Odwiedzin: 110638
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Wdzięczność
 
 


   W ubiegłą niedzielę 9 października spokojnie i szczególnie uroczyście sprawowaliśmy niedzielną i świąteczną Świętą Liturgię. Był to dzień liturgicznej modlitwy do Świętego Patrona naszej nowowyremontowanej kapliczki - Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa. Podniosły nastrój tego wyjątkowego dnia udzielił się wszystkim, którzy ochoczo przybyli na modlitwę do Jabłecznej, jednak zadziwiającą pozostaje negacja takich ważnych nabożeństw przez niektórych naszych parafian. Szkoda, wielka szkoda.

   Homilia Namiestnika naszego Monasteru nawiązywała do życia Świętego Jana Teologa jako obrazu miłości do Boga, Który Wcielony - pokazał nam miłość do człowieka jako przykład naszej miłości do bliźnich. Miłość zaciera wszelkie różnice - owe podziały, które od wieków dzielą ludzkość - odwzorowuje Bożą Prawdę, która zawsze pozostaje prosta i nieskomplikowana: miłować Boga i ludzi..
Przecież wszystkie informacje, które do nas dziś docierają z niemal każdego zakątka ziemi żywo świadczą o braku jakiejkolwiek miłości między ludźmi. Każdy zdeterminowany jest do walki o swoje, nierzadko wyimaginowane pojęcie własności, które prowadzi do wojen i wszelkich konfliktów, terroryzmu czy podziałów, herezji i zbłądzenia. Taki świat kreuje właśnie brak miłości, jej niedosyt, wszyscy to dotkliwie na każdym kroku odczuwamy.

   Archimandryta Atanazy przedstawił wagę pojęcia Janowego określenia miłości jako znaku, po którym inni nas poznają, że przynależymy do Jezusa Chrystusa. Taka miłość oferuje wolność sumienia w Bogu, ponieważ oznacza dzielenie się sobą i swoim z innym człowiekiem, szczególnie zaś tym potrzebującym. Namiestnik nawiązał też do sytuacji, w której niedaleki okres czasu wstecz sami byliśmy świadkami: okazało się, że nasza kapliczka potrzebuje gruntownego remontu i przebudowy. Stanęliśmy w obliczu wielkiego wyzwania lecz to właśnie miłość do Boga i wszystkiego, co Boże, nas ku temu nakierowała; w podobny sposób miłość Ofiarodawców do Cerkwi zadziałała i postanowili podzielić 
się z nami tym, czego potrzebowaliśmy. 

   W niedzielę 9 października nasi Ofiarodawcy byli wspominani podczas liturgicznych modlitw w sposób szczególnie wyeksponowany a obecność naszych wieloletnich Przyjaciół - Państwa Dejnieżenko - Aleksandra, Mariny oraz syna Daniela - jeszcze bardziej podkreśliła jaskrawą barwę duchowego ładunku tego przepełnionego miłością świątecznego dnia. Chóralny śpiew pięknego Mnogaja leta! na długo radował wnętrze a podniosły nastrój Święta i wdzięczności Bogu za wyjątkowo ciepłe chwile modlitwy w Jabłecznej unosiły wszystkich niczym na skrzydłach ku swoim domostwom, by i tam zanieść cząstkę pozytywnych emocji naszego świętowania.


Święty Apostole i Ewangelisto Janie Teologu nie zapominaj nas w swoich modlitwach a będziemy świadczyć o miłości jak Ty, własnym życiem, wiarą, pokorą i radością w nadziei Bożej pomocy na każdy dzień.
Dodano: 11 pazdziernika 2016

Z A P R O S Z E N I E NA ŚWIĘTO
 
   W najbliższą niedzielę, 9 października 2016 roku - w dniu Zaśnięcia Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa - w Monasterze w Jabłecznej odbędą się świąteczne uroczystości w naszej nowej - wyremontowanej kapliczce refektarzowej poświęconej właśnie temu Świętemu.

   Pragniemy poinformować wszystkich tych, którzy dawno już odwiedzali nasze mury oraz wszystkich tych, którzy jeszcze nie zdołali obejrzeć efektów naszych wysiłków podczas remontowania tej ciekawej cerkiewki, że prace remontowe szcęśliwie dobiegły końca i możemy w spokoju i ciszy cudnych łuków tej świątyni oraz fresków, wznosić nasze modlitwy nie tylko do Świętego Jana Teologa w dniu Jego Święta. Okres zimowy charakteryzuje się w Jabłecznej rozpoczęciem sprawowania nabożeństw właśnie w tej cerkiewce zarówno w dni powszednie, jak i niedziele.

   Niewielką ilość zdjęć udostępniliśmy już na prezentowanej stronie www Monasteru w Jabłecznej, jednak pamiętajmy, że zdjęcia nie ukażą całego piękna i nie przekażą głębi wyrazu nabożeństwa - to wszystko gwarantuje jedynie osobista obecność podczas nabożeństw, do których się już przygotowujemy.

   Nasze zaproszenie jest otwarte dla wszystkich, szczególnie zaś przywołujemy tych, którzy przekazywali nam swoje ofiary poświęcając je na dzieło odnowy naszej pięknej kapliczki. W niedzielę 9 października pomodlimy się za wszystkich Szanownych Ofiarodawców, bez których nie odbyłyby się żadne zaplanowane prace. 

   Dziękując - zapraszamy !!!


 

Dodano: 05 pazdziernika 2016

Wyświęcenie refektarzowej cerkwi Św. Jana Teologa oraz Dzień Imienin Namiestnika
 


   Niedzielny poranek 18 września 2016 roku i związane z nim niezwykłe wydarzenia przeszły do historii  Stauropigialnego Męskiego Monasteru Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej jako epokowe i dające nadzieję na przyszłość. 

   Po raz kolejny Obitiel gościła Dostojnych Gości w Osobach Jego Eminencji Metropolity SAWY oraz Biskupa Supraskiego Grzegorza i przedstawicieli prawosławnych Monasterów i duchowieństwa naszej Cerkwi. Najważniejszym i nieporównywalnie emanującym świętością był obrzęd wyświęcenia Ołtarza i całej świątyni. Wszystkie czynności liturgiczne rozpoczęły się już o godzinie 9.00 w obecności licznie zgromadzonych wiernych oraz parafialnego chóru pod dyrygenturą matuszki Elżbiety Weremijewicz. Wśród uczestników świątecznych nabożeństw znaleźli się także przedstawiciele innych parafii oraz nasi Znajomi, którzy pokonali setki kilometrów by być z nami w tak ważnym dla nas dniu.

   Po przywitaniu Hierarchów Eminencja wyjaśnił znaczenie obrzędu wyświęcenia odremontowanej świątyni oraz zwrócił się do zebranych o usilne modlitwy w tym szczególnym duchowo i historycznie 
dniu. Po wniesieniu do Ołtarza przygotowanych utensyliów hierarchowie i duchowni rozpoczęli obrzęd wyświęcenia. Śpiewane przez nich liturgiczne teksty przykrywały ważne czynności, które należy w tym czasie wykonać. Modlitwy i czynności rytu wyświęcenia dokonywane przez hierarchów uzmysłowiły wszystkim duchową głębię przeżywanego wydarzenia oraz przypomniały świętość powołania kapłańskiego i znaczenie świątyni w życiu osobistym każdego z nas.

   Po zakończeniu obrzędu, tuż przed godziną 10.00 rozpoczęła się pierwsza Boska Liturgia w nowowyświęconej świątyni p.w. Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa, której przewodniczył zwierzchnik naszej Cerkwi Wielce Błogosławiony Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, współcelebrował Jego Ekscelencja Grzegorz, Biskup Supraski oraz duchowni z Monasterów i Parafii PAKP.

   Homilia Biskupa Grzegorza nakierowała umysły wiernych na istotowość znaczenia głębokiej wiary w codziennym życiu oraz przykład świętego męczennika za wiarę - Atanazego, Ihumena z Brześcia, który bezkompromisowo i z całkowitym poświęceniem bronił czystości prawosławnej wiary. Mimo, iż jego apologetyczna działalność miała miejsce w pierwszej połowie XVII wieku z powodu szalejącej Unii Brzeskiej, przesłanie tak odważnego świadectwa Prawosławia pozostaje niewyczerpalnie aktualne i ponadczasowe. Podobną odwagę zdobywa serce całkowicie oddane Bogu i umysł, który zwraca się w każdym momencie z modlitwą do Jego Świętych. Władyka w krótkim momencie rozpalił serca wiernych i podał wiele przykładów z życia Świętych oraz ich pism, którzy w podobny sposób oddali siebie Bogu. Tak ważne słowa na długo zapadną w pamięci wszystkich słuchających homilię tego dnia. Is polla eti, Despota !!!

   Jego Eminencja, Metropolita SAWA wyraził słowa wdzięczności Bogu za ten dzień przed zakończeniem świątecznych nabożeństw. Słowo końcowe Władyki Metropolity nakierowało nas myślami do nieodległych chwil bólu i cierpienia, rozłąki z bliskimi w efekcie akcji Wisła z 1947 roku, gdy prawosławni po raz kolejny doświadczyli nieludzkich prześladowań z powodu wyznawanej wiary. Eminencja ukazał jednak światło nadziei tych pokoleń wiernych, którzy żyli w tamtym czasie jako wieczny drogowskaz dla wszystkich innych: - Gdy wydawało się, że wszystko już stracone, że Monaster w Jabłecznej zostanie zamknięty i przekształcony w ośrodek o zupełnie innym przeznaczeniu, nie licującym zupełnie z pojęciem klasztoru prawosławnego - jedynie szczera nadzieja w Bożą pomoc stała się później potrzebną Bożą siłą, która wszystkim kieruje i wszystko umożliwia. Wszystkim kieruje On, Bóg a Jego drogi, plany, pozostają niepoznane, niedoścignione. Metropolita po raz kolejny podniósł wszystkich na duchu uświadomieniem prostego faktu potrzeby przejawu naszej wiary jako głębi nadziei na pomoc Bożą.

   Na koniec świątecznych uroczystości Jego Eminencja zwrócił się do Namiestnika Monasteru w Jabłecznej, Archimandryty Atanazego - Dostojnego Jubilata oraz beneficjenta słów uznania Hierarchów, duchowieństwa i wiernych w tym wyjątkowym dniu. Wyrażając radośnie pokornie zasłużone uznanie, Metropolita przypomniał wszystkim o Patronie Monasteru - Świętym Onufrym Wielkim, który faktycznie kieruje tym miejscem a my pozostajemy jedynie wyrazicielami i realizatorami jego woli. Władyka zauważył, że Monaster jabłeczyński to wyjątkowe miejsce, do którego zawsze pragnie się wrócić, gdy choć 
raz się je odwiedzi.

   Przewodniczący Świętego Soboru Biskupów PAKP, Wielce Błogosławiony SAWA, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski, w uznaniu zasług dla dobra Cerkwi Prawosławnej, nagrodził medalem Św. Marii Magdaleny II stopnia Archimandrytę Atanazego, Namiestnika Monasteru Św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Po odśpiewaniu dostojnego Aksios! medal wkomponował się w śnieżną biel brody Jubilata a życzenia zdrowia i pomocy Bożej spotęgowały radość święta.

   Archimandryta Atanazy, w imieniu własnym oraz braci monasterskiej, podziękował z całego serca Jego Eminencji Metropolicie SAWIE oraz Jego Ekscelencji Biskupowi Grzegorzowi za przybycie, za nagrodę oraz nieustanne modlitwy o duchowy i fizyczny rozwój tego miejsca, które wszyscy odczuwamy każdego dnia mniszej posługi. Nawiązał do postaci Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny, która jawi się przykładem pokuty dla wszystkich: - Jej postać ukazuje nam działanie pokuty, która z grzesznika może uczynić świętego, równego Apostołom.   Namiestnik przypomniał, iż każdy kolejny jabłeczyński Przeor okazał się kontynuatorem dzieła odrodzenia Monasteru, które zapoczątkował ponad 40 lat wstecz właśnie Jego Eminencja.   Ojciec Atanazy stał się wyrazicielem przekonania tych pokoleń wiernych, którzy pamiętają tamten czas, gdy wracali do własnych domów ze swoimi Rodzicami, by z radością ujrzeć rodzinne strony oraz ukochany Monaster Św. Onufrego w Jabłecznej. 

   Dopełnieniem radości święta było nagrodzenie ikonami św. Onufrego ludzi o otwartych sercach, którzy wspomagają nasz Monaster: pani Natalia Oniśko - autorka polichromii w nowowyświęconej cerkwi, p. Jerzy Kałużskij oraz panowie Stefan i Jan Rabczuk. Eminencja życzył im nieustającego zapału w dziele odnowy tego miejsca wspominając wyzwania, którym Sam musiał sprostać ponad czterdzieści lat temu.

   Życzenia dobrego zdrowia oraz wdzięczność za opiekę nad Monasterem wyrazili także nasi Parafianie i uczestnicy wyjątkowych nabożeństw tego wyjątkowego dnia. Po zakończeniu hierarchowie oraz Goście udali się na świąteczną Agapę, gdzie kontynuowano wyrażanie słów wdzięczności i uznania za podniosłe chwile monasterskiej Małej Paschy przy śpiewie Spasi Chrystie Boże, kierowanym do Hierarchów oraz Jubilata. 

   Dziękujemy Bogu za ten dzień a zebrane wspomnienia będziemy przechowywać na wieczność - z czego jeszcze bardziej się cieszymy.

 

 
Czudna dieła Twoja, Hospodi !
Dodano: 29 wrzesnia 2016


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej