Odwiedzin: 123566
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej!!
   W dniu wczorajszym uroczyście i liturgicznie świętowaliśmy pamięć naszego Patrona, św. Onufrego Wielkiego. Spieszymy z informacją, że wszystkie nabożeństwa odbyły się w zgodzie z zaplanowanym grafikiem służenia a pielgrzymi okazali sie wyjątkowo kulturalni. 
  Pragniemy wyrazić wdzięczność naszemu Patronowi a za jego świętym pośrednictwem, Bogu w Trójcy Jedynemu za dar świętowania tak podniosłego wydarzenia. Jesteśmy świadomi nie tylko ogromu pracy, jaka została wykonana podczas przygotowań do najważniejszego prazdnika naszego monasteru, jesteśmy świadomi także wagi i wielkości wysiłku, jaki nasi pielgrzymi oraz parafianie włożyli w sam etap przygotowań. Za pośrednictwem tej strony internetowej wyrażamy głęboką i szczerą wdzięczność wszystkim, którzy przychylnie odnieśli się do naszych próśb: porządkowych, liturgicznych i innych.
  Skladamy wszystkim serdeczne podziękowania za trudy i wyrzeczenia, których efektem okazał się miły i spokojny przebieg samego święta w cudnej atmosferze modlitewnej zadumy.
  Odbyło się wiele nabożeństw, podczas których prawosławni wierni przystąpili do Świętych Sakramentów i wysłuchali wspaniałych homilii naszych hierarchów.
  Zgodnie z planem, w przeddzień święta rozpoczęła się celebracja Wsienoszcznoho Bdienija o godz. 18.00, któremu przewodniczył Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski SAWA w asyście episkopatu PAKP oraz przybyłych duchownych. Słowo, które zapaliło wszystkich do modlitwy ku św. Onufremu oraz do czynnego udziału w nabożeństwach, wygłosił sam Metropolita.
  O 23.00 rozpoczął się Akatyst do św. Onufrego Wielkiego, sprawowany pod przewodnictwem biskupa siemiatyckiego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza WP w asyście wielu duchownych.
  Pierwszą świąteczną Liturgię odprawił Arcybiskup Abel, z którym współsłużyli licznie przybyli duchowni diecezji lubelsko-chełmskiej.
  O godzinie 3.00 Arcybiskup wrocławsko-szczeciński Jeremiasz rozpoczął celebrację Boskiej Liturgii w kapliczce p.w. Świętego Ducha nad rzeką Bug wraz z duchownymi oraz sporą grupą pielgrzymów. Naszą uwagę zwróciło profesjonalne przygotowanie chórzystów oraz piękne wykonanie wszystkich utworów. Jesteśmy świadomi, że śpiew wewnątrz budynków zasadniczo różni się od śpiewu na zewnątrz - tym bardziej więc pragniem podziękować tym młodym ludziom za dar, jakim obdarzyli wszystkich modlących się w tej kapliczce. Płomienne słowo Arcybiskupa Jeremiasza dopełniło podniosłego nastroju i pokornie pochylone głowy wiernych kroczyły później w uroczystym orszaku, przyjmując św. Eucharystię.
  Godzina 7.00 to początek trzeciej Boskiej Liturgii, którą celebrował Arcybiskup Szymon, prawoslawny ordynariusz diecezji łódzko-poznańskiej. Nastrój modlitwy zapewnił parafialny chór przyklasztorny, który pod dyrekcją matuszki Elżbiety zaprezentował niezwykły, świąteczny repertuar oraz dostarczył prawdziwych łez wzruszenia wszystkim wiernym, uczestnikom tej Boskiej Liturgii. Po raz kolejny wyrażamy wdzięczność matuszce oraz wszystkim chórzystom, których zaangażowanie przynosi tak dobre efekty.
  Zwierzchnik PAKP, Jego Eminencja Metropolita SAWA oraz hierarchowie z Polski i Ukrainy, wraz z licznie zgromadzonym duchowieństwem, uroczyście rozpoczął główną Boską Liturgię ok. 10.00. Nabożeństwo zakończyło się uroczystą procesją wokół soboru św. Onufrego Wielkiego oraz pokornym wychwalaniem jego imienia podczas podniosłego Molebna. Wierni, pokrzepieni i utwierdzeni wspaniałym słowem po Ewangelii biskupa gorlickiego Paisjusza, z radością i pełnią wiary uczestniczyli w dalszej celebrze zaplanowanych nabożeństw.
  Końcowe słowa wdzięczności Jego Eminencja skierował do Przeora Monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej, Archimandryty Atanazego (Nos) zapewniając o modlitwach во благо Святыя Обители сея. Wspominając, że Kościół to Ciało Jezusa Chrystusa, Metropolita zapewnił o nieustannej modlitwie całego Kościoła za to uświęcone przez wieki modlitwy, miejsce. Wszyscy uczestnicy świątecznych uroczystości ku czci św. Onufrego Wielkiego wkrótce udali się do swoich domów i powrócili do obowiązków, mając w sercach nie tylko dobre emocje, lecz także łaskę prawoslawnego nabożeństwa, płynącą z modlitwy w tym świętym miejscu. Wybrał je przecież sam Patron, Którego chwala niech nigdy nas nie opuszcza, po wszystkie wieki -
            Amiń !

Prepodobnie Otcze nasz, Onufryje, moli Boga o nas!!!

Dodano: 26 czerwca 2011

Święty mnichu męczenniku Ignacy, nigdy nie nas opuszczaj!
    Święto naszego świętego (jednego z wielu!) - mnicha męczennika Ignacego Jabłeczyńskiego - już za nami. Relacja z uroczystych obchodów tego wydarzenia znajduje się w dziale ZDJĘCIA i przedstawia galerię zdjęć. Zapraszamy też do odwiedzin pozostałych galerii zdjęciowych naszej monasterskiej strony internetowej a także pragniemy serdecznie, świątecznie pozdrowić internautów i ich Rodziny.
Klasztor św. Onufrego Wielkiego

Dodano: 19 czerwca 2011

Zapraszamy na święto mnicha męczennika Ignacego Jabłeczyńskiego
      Pragniemy serdecznie wszystkich zaprosić na nasze monasterskie święto, które poprzedza główne święto Monasteru. W najbliższą niedzielę mamy nadzieję spotkać wszystkich sympatyków naszego Klasztoru, goszcząc ich w monasterskich murach.
     Święto św. mnicha męczennika Ignacego z Jabłecznej jest od kilku lat naszym wielkim dniem, ponieważ obchodzimy wtedy modlitewną pamięć jednego z mnichów naszego monasteru. Dane mu było zarówno tu posłużyć, tutaj się modlił a nawet przyjął męczeńską śmierć z rąk złych ludzi. Jego krew orosiła tę ziemię, po której dziś stąpamy. Być może, jego modlitwy przed Bogiem przypieczętowane własną krwią, zachowały Klasztor w niezwykle trudnych warunkach aktywnym do dziś. 
      Pragniemy nie tylko pomodlić się do św. Ignacego, lecz także szczerze mu podziękować za to, że pokazał wszystkim pokoleniom na zawsze wagę posłuszeństwa trwającego do ostatniego tchnienia. Niewielu jest dziś takich ludzi, którzy posiadaliby podobny stan ducha i gotowi byliby w każdej chwili oddać życie za bliźnich, ze względu na Boga. Święty męczennik mnich Ignacy pozostaje pewnym i statecznym drogowskazem dla każdego adepta życia zakonnego w dążeniu do zbawienia.
      Jego męczeńska śmierć jest owocem dobrowolnej decyzji służby Bogu do końca swych dni. Krew, która spłynęła na ziemię w dniu męczeństwa, przyniosła i przynosić będzie plon w postaci nowych i nowych powołań zakonnych.
      Niech każdy z wiernych dołoży wszelkich starań, by znaleźć się tego dnia w naszym Monasterze, a św. Ignacy starania te szczodrze wynagrodzi. Wierzymy w to głęboko, ponieważ kilka lat nowego święta dało już pozytywne plony duchowe. Nasz Klasztor zachowuje głęboką cześć do św. Ignacego a każdy z mnichów ma możliwość codziennej rozmowy ze świętym przy jego relikwiach. Tym bardziej więc pragniemy zaprosić wszystkich niezdecydowanych do wzięcia udziału w naszych skromnych monasterskich uroczystościach, które tradycyjnie, rozpoczną się nabożeństwem Całonocnego Czuwania w sobotę 18go czerwca, o godz. 18.00.
      Niedzielna Boska Liturgia o 10.00 niech zjednoczy wszystkich we wspólnej modlitwie, by po raz kolejny zabrzmiało gromkie: Święty mnichu męczenniku Ignacy, módl się do Boga za nas grzesznych!

Dodano: 15 czerwca 2011


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej