Odwiedzin: 110638
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Po Uspieniju.
 


   Święto Zaśnięcia Bogurodzicy upłynęło pod znakiem spokojnej i letniej pogody oraz cudnego duchowego pouczenia świątecznego naszego Ojca Dziekana, Który tego dnia, w asyście ojca Jerzego, przewodniczył Boskiej Liturgii. Śpiewał chór pod kierunkiem archimandryty Jerzego, więc przepiękna melodia niejeden raz zaskoczyła niedoświadczonych bądź zapominalskich.

   Uroczysta procesja wyruszyła z Soboru Świętego Onufrego Wielkiego i po kilku minutach spokojnie, miarowo i świątecznie przybyła do otwartych drzwi kapliczki pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy Marii. Znajduje się ona na niewielkim, zmyślnym wzniesieniu naprzeciw głównej monasterskiej bramy, więc każdy bez najmniejszego kłopotu mógł zlokalizować miejsce modlitwy wiernych tego niedzielnego poranka, tj. 28 sierpnia 2016 roku.

   Wydatna pomoc naszych Pielgrzymów oraz przebywającej w Monasterze młodzieży, która pragnie wnieść swój cenny wkład w życie całej Cerkwi uwypukliły dodatkowo wyjątkowość święta Uspienija Bożyja Matiere. Wszak dusza Jej - Matki całej nowotestamentowej w Chrystusie wspólnoty, Cerkwi - na ikonach i freskach przedstawiana jest pod postacią dziecka - młodzieży więc!

   Był czas na modlitwę, był także czas na cenne wymiany poglądów i doświadczenia pomiędzy mnichami i naszymi Pielgrzymami. Te niezwykłe chwile emanują dojrzałością duchową oraz spokoju, o który walczy każdy człowiek: w Monasterze spokój króluje w standardowej wersji, nie jako wyjątkowo płatny dodatek :))

   Jesteśmy przekonani, że przykład życia Bogurodzicy wpływa uniwersalnie na nasze osobiste życie, na naszą codzienność. Kierowanie się ideałem wyciszenia i modlitwy Matki Bożej niejednokrotnie zbawia nas od najgorszych myśli, słów czy decyzji. Prosząc Ją o święte wstawiennictwo zdobywamy szczebelki rozwoju ducha prowadzące ku Bogu i oddalające nas od świata, który przyciąga jedynie zewnętrznie. Poznając głębię duchowości Prawosławia poznajemy samych siebie a tym samym Miłującego nas niezwykle Boga w Trójcy Świętej.


   Pragniemy szczerze, by Święto Zaśnięcia Matki Bożej wniosło w duszę każdego wierzącego człowieka myśli dobre i piękne; o zwycięstwie życia nad śmiercią, o naszej wiecznej szczęśliwości, ku której poprowadzi nas lektura świątecznej Ewangelii oraz natchnionych słów homilii pasterskich, wypowiedzianych tego dnia przez wielu duchownych. Niech pomaga nam Dziewica Maria, Matka Boża.


   Namiestnik i bracia Monasteru w Jabłecznej składają wszystkim najcieplejsze wyrazy uznania z okazji uczestnictwa w świątecznych, wymagających, nabożeństwach cerkiewnych. Niech siły, energia duchowa, zgromadzona tego dnia posłużą nam ku duchowemu rozwojowi spokoju w naszych umysłach, byśmy zjednoczeni w Jezusie Chrystusie, mogli widzieć to, co ważne, odczuwać to, co niewerbalne, pozawerbalne i zbyt trudne dla współczesnego świata, podążającego w gonitwie za nieokreślonym szczęściem. Szczęściem dla nas jest poszukiwanie Boga i codzienne odnajdywanie Go w najprostszych przejawach świata.   W Jabłecznej życie monasterskie płynie niezmiennym rytmem od pięciu wieków, przybywa ku nam niezwykła cisza a spokojny przebieg cerkiewnych nabożeństw dopełnia uczucia szczęścia duszy. Człowiek zmęczony jest zadowolony - podobna zasada dotyczy też mnichów. Bywamy bardzo często zadowoleni z efektów naszego zmęczenia, gdy wszystko wokół świadczy o nas i naszej pracy, wynikającej z głębokiego przekonania celowości wszelkich działań. Naszym celem jest przystań z Jezusem Chrystusem, Który niezauważalnie prowadzi ku Sobie w niewypowiedziany i niezwykły sposób.

Dodano: 31 sierpnia 2016

S Prazdnikom Preobrażenija Hospodnia !
 


   Usilnie szczerze, niezwykle i wyjątkowo, pragniemy wszystkich pozdrowić z okazji wielkiego i wyjątkowego Święta cerkiewnego Przemienienia Pańskiego. Życzymy Wam, nasi najwspanialsi Czytelnicy, Waszym Rodzinom i Przyjaciołom oraz bliskim krewnym i znajomym, światłości Przemienienia Pańskiego z Góry Tabor, która zawsze oświeca oraz ukazuje drogę duchowego rozwoju wierzącego a nawet poszukującego człowieka.

   Pragniemy, by słowa Boże nie tylko wzrosły na glebie naszych serc ale by dały nieokreślenie wielkie plony w życiu wiecznym, największe, stokłose i tysiąckrotne! Niech światłość niestworzonego światła Przemienienia prowadzi nas wszystkich ku Sprawcy i Stwórcy wszechrzeczy Bogu w Trójcy.

   Przeor Monasteru
oraz Ojcowie i Bracia
   Nasz Namiestnik Archimandryta Atanazy dokonał dzieła ascezy modlitewnej na Świętej Górze Grabarce, gdzie sprawował szereg nabożeństw oraz uczestniczył w oficjalnych spotkaniach związanych z historyczną wizytą Patriarchy Antiochii Jana X.

   Uroczyste Całonocne Czuwanie w czwartkowy wieczór (18 sierpnia) - wsienoszcznuju - z niezwykłym pietyzmem sprawował nasz Archimandryta Jerzy (Siewiereniuk), który w dniu samego Święta poprowadził chór parafialny przypominając nam dawne melodie modlitwy cerkiewnej, niekiedy zapomniane. Dbałość o każdą nutkę oraz całość melodycznej
toni pozytywnie i cudnie! wpłynęła na niezwykłość modlitewnego przeżywania Boskiej Liturgii Święta Przemienienia Pańskiego. Do Monasteru przybyło wielu Pielgrzymów a nasi Parafianie ochoczo i z namaszczeniem przystąpili do Świętych Tajemnic Spowiedzi i Eucharystii.

   Boska Liturgia wprowadziła modlących się w radosny duchowo stan Święta Przemienienia Pańskiego a poświęcenie płodów dokonało dzieła wesołości świątecznej oraz jego niewypowiedzianej łaski. Po krótkiej modlitwie rozesłania znalazł się  czas na błogosławione rozmowy w duchu Święta Przemienienia i wesołe pozdrowienia wszystkich wiernych. Życzyliśmy sobie wszelkich łask Bożych w naszym życiu.

   Przed nami pracowita sobota i wspaniała niedziela. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy na koniec wakacji - przeto ostatni tydzień ich nastąpił !

  

Dodano: 20 sierpnia 2016

Zaśnięcie Świętej Anny, matki Najświętszej Bogurodzicy
 


   W dniu dzisiejszym oddaliśmy modlitewno-liturgiczną cześć matce Bogurodzicy - świętej Annie - w okrojonym składzie, ponieważ nasi ojcowie udali się do innych świątyń, by tam współsłużyć nabożeństwa cerkiewne z hierarchią naszej cerkwi i innymi duchownymi. Wyjazdy te wiążą się z otrzymanymi wcześniej zaproszeniami czy prośbami kierowanymi do nas o uczestnictwo w ważnych prazdnikach parafialnych.

   Modlitwy mnichów zawsze dopomagają a ich osobista obecność raduje prawosławnych. Pojawia się nieukrywanie pożądana możliwość rozmowy z adeptem życia monastycznego. Współczesność oferuje nam możliwości dość prędkiego przemieszczania się w przestrzeni dróg czy autostrad, więc raduje nas to jeszcze bardziej.

   Ci spośród mnichów, którzy pozostają w Monasterze, w swoich modlitwach wspominają wszystkich ojców i braci, którzy wykonują swoje podróżne posłuszanija na chwałę Cerkwi oraz ku pożytkowi wiernego ludu Bożego. Rzecz wygląda podobnie jak przekaz duchowy dzisiejszego wielkiego święta: Anna zrodziła Przeczystą Marię dla całej ludzkości, gdy, zgodnie z daną Bogu obietnicą, po trzech latach oddała małą Bogurodzicę dla służby w świątyni. Wszystko to wskazuje nam nasze dobrowolne obowiązki w stosunku do innych ludzi: staranie się o udzielenie wszelkiej pomocy potrzebującym, oświecenie niedouczonych, rozprzestrzenianie ewangelicznego ideału dobra i piękna, nadawanie sensowności dla pogrążonych w mroku niepoznania...

   Dzisiejsze święto nie jest smutne także z tego powodu, iż wiąże się z modlitwą za bliskich, którzy noszą to wyjątkowe imię: Anna. Z tego też względu Namiestnik Monasteru, Ojciec Atanazy w słowie końcowym pozdrowił wszystkie Anny - mieliśmy również pielgrzymów spoza przyklasztornej parafii, co cieszy nas podwójnie :)) 

   Pozytywnej energii dopełniliśmy śpiewając wieczorem Akatyst Zwiastowaniu Bogurodzicy. To nasza lokalna tradycja, bez której niedziela nie byłaby niedzielą. Jutro radośnie oczekuje nas kolejny dzień zmagań ciała i ducha dla Chrystusa i w Jego Imię. Nowe modlitwy, nowe śpiewy - po północy wszystko będzie nowe - i w ten sposób unika się monotonii, na przekór wykonując podobne czynności: pielenie, kopanie dołów i murowanie, brawurowa jazda ciągnikiem i kosiarką, ucieczka przed pszczołami żądlącymi umysły oporne i uparte czy nawet poranne powitanie tuż po Molebniu do Świętego Onufrego. 

   Tegoroczne lato zaskakuje nas pogodowo - szybka zmiana ciśnienia i temperatury - jednak w sposób szczególny wizytami niezwykłych osób, które pragną i mogą z radością dzielić się osobistym doświadczeniem z niedoświadczonymi w sprawach świeckich mnichami. Warto posłuchać Pielgrzyma, bo i on chętnie słucha co może dziać się w duchowym centrum każdego człowieka oraz jakie bywają sposoby walki z określonymi sytuacjami a jakie często warto zastosować środki zaradcze czy duchową profilaktykę.

   Słuchajmy się wzajemnie, ponieważ w Jabłecznej to przynosi wspaniałe efekty: mnisi słuchają Przeora i Pielgrzymów, bo to dwa różne światy a póki żyjemy, poruszamy się w tej zróżnicowanej płaszczyźnie.

   Niech modlitwy matki Przenajświętszej Bogurodzicy - świętej Anny - nigdy nas nie opuszczają a każdego dnia wspomagają w dążeniu do ukochanego celu - zbawienia duszy w Chrystusie, Któremu Jedynemu warto służyć. Amiń!

Dodano: 07 sierpnia 2016


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej