Odwiedzin: 123566
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Święto Chrztu Pańskiego 2017 rok.
 

   Z okazji Święta Chrztu Pańskiego NAMIESTNIK i bracia Monasteru składają wszystkim życzenia wspaniałych doznań modlitewnych w dniu Wielkiej Agiasmy oraz, by jej Bogiem błogosławiona moc towarzyszyła nam zawsze wtedy, gdy z wiarą i nadzieją będziemy ją stosować.

   Doczekaliśmy się i tego wielkiego wydarzenia cerkiewnego, Święta Epifanii - gdy objawił się Bóg w Trójcy. To niezwykły cud Boży, który powoduje wszelkie inne, nowotestamentowe cudowne wydarzenia w życiu zarówno całej cerkiewnej wspólnoty, jak i poszczególnych wiernych.

   Jabłeczna także zanotowała co najmniej dwa z tych cudów: uzdrowienie i ozdrowienie! Nagle, po kilku dniach chorobowej nieobecności, pojawiły się w świątyni nasze osobistości; drugi przypadek dotyczy życia parafialnego. Oto już w ubiegłą niedzielę wieczorem zorientowaliśmy się, że musiał mieć miejsce niezwykły cud ozdrowienia, ponieważ w okolicach naszego chóru znaleźliśmy pozostawioną laskę! Jakaż była nasza początkowa radość i wdzięczność Bogu za tak cenny dar, niemalże ewangelicznego cudu...jednak...najprawdopodobniej nasz przedwczesny entuzjazm okazał się zwodniczym działaniem tego Niemca (Alzheimer..), który niejednego z nas potrafi poganiać po całym Monasterze od samego dołu aż pod samo poddasze - wielokrotnie w ciągu dnia ..

   Nic to, pozostajemy nadal wdzięczni Bogu za cenny dar wirtualnego ozdrowienia a skoro mamy niemalże wirtualne czasy, to rozumiemy i ten gest jako pozytywny i nastrajający optymistycznie, ponieważ: Smutny Święty - to żaden święty!
Dodano: 18 stycznia 2017

Boże Narodzenie 2017
 

   Przepełnieni niezwykłą radością świętowania Zimowej Paschy, pragniemy wszystkim złożyć najwspanialej odważne i najszczersze życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia przy rodzinnych spotkaniach, w dobrym zdrowiu oraz niegasnącej nadziei zbawienia dusz w Bogu, Który przyjął ludzkie ciało i je uświęcił.

    Niech Boże Narodzenie 2017 okaże się świętym czasem bogobojnej modlitwy za wszystkich tych, którzy nie mogą świętować a dla nas świąteczną szkołą modlitwy za bliźnich.

S

PRAZDNIKOM

ROŻDIESTWA CHRYSTOWA !!!Dodano: 06 stycznia 2017

Króluje zima

    Zawitała do nas zima. Czekaliśmy na nią już wcześniej, gdy padały pierwsze płatki śniegu, jednak teraz widzimy dokładnie przemianę otoczenia. Taki jest nasz kalendarzowy obrót spraw: wszystkie rzeczy i obrazy podporządkowane są określonemu przez Boga dążeniu i przemianie.

   W Jabłecznej odczuwalny jest powiew świątecznej radości Bożego Narodzenia, bowiem rozpoczęliśmy dziś cudny i okazały post filipowy. Jest to świąteczny wątek w naszym życiu i wędrówce całego świata, ponieważ jego zwieńczeniem będzie godne przyjęcie Nowonarodzonego. 

   Postrzeganie rzeczywistości postnej przez pryzmat świętego wyczekiwania dodaje duchowej mocy oraz napełnia niezbędną siłą, która tak potrzebna w codziennych wysiłkach. Nasze zajęcia, mimo, iż skupione są wokół świątyni, całego Monasteru i przyległych terenów - zawierają w sobie wszelki trud, który porównany może być z życiem świata poza murami klasztoru. Każdy człowiek wykonuje swoiste posłuszanije, dokonuje przy Bożej pomocy z wiarą większych bądź mniejszych odkryć życiowych, które niejednokrotnie zadziwiają prostotą.

   Rodzice wychowują dzieci, drwal przygotowuje drewno do obróbki, monaster modli się za życie całego świata, modlitwa wiernych dodaje otuchy i jednoczy serca - każdy człowiek dąży drogą osobistego powołania i w tym odnajduje właściwy kierunek ducha i wiary jako przykładu czy wzorca działania. Wszyscy podążamy ku wspaniałości życia z Bogiem jeszcze w tym życiu cielesnym, niedoskonałym i pełnym zasadzek. Wiara poparta uczynkami prowadzi nas ku jedności ducha a modlitwa pokrzepia wszelkie umęczone/spracowane serce.

   Przed nami nie tylko fizyczny post, wyczekujemy ascezy ducha, wierności zasadom, które doprowadziły do zbawienia dusze naszych współbraci, które prowadziły ku Bogu naszych Świętych. Każda przemiana w naszym życiu jest cenna i dzięki niej jesteśmy w stanie określić kierunek naszego działania. Poświęcając się nie tylko dla idei, wyimaginowanej rozumowo rzeczywistości, jej literze-wzorcowi, lecz składając siebie na ołtarzu służby bliźniemu - stajemy się o wiele lepsi mimo, iż jest to dopiero malutki krok na drodze zbawienia. 

   Przykład Bogurodzicy - Jej święte i chwalebne Wprowadzenie do Świątyni Jerozolimskiej oznacza dla nas możliwość wykorzystania już założonych w nas wzorców dla służenia innym. Podobnie zresztą, jak miało to miejsce w Jej życiu: istniejąca Jerozolimska Świątynia-pomnik Starego Testamentu w sposób bezpośredni posłużyła duchowemu rozwojowi małej Marii, Która po określonym czasie posłużyła osobistą pokorą dla dobra całej ludzkości.

   Pozostajemy Jej za to wdzięczni i tym bardziej upraszamy Jej nieustającej pomocy i orędownictwa w czasie trwającego postu Bożonarodzeniowego, który radośnie acz z zadumą wprowadzi nas w okres wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Chrztu Pańskiego - tego spodziewając się odczuwamy niezwykłą radość już teraz. Często owo wyczekiwanie samo w sobie stanowi siłę i daje wytrwałość.

   Niech modlitwy Bogurodzicy nigdy nas nie opuszczają i prowadzą nas - jak Przeczystą, za rękę, starzec Symeon - do bliskości Nowonarodzonego, Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa.Dodano: 05 grudnia 2016


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej