiem, na jaki godnie zasłużymy podczas naszych wakacyjnych wojaży niech będzie wolność od grzechu a pragnienie duchowego piękna, bo ono oznacza dążenie do prawdy, niech stanie się najważniejszym czynnikiem poznawczym oraz kryterium wszelkich naszych decyzji. Wakacyjnych decyzji.  
   Jak zwykle, tradycyjnie namawiamy, pokornie ukierunkowujemy uwagę wszystkich udających się na letnie wojaże i relaksacyjno-wypoczynkowe wyjazdy itp., na niedzielną bądź w święta prawosławne - obecność na modlitwie w świątyni, należącej do kanonicznego Kościoła lokalnego. Warto przed takim wyjazdem ustalić z osobą duchowną lokalizację świątyń bądź dowiedzieć się o przynależności określonch diecezji do Prawosławia.
   Naszą nadbużańską prośbą, skierowaną do wszystkich obozowiczów, turnusowiczów i w ogóle wypoczynkowiczów (:)))), niech będzie prośba o jednorazową, choćby, w ciągu doby, modlitwę, przyzywającą Patrona naszego Monasteru, ponieważ On szybko i wszędzie okazuje pomoc w każdej sytuacji.
                                                         - Jest z tego powszechnie znany :))

Dodano: 05 lipca 2011

Po święcie naszym
  Czas, który upłynął, nakazuje nam wnieść pewne ciekawe spostrzeżenia, sprostowania bądź ukazać nowe pomysły, w związku z minąwszym świętem naszego Patrona. Ze zdziwieniem, nieukrywanym i szczerym, powodującym łezkę w oku stwierdzilismy jednak, że wszystko w tym roku przebiegło bez najmniejszych problemów a samo święto okazalo się prawdziwym duchowym doładowaniem dla każdego uczestnika uroczystości w Jabłecznej.
  Jest za co dziękować, każdy z nas, mnichów - na czele z Ojcami: Archimandrytą i Dziekanem - uwijaliśmy się jak pszczoły w słoneczny dzień, by naszym pielgrzymom niczego nie zabrakło. Z opisów święta naszych znajomych i ich znajomych wiemy, że przebiegło w miarę spokojnie. Najważniejsze, że wszyscy, którzy do nas przybyli, doskonale rozumieli wymogi porządkowe oraz zachowali świąteczne maniery, tzn. szczerze starali się uszanować to święte miejsce i nas samych. Te dwa dni byliśmy szczególnie zajęci posługą ludziom, więc każdy spokojnie oczekiwał na swoją kolej, na dobry moment. To cieszy, tym bardziej, że wszystkich pielgrzymów było więcej niż poprzednio - a to już raduje!
  Mamy powody do radości i doceniamy osobisty wkład wielu osób, który objawiał się ich zaangażowaniem w wykonywane obowiązki lub zgłaszaniem nieprawidłowości, dlatego też wszystkim wyrażamy najserdeczniejsze Spasi Hospodi!!! Szczególny ukłon kierujemy do naszej wierzącej młodzieży, bowiem ich poświęcenie oraz trwanie na stanowiskach zapewniło bezawaryjny przebieg całego kręgu świątecznych uroczystości.
  Pozostaje nam jedynie ufać w modlitwy wszystkich tych, którzy sami nas o nie prosili, ponieważ tak działa sama zasada modlitwy. Modlimy się jedni za drugich, ponieważ stanowimy jedno Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa na ziemi i w niebie - Jego Święty, Soborowy, Apostolski Kościół, którym od początku kieruje Duch Święty, Który od Ojca pochodzi (II cz. Credo niceo-konstantynopolitańskiego).
  Niech nasz Dobry Bóg ześle wszystkim obfite łaski, by i za rok mogli przybyć ku świętemu Onufremu oraz poprosić go o dalsze wstawiennictwo przed Tronem Najwyższego, by także podziękować za otrzymane błogosławieństwa.

Święty Ojcze nasz Onufry, wspomagaj wszystkich potrzebujących!

Dodano: 30 czerwca 2011

Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej!!
   W dniu wczorajszym uroczyście i liturgicznie świętowaliśmy pamięć naszego Patrona, św. Onufrego Wielkiego. Spieszymy z informacją, że wszystkie nabożeństwa odbyły się w zgodzie z zaplanowanym grafikiem służenia a pielgrzymi okazali sie wyjątkowo kulturalni. 
  Pragniemy wyrazić wdzięczność naszemu Patronowi a za jego świętym pośrednictwem, Bogu w Trójcy Jedynemu za dar świętowania tak podniosłego wydarzenia. Jesteśmy świadomi nie tylko ogromu pracy, jaka została wykonana podczas przygotowań do najważniejszego prazdnika naszego monasteru, jesteśmy świadomi także wagi i wielkości wysiłku, jaki nasi pielgrzymi oraz parafianie włożyli w sam etap przygotowań. Za pośrednictwem tej strony internetowej wyrażamy głęboką i szczerą wdzięczność wszystkim, którzy przychylnie odnieśli się do naszych próśb: porządkowych, liturgicznych i innych.
  Skladamy wszystkim serdeczne podziękowania za trudy i wyrzeczenia, których efektem okazał się miły i spokojny przebieg samego święta w cudnej atmosferze modlitewnej zadumy.
  Odbyło się wiele nabożeństw, podczas których prawosławni wierni przystąpili do Świętych Sakramentów i wysłuchali wspaniałych homilii naszych hierarchów.
  Zgodnie z planem, w przeddzień święta rozpoczęła się celebracja Wsienoszcznoho Bdienija o godz. 18.00, któremu przewodniczył Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski SAWA w asyście episkopatu PAKP oraz przybyłych duchownych. Słowo, które zapaliło wszystkich do modlitwy ku św. Onufremu oraz do czynnego udziału w nabożeństwach, wygłosił sam Metropolita.
  O 23.00 rozpoczął się Akatyst do św. Onufrego Wielkiego, sprawowany pod przewodnictwem biskupa siemiatyckiego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza WP w asyście wielu duchownych.
  Pierwszą świąteczną Liturgię odprawił Arcybiskup Abel, z którym współsłużyli licznie przybyli duchowni diecezji lubelsko-chełmskiej.
  O godzinie 3.00 Arcybiskup wrocławsko-szczeciński Jeremiasz rozpoczął celebrację Boskiej Liturgii w kapliczce p.w. Świętego Ducha nad rzeką Bug wraz z duchownymi oraz sporą grupą pielgrzymów. Naszą uwagę zwróciło profesjonalne przygotowanie chórzystów oraz piękne wykonanie wszystkich utworów. Jesteśmy świadomi, że śpiew wewnątrz budynków zasadniczo różni się od śpiewu na zewnątrz - tym bardziej więc pragniem podziękować tym młodym ludziom za dar, jakim obdarzyli wszystkich modlących się w tej kapliczce. Płomienne słowo Arcybiskupa Jeremiasza dopełniło podniosłego nastroju i pokornie pochylone głowy wiernych kroczyły później w uroczystym orszaku, przyjmując św. Eucharystię.
  Godzina 7.00 to początek trzeciej Boskiej Liturgii, którą celebrował Arcybiskup Szymon, prawoslawny ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej. Nastrój modlitwy zapewnił parafialny chór przyklasztorny, który pod dyrekcją matuszki Elżbiety zaprezentował niezwykły, świąteczny repertuar oraz dostarczył prawdziwych łez wzruszenia wszystkim wiernym, uczestnikom tej Boskiej Liturgii. Po raz kolejny wyrażamy wdzięczność matuszce oraz wszystkim chórzystom, których zaangażowanie przynosi tak dobre efekty.
  Zwierzchnik PAKP, Jego Eminencja Metropolita SAWA oraz hierarchowie z Polski i Ukrainy, wraz z licznie zgromadzonym duchowieństwem, uroczyście rozpoczął główną Boską Liturgię ok. 10.00. Nabożeństwo zakończyło się uroczystą procesją wokół soboru św. Onufrego Wielkiego oraz pokornym wychwalaniem jego imienia podczas podniosłego Molebna. Wierni, pokrzepieni i utwierdzeni wspaniałym słowem po Ewangelii biskupa gorlickiego Paisjusza, z radością i pełnią wiary uczestniczyli w dalszej celebrze zaplanowanych nabożeństw.
  Końcowe słowa wdzięczności Jego Eminencja skierował do Przeora Monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej, Archimandryty Atanazego (Nos) zapewniając o modlitwach во благо Святыя Обители сея. Wspominając, że Kościół to Ciało Jezusa Chrystusa, Metropolita zapewnił o nieustannej modlitwie całego Kościoła za to uświęcone przez wieki modlitwy, miejsce. Wszyscy uczestnicy świątecznych uroczystości ku czci św. Onufrego Wielkiego wkrótce udali się do swoich domów i powrócili do obowiązków, mając w sercach nie tylko dobre emocje, lecz także łaskę prawoslawnego nabożeństwa, płynącą z modlitwy w tym świętym miejscu. Wybrał je przecież sam Patron, Którego chwala niech nigdy nas nie opuszcza, po wszystkie wieki -
            Amiń !

Prepodobnie Otcze nasz, Onufryje, moli Boga o nas!!!

Dodano: 26 czerwca 2011


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej